HRW: Pismo Predsedniku Republike Srbije

16. novembar 2009. godine

Gosp. Boris Tadić
Narodna kancelarija Predsednika
Masarikova 5/VI
11000 Beograd
Srbija
via fax: +381 11 3620 676

Poštovani gospodine predsedniče,

Pišem vam kako bih izrazio zabrinutost zbog toga što uporna homofobija u srpskom društvu dovodi do porasta nasilnih incidenata i sprečava građanke i građane koji su lezbejke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe (LGBT) da ostvare puno uživanje ljudskih prava. Nedavno je srpska organizacija za ljudska prava Gej strejt alijansa pozvala Human Rights Watch da poseti Beograd. Tokom te posete ja sam se sastao sa ministrima Svetozarem Čiplićem i Snežanom Samardžić Marković, državnim sekretarom Markom Karadžićem, sa nekoliko poslanika iz Demokratske stranke, G17 plus, Socijalističke partije Srbije i Liberalno demokratske partije. Takođe je bio organizovan sastanak sa predstavnicima srpske policije, Ministarstva prosvete, zamenicom ombudsmana i sa Društvom sudija Srbije.

Kao što ste upoznati, Human Rights Watch je nezavisna organizacija posvećena odbrani i zaštiti ljudskih prava. Mi istražujemo i razotkrivamo kršenja ljudskih prava i tražimo da prekršioci odgovaraju.

Human Rights Watch je bio zabrinut zbog odluke Vaše vlade da spreči održavanje parade ponosa 20. septembra 2009. godine u Beogradu. Navodno, ovakva odluka je doneta zato što vlasti nisu mogle da garantuju bezbednost braniteljima ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba koji bi učestvovali u demostracijama. U nedeljama pre parade, grafiti u Beogradu kao i medijski nastupi u protivnika marša su sadržali pretnje učesnicima parade. Ovo nije bio izolovani incident ograničenja prava na okupljanje i izražavanje LGBT osoba.

U februaru 2009. direktor Sava centra u Beogradu, centra za konferencije i kulturne događaje, je otkazao konferenciju za štampu Gej strejt alijanse koja je trebala da se održi u Sava centru, ističući da se ova organizacija bavi promocijom i zastupanjem gej prava i da je samim tim neprikladna za Sava centar. Kada se konferencija za štampu održavala u Kragujevcu mesec dana kasnije, organizatori konferencije su se opet suočili sa homofobijom. Huligani su kamenjem gađali prozore i vrata prostora gde je konferencija bila u toku i vikali: “Pederi, pobićemo vas”.

Izgleda da su pretnje estremističkih grupa protiv parade ponosa zaista pokazale da su neophodne mere zaštite od strane vlade. Međutim, zaštita bi trebalo da znači obezbeđivanje da oni kojima se preti mogu da ostvare svoja legitimna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje. Želeo bih da naglasim da Vaša vlada treba da preduzme odgovarajuće mere na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kako bi se obezbedilo uživanje prava na slobodu okupljanja. Vaša vlada treba da obezbedi da organi sprovođenja zakona, uključujući policiju i državnog tužioca, zaštite učesnike u svim mirnim demonstracijama od nezakonitog ometanja.

Human rights Watch je zabrinut zbog brojnih slučajeva diskriminacije osoba na osnovu njihove seksualne orijentacije i drugih manifestacija homofobije koje nastavljaju da se dešavaju u Srbiji i nedostatka adekvatnog odgovora na njih od strane srpskih vlasti. Posle mojih razgovora sa članovima i predstavnicima Vaše vlade, poslanicima iz različitih političkih partija i članovima organizacija za ljudska prava iz Srbije, želeo bih da predložim da Vaša vlada preduzme sledeće mere kako bi se smanjio nivo netoleracije i izgradilo otvoreno i inkluzivno društvo – društvo u kojem lezbejke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe mogu živeti bez straha od nasilja i diskriminacije.

1. 2009. godine, državni sekretar za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić pojavio se na televiziji i branio pravo na protest lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba. On je objasnio da ljudska prava važe za sve ljude, uključujući i one koji su seksualne orijentacije različite od heteroseksualne. Posle ovog intervjua državni sekretar je primio pretnje smrću. Mi smo mu duboko zahvalni na njegovoj javnoj hrabrosti. Međutim, zabrinuti smo što ni Vi, ni ministar za ljudska i manjinska prava, niti bilo koji drugi član vlade nije javno podržao državnog sekretara. The Serbia 2009 Progress report (SEC 2009) 1339/2 objavljen 14. oktobra, kojim Evropska unija opisuje napredak Srbije u pristupanju EU, kritikuje ovaj nedostatak odgovora. Neuspeh u zaštiti branitelja ljudskih prava stvara klimu nesigurnosti koja utiče na celo civilno društvo.

Apelujemo na Vas, kao Predsednika Republike Srbije da javno osudite diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, pruža odličnu priliku za potvrdu da su ljudska prava ista za sve.

2. Prema rečima ministarke Snežane Samardžić Marković, samo deo predmeta koji se odnose na agresiju i nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koje je policija dostavila kancelariji državnog tuzioca, je doveo do adekvatnog sudskog odgovora. Većina slučajeva je odbačena bez ikakvog pravnog procesuiranja. Počinioci zločina treba da odgovaraju i budu privedeni pravdi; ova klima nekažnjivosti treba da se završi. I žrtve i svedoci nasilja na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta moraju da znaju da će njihove žalbe biti istražene i da će biti zaštićeni od zastrašivanja. Vaša vlada treba da obezbedi efikasnu, brzu istragu zločina u kojima postoji osnovana sumnja da je seksualna orijentacija i rodni identitet žrtve motiv počinioca. Vaša vlada treba da obezbedi sakupljanje i analizu relevantnih podataka o rasprostranjenosti i prirodi nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a posebno incidenata motivisanih mržnjom.

Vaša vlada treba takođe da preduzme sve neophodne korake kako bi osigurala da institucije za sprovođenje zakona, uključujući policiju i sudstvo, imaju znanja i veštine da identifikuju takve zločine i incidente i pruže adekvatnu pomoć i podršku žrtvama i svedocima. U tom smislu predlažemo da srpske organizacije koje se bave LGBT pravima periodično obučavaju policiju, državnog tužioca i sudije.

3. Predlog zakona protiv diskriminacije koji je usvojen 2009. godine predviđa da poverenik protiv diskriminacije započne svoj rad u januaru 2010. Apelujemo da se dovoljna suma iz budžeta izdvoji za ovog novog zvaničnika, kako bi on ili ona mogao/la odmah da započne svoj rad na smislen način. Nekoliko ljudi sa kojima sam razgovarao izrazilo je zabrinutost da će ovaj deo zakona protiv diskriminacije posrnuti ako rad poverenika za diskriminaciju ne bude potpuno finansiran i podržan.

4. U školama izgleda da ne postoje programi koji uče o toleranciji, poštovanju i važnosti borbe protiv diskriminacije. U suštini, učenici i nastavnici koji su lezbejke i gejevi su prepušteni sami sebi. Human Rights Watch predlaže da Vaša vlada preduzme odgovarajuće mere na svim nivoima za promovisanje uzajamne tolerancije i poštovanja u školama bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Ovo bi trebalo da uključuje obezbeđivanje nastavnog programa i edukativnih materijala koji sadrže objektivne informacije u vezi sa seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom, kao i pružanje informacija, zaštite i podrške učenicima i studentima koji će im omogućiti da žive u skladu sa njihovom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom. Vaša vlada mora da zaštiti prava učenika i studenata na obrazovanje u bezbednom okruženju, bez nasilja, maltretiranja, društvene isključenosti i drugih oblika diskriminacije i ponižavajućeg tretmana u vezi sa seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom.

5. Na kraju bih želeo da istaknem značaj razvijanja strategija i politika za borbu protiv homofobije u tesnoj saradnji sa srpskim organizacijama za ljudska prava koje se bore za prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba. Ove organizacije, uključujući Gej strejt alijansu, Labris i Queeriju, su eksperti i znaju šta je LGBT zajednici potrebno. Ako organizacije odluče da organizuju paradu ponosa u 2010. godini, Human Rights Watch predlaže da Vaša vlada, policija i lokalne vlasti stvore radnu grupu zajedno sa organizatorima parade ponosa. Sve relevantne informacije o bezbednosnoj situaciji bi trebalo da se dele. Pozivamo Vas da učestvujete u razvijanju plana koji bi osiguralo da se parada ponosa 2010. održi, ako za nju postoji želja. Predlažemo da Vi, kao predsednik, ili jedan od ministara iz Vaše vlade, govori na paradi ponosa kako bi istakli podršku države pravu LGBT osoba na javno okupljanje.

U ime Human Rights Watch apelujem na Vas kao predsednika Republike Srbije da pokažete političko vođstvo time što ćete učiniti vidljivim napore da se okonča nasilje i diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

S poštovanjem,

Boris Ditrih
Direktor za zastupanje
Lezbejski, gej, biseksualni i transrodni program
Human Rights Watch

Ukoliko želite da pročitate pismo na engleskom molimo Vas posetite:

http://www.hrw.org/en/news/2009/11/16/letter-president-republic-serbia

Facebook

Twitter

YouTube