Vlada Republike Srbije povukla Zakon protiv diskriminacije na pritisak SPC

Beograd, 04.03.2009.

Koalicija protiv diskriminacije naoštrije osuđuje povlačenje Zakona protiv diskriminacije iz procedure u Skupštini Srbije. Posebno zabrinjava činjenica da je zakon povučen posle pritiska Srpske pravoslavne crkve i drugih tradicionalnih verskih zajednica.

Prvi model zakona protiv diskriminacije urađen je još 2001. godine, a koalicija je 2005. usaglasila modele ovog i Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom. Tada je otpočelo lobiranje za usvajanje oba zakona. Zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom je usvojen 2006. godine, dok opšti antidiskriminacioni zakon nije stavljan na dnevni red i pored zahteva nekih parlamentarnih stranaka.

Nakon poslednjih izbora i formiranja Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Koalicija protiv diskriminacije radila je zajedno sa ministarstvom na izradi konačnog nacrta zakona. Rad je podrazumevao najširu javnu raspravu u kojoj su učestvovali svi zainteresovani akteri i trajao je skoro 6 meseci. Ovakav zajednički rad je od strane međunarodnih organizacija i domaće javnosti ocenjen kao najbolji model saradnje vlasti i civilnog društva, naročito posle usvajanja zakona od strane Vlade i upućivanja u Skupštinu Srbije. U toku javne rasprave nije bilo bitnijih primedbi na verziju zakona koja je upućena Skupštini Srbije na usvajanje.

Manje od 24 časa pre otvaranja sednice Skupštine Srbije, verske zajednice na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom zahtevale su da se zakon ne donosi zbog člana 18. koji regulište diskriminaciju u oblasti verskih prava i člana 21. koji reguliše zabranu diskriminacije u poglednu rodnog identiteta i seksualne orijentacije.

Koalicija protiv diskriminacije poziva Vladu Srbije da zakon vrati u skupštinsku proceduru i da ga usvoji u neizmenjenom obliku, s obzirom da je zakon usvojen od strane Vlade i dobio podršku od strane Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Koalicija napominje da član 44. Ustava Republike Srbije predviđa odvojenost crkava i verskih zajednica od države. Istovremeno, Koalicija protiv diskriminacije očekuje da zaštita protiv diskriminacije bude zakonom garantovana za sve manjinske grupe u punom obimu i u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Republiku Srbiju.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:
Centar za unapređenje pravnih studija
Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
Gej-Strejt Alijansa
Inicijativa mladih za ljudska prava
Anti-traficking centar
Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network)
Labris
Udruženje studenata sa hendikepom
Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
Gayten LGBT

Druge organizacije potpisnice saopštenja

Facebook

Twitter

YouTube