Srbija: Borba protiv homofobije

Predsednik treba da govori protiv kampanje mržnje

NJUJORK, 23. novembar 2009 – Vlada Srbije treba brzo da napravi vidljive korake kako bi zaustavila bujicu nasilja i diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, poručio je Human Rights Watch u pismu predsedniku Borisu Tadiću 16. novembra 2009. godine. Human Rights Watch je pozvao vladu da u potpunosti zaštiti prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba.

“Homofobično nasilje u poslednjih nekoliko meseci ugrozilo je ostvarivanje osnovnih sloboda LGBT osoba”, rekao je Boris Ditrih, direktor programa Human Rigths Watch za zastupanje lezbejskih, gej, biseksualnih i transrodnih prava. “Vodeći političari bi trebalo da pokažu hrabrost u osudi mržnje i sprečavanju zlostavljanja.”

Vlada je otkazala gej paradu ponosa, zakazanu za 20. septembar 2009. godine u Beogradu, izjavivši da nije mogla da osigura bezbednost učesnika nakon što su protivnici marša grafitima i medijskim izjavama zapretili nasiljem nad učesnicima parade.

U februaru direktor Sava centra, konferencijskog, kulturnog i biznis centra u Beogradu, otkazao je konferenciju za medije koju je zakazala Gej strejt alijansa. Direktor je rekao da upotreba centra od strane organizacije koja promoviše i zastupa gej prava nije prikladna. Kada je organizacija držala konferenciju za medije u Kragujevcu u martu, mladići su bacilli kamenje na prozore i vrata zgrade u kojoj se ona održavala, vičući: “Pederi, pobićemo vas.”

Human Rights Watch je pozvao predsednika Tadića u pismu da osudi nasilje i diskriminaciju zasnovanu na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Human Rights Watch je pozvao vladu da sarađuje sa srpskim LGBT braniocima kako bi se obezbedilo da se povorka ponosa može održati 2010. godine bez straha od prekida nasiljem.

Human Rights Watch je pozvao vladu da obezbedi brze i efikasne istrage svih pretnji ili tvrdnji o nasilju nad LGBT osobama. Human Rights Watch je pozvao vladu da obučava tužioce, policiju i sudove da efikasno odgovore na nasilje nad LGBT osobama, koristeći ekspertizu srpskih organizacija za ljudska prava koja se bave LGBT pitanjem.

Human Rights Watch je takođe pozvao vladu da u škole uvede predavanja o jednakosti i potrebi za sprečavanjem diskriminacije, kako bi se obezbedilo da deca mogu da se obrazuju u sigurnom okruženju, slobodnom od maltretiranja ili diskriminacije. Human Rights Watch je takođe pozvao vladu da obezbedi puno finansiranje i podršku novoj poziciji nacionalnog poverenika za zaštitu jednakosti (poverenik za diskriminaciju) koji je uveden opštim antidiskriminacionim zakonom ove godine, i da obezbedi da mandat poverenika uključi i LGBT pitanja.

“Slobode na papiru su bezvredne ako država ne može ili neće da zaštiti ljude kojima se preti kada oni žele da ih ostvare”, rekao je Ditrih. “Mržnja i predrasude predugo su onemogućavale previše Srba da punom merom učestvuju u društvu.”

Da biste pročitali pismo Human Rights Watch predsedniku Srbije Borisu Tadiću, molimo vas posetite:
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/16/letter-president-republic-serbia (ENG)

Za ostale izveštaje Human Rights Watch o Srbiji, molimo vas posetite:
http://www.hrw.org/en/europecentral-asia/serbia

Za ostale izveštaje Human Rights Watch o lezbejskim, gej, biseksualnim i transrodnim pravima, molimo vas posetite:
http://www.hrw.org/en/category/topic/lgbt-rights

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte:
U Njujorku, Boris O. Dittrich (engleski, holandski, nemački): + 1-917-535-3863 (mobilni)
U Briselu, Wanda Troszczynska-van Genderen (engleski, poljski, španski, francuski): +32-473-177-987 (mobilni)

Facebook

Twitter

YouTube