Parada ponosa u Beogradu 23. avgusta 2009. godine

Beograd, 26.05.2009.

Gej strejt alijansa obaveštava javnost da je uz konsulstacije sa drugim LGBT organizacijama odredila datum održavanja prve Parade ponosa u Beogradu.

Parada ponosa u Beogradu biće održana u nedelju 23. avgusta 2009. godine.

GSA je kao inicijator održavanja Parade ponosa danas predala prijavu skupa nadležnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kao što je i ranije najavljeno GSA će sa svojim partnerima učiniti sve da ovaj skup prođe mirno i bez nasilja i provokacija sa bilo koje strane.

Cilj Parade ponosa 2009. godine je da se ukaže na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju lezbejke, gejevi, biseksualne i transrodne (LGBT) osobe.

Ovi problemi se pre svega odnose na visok stepen homofobije u društvu, diskriminaciju LGBT osoba na svim nivoima i pojačan stepen nasilja prema LGBT osobama.

Nastojaćemo da kroz saradnju i pritisak na državne institucije i organe, civilni sektor i javno mnjenje svi zajedno krenemo u rešavanje ovih problema i poboljšanje statusa LGBT populacije u Srbiji.

Podsećamo da najviši pravni dokumenti Republike Srbije i međunarodne povelje čija je potpisnica naša država u potpunosti afimišu pravo na javno okupljanje i u potpunosti zabranjuju nasilje prouzrokovano mržnjom.

Takođe, novousvojeni Zakon o zabrani diskriminacije garantuje svim građankama i građanima jednakost pred državom i održavanje Parade ponosa biće jasan korak kojim će čitavo društvo pokazati spremnost da ovaj zakon sprovede u praksu.

Imajući u vidu bezbednost učesnica i učesnika skupa, očuvanje javnog reda i mira i imovine Republike Srbije i Grada Beograda, kao i svih građana i građanki, GSA poziva MUP i druge nadležne organe i institucije na punu saradnju i izražava svoju spremnost da zajedno sa svojim partnerima koji učestvuju u organizaciji Parade ponosa učini sve da ovaj skup prođe mirno i dostojanstveno.

Info centar GSA
U Beogradu,
26. maj 2009.

Facebook

Twitter

YouTube