GSA traži odštetu od Sava centra

Beograd, 25.04.2009.

Gej strejt alijansa i njenih pet članica i članova podneli su Prvom opštinskom sudu u Beogradu tužbu protiv Javnog preduzeća Centar Sava zbog direktne diskriminacije, povrede ljudskog dostojanstva, časti i ugleda i povrede prava na ravnopravan pristup mestu namenjenom javnoj upotrebi.

GSA je planirala da 26. februara 2009. godine održi konferenciju za novinare na kojoj bi predstavila svoj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Centru Sava.

Uredno i na vreme je poslao zahtev za zakup sale preduzeću “Medija centar”, koje je pružalo usluge organizovanja konferencija za novinare u prostorijama Centra Sava, koji je preko pomoćnika direktora sektora za kongresne poslove Radeta Hinića ispostavio račun za zakup sale i upotrebu mikrofona u navedenom terminu.

Međutim, dva dana pre planirane konferencije, Hinić je elektronskom poštom i telefonom obavestio “Medija centar” da otkazuje prostor.

Nakon ovoga, direktor Centra Sava Dragan Vučićević, kao i Hinić u nekoliko navrata si dali uvredljive izjave na račun čitave LGBT populacije i GSA. Tako je Vučićević 25. februara za dnevni list “Alo” rekao: “Nemam ništa protiv njih, osim što ne mogu očima da ih vidim. Znate gde se pederi skupljaju po gradu, pa neka onda idu tamo da drže konferencije. U Centru Sava mogu da se organizuju samo skupovi sa pristojnim ljudima i pristojnim sadržajem. Mislim da pederi nigde nisu dobrodošli, a pogotovu ne u Centru Sava”, dok je prethodnog dana na Vestima RTV B92 emitovanim u 22 časa izjavio: “Zato mi ne dozvoljavamo održavanje takvih skupova u Sava Centru. Ne branim ja da se skupljaju gde god hoće, samo neće u Sava Centru.”

U istom maniru Rade Hinić je 24. februara agenciji Beta rekao da je “Sava Centar međunarodni kongresni centar i da takve institucije svuda u svetu služe za ozbiljne skupove… Ne ulazim ni u čiju rasnu i polnu orijentaciju, ali mislim da taj skup može da se održi i na drugom mestu.”

Ovime se nesumnjivo zaključuje da su radnici Sava Centra direktno diskriminisali GSA, koju čine pripadnici LGBT populacije, na osnovu seksualne orijentacije, tako što im je uskraćeno pravno na ravnopravnost u pristupu i korišćenju konferencije sale u Centru Sava, kao mestu namenjenom javnoj upotrebi. Takođe, članovi GSA su bili vređani zbog svoje seksualne orijentacije i članstva u organizaciji koja se bori za zaštitu osoba manjinske seksualne orijentacije.

GSA i njeni članovi traže od Suda da naloži Centru Sava da im isplati ukupno 10,800.000 dinara na ime pravične naknade nematerijalne štete pretrpljene usled duševnog bola zbog povrede časti i ugleda i prava ličnosti i povrede ravnopravnosti, kao i da objavi presudu u celosti.

Takođe, GSA zahteva da Sud donese privremenu meru kojom će zabraniti tuženom JP Centru Sava i svim njegovim radnicima da daju izjave i preduzimaju radnje kojima se povređuje integritet, čast i ugled GSA kao i svako drugo diskriminatorsko postupanje.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube