Smesta uhapsiti one koji prete državnom sekretaru Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Beograd, 16.04.2009.

Povodom najnovijih pretnji smrću Državnom sekretaru Ministrarstva za ljudska i manjinska prava Marku Karadžiću, Koalicija protiv diskriminacije zahteva od policije i tužilaštva da odmah pronađe i privede počinioce ovog krivičnog dela.

Takođe, od Ministra za ljudska i manjinska prava, Svetozara Čiplića, ali i cele Vlade Republike Srbije, očekujemo da odmah osudi ovakve napade na retkog predstavnika vlasti koji se poslednjih meseci nedvosmisleno zalaže za jednakopravnost svih građana i građanki u Srbiji.

Smatramo apsolutno neprihvatljivim da se ni nakon ponovljenih, ovaj put mnogo ozbiljnijih pretnji, niko iz Vlade Republike Srbije nije oglasio povodom ovog slučaja kršenja ljudskih prava i napada na one koji javno podržavaju poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije i time služe za primer svim predstavnicima vlasti.

Ćutanje Vlade Republike Srbije o pretnjama smrću jednom Državnom sekretaru zabrinjava nas i tera na sumnju u pogledu zaštite „običnih ljudi“, pa se pitamo šta može bilo koji pojedinac da očekuje ako država ne reaguje kada se poziva na linč predstavnika vlasti.

Naglašavamo i da je Marko Karadžić izložen pretnjama zbog, kako je u pismu navedeno, „podršci antidiskrimiacionom zakonu“ kao i „pravu homoseksualnih osoba na proteste“.

Zato podsećamo da je pre nekoliko nedelja i organizacija „Nacionalni stroj“ čiji su pripadnici poznati policiji, pravosuđu i javnosti, u Novom Sadu lepila nalepnice sa pretnjama i govorom mržnje prema istopolno orijentisanim osobama. Ni u ovom slučaju počinioci nisu privedeni.

Slične pretnje pripadnicima manjinskih grupa i predstavnicima vlasti koji govore u prilog poštovanja ljudskih prava svih građana, pojavljuju se na sajtovima organizacija „Obraz“, „Stormfront“, „Naši“ i „Srpski nacionalisti“, ali bez ikakve reakcije policije.

Zbog svega navedenog, slažemo se sa ocenom da je ovo napad na sve koji se u Srbiji bore za ljudska prava i tražimo od odgovornih da odmah reaguju te uhapse one koji pozivaju na nasilje i mržnju.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Švedski helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Facebook

Twitter

YouTube