Odgovor ombudsmana Saše Jankovića na otvoreno pismo

Beograd, 05.08.2009.

Zaštitnik prava građana Saša Janković odgovorio je na otvoreno pismo koje mu je uputilo nekoliko nevladinih organizacija povodom masovne pojave grafita koji pozivaju na linč nad lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama.

Poštovani,

Sa zabrinutošću sam primio informacije o grafitima mržnje protiv LGBT osoba i pretnjama koje oni sadrže povodom najavljenog protestnog javnog okupljanja u Beogradu i sa pažnjom razmotrio dopis koji ste mi zbog toga uputili. Svestan sam problema sa kojim se suočavaju LGBT osobe u ostvarivanju ljudskih prava koja im garantuju kako naš najviši pravni akt – Ustav Republike Srbije, tako i obavezujući međunarodni dokumenti, domaći zakoni i podzakonski akti. U potpunosti delim vašu zabrinotost zbog toga.

Teškoćama sa kojima se suočavaju LGBT osobe bavim se kao i vi ne samo ovim povodom, već istrajno i uz pomoć svojih saradnika, posebno zamenice Zaštitnika građana dr Zorice Mršević, pri čemu koristimo sve vrste ovlašćenja koje ovaj organ ima prema organima vlasti – kontrolno-nadzorna, zakonodavno-inicijativna i medijatorska. Istovremeno, u većem broju obraćanja najširoj javnosti, pokušali smo kao institucija i pojedinci doprineti podizanju nivoa društvene svesti o neprihvatljivosti diskriminacije i nasilja prema građanima ređih seksualnih orijentacija.

Povodom najavljenog protestnog okupljanja u glavnom gradu već sam razgovarao, u više navrata, sa najodgovornijim predstavnicima izvršne vlasti, pre svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa kojima sam postigao punu saglasnost oko načina stvaranja uslova za bezbedno odvijanje najavljenog javnog skupa. Takođe je dogovorena bliska neposrednja saradnja odgovornih policijskih rukovodilaca sa organizatorima skupa, kako bi se umanjili svi bezbednosni rizici za učesnike i održao javni red i mir.

Verujem da smo saglasni u tome da, iako izuzetno značajna, represivna funkcija države nije dovoljna da se u potpunosti ukloni svaka opasnost, a posebno ne da se kod svakoga suzbiju predrasude i mržnja prema drugačijima od sebe, bez obzira na to da li se ta različitost ogleda u seksualnoj orjentaciji, nacionalnoj ili rasnoj pripadnosti, fizičkom ili psihičkom nedostatku ili drugoj ličnoj osobini.

Unošenje novih antidiskriminativnih i tolerantnih sadržaja u obrazovanje, koji ne brišu razlike već mržnju; profesionalna edukacija o različitim oblicima diskriminacije u državnim službama i organima, ali i odgovornost za dela i reči državnih funkcionera i službenika, kao i insistiranje na savesnim i odgovornim slobodnim javnim medijima samo su neki od poslova koji nam stoje na zajedničkom putu na kome se nužno moramo dopunjavati. U međuvremenu, država bi morala najoštrije reagovati na nasilje.

Zbog toga verujem i nadam se da će u budućnosti saradnja između organizacija civilnog društva i Zaštitika građana biti još više ojačana, posebno međusobnim osnaživanjem inicijativa i principijelnom i istrajnom međusobnom podrškom u pokretanju pitanja koje našu institucionalnu i društvenu stvarnost pomeraju unapred.

S poštovanjem,
Saša Janković, Zaštitnik građana

Facebook

Twitter

YouTube