Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2008. godinu – “Ovo je zemlja za nas”

Srbija je homofobično društvo koje sistematski vrši nasilje i diskriminaciju nad LGBT osobama. Opsežno istraživanje javnog mnenja Gej strejt alijanse (GSA) i Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) “Predrasude na videlo – Homofobija u Srbiji“ jasno pokazuje duboko ukorenjenu homofobiju velike većine stanovništva. Ipak, iako je trenutna situacija daleko od podnošljive, istraživanje je pokazalo da je u mlađim slojevima stanovništva (15-29 godina) nivo homofobije značajno niži. U narednih deset godina, kada ovaj sloj stanovništva postane dominantan u društvu, doći će do značajnog sniženja nivoa homofobije u Srbiji i oslobađanja LGBT osoba.

U Izveštaju GSA o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji u 2008. godini – “Ovo je zemlja za nas“ možete čitati o registrovanim slučajevima nasilja nad LGBT osobama i slučajevima diskriminacije, pravu na javno okupljanje, odnosu državnih organa i političkih partija prema LGBT populaciji, o medijskoj slici LGBT populacije u Srbiji, kao i o preporukama koje daje Gej strejt alijansa.

::: Godišnji izveštaj 2008 ::: (pdf download)
::: Annual report 2008 ::: (pdf download)

Izveštaj je podržan od strane Švedskog helsinškog komiteta i Saveta Evrope.

Beograd, 26.02.2009.

Facebook

Twitter

YouTube