Otvoreno pismo povodom predaje zahteva za kandidaturu za članstvo Srbije u Evropskoj Uniji

* Gospodinu Mirku Cvetkoviću, predsedniku Vlade Republike Srbije
* Gospođi Slavici Đukić Dejanović, predsednici Narodne Skupštine Republike Srbije
* Ministrima u Vladi Republike Srbije
* Poslanicima Narodne Skupštine Republike Srbije
* Savetu za evropske integracije Vlade Republike Srbije
* Odboru za evropske integracije Narodne Skupštine Republike Srbije
* Kancelariji za pridruživanje Evropskoj Uniji Vlade Republike Srbije

Poštovani/e,

Gej strejt alijansa (GSA) pozdravlja odluku Vlade Srbije o predaji kandidature za članstvo Srbije u Evropskoj Uniji. Jasna opredeljenost ka evro-integracijama, proces ispunjenja uslova za pridruživanje EU, kao i punopravno članstvo Srbije u EU su od najvećeg značaja za sve njene građane i građanke jer doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života i izgradnji odgovornog društva u kome se poštuju univerzalne vrednosti, ljudska prava i princip jednakih šansi.

U procesu ispunjenja uslova za članstvo u EU Srbiju očekuje još mnogo posla i brojni izazovi od kojih je svakako jedan od najznačajnijih dostizanje evropskih standarda u poštovanju ljudskih i manjinskih prava. GSA ovom prilikom želi posebno da Vam ukaže na položaj lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Srbiji, kao i na potrebu da se ovo pitanje uključi u agendu za pridruživanje EU i bude najozbiljnije tretirano od strane državnih institucija i organa.

Problemi sa kojima se LGBT osobe u Srbiji svakodnevno susreću, kao što su izuzetno visok nivo homofobije na svim društvenim nivoima, nasilje, diskriminacija, govor mržnje i pretnje kojima su izložene i koji ih stavljaju u položaj jedne od najugroženijih manjinskih grupa, više se od strane države ne mogu i ne smeju ignorisati i držati kao nevažno i nepostojeće društveno i političko pitanje. Koliko je LGBT pitanje važno za Srbiju najbolje se moglo videti prilikom donošenja Zakona protiv diskriminacije, zabrane konferencije za štampu GSA u Sava centru, a posebno prilikom pokušaja organizovanja ovogodišnje Povorke ponosa u Beogradu.

Gej strejt alijansa smatra da se prioriteti u procesu društvene i političke inkluzije LGBT osoba i stvaranje uslova za uspešno članstvo Srbije u EU po ovom pitanju pre svega odnose na:

– prevenciju i smanjenje nasilja nad LGBT osobama
– implementaciju Zakona protiv diskriminacije
– spremnost države da pokrene proces rešavanja statusa LGBT populacije i omogući LGBT osobama korišćenje njihovih Ustavom i zakonima zagarantovanih prava među kojima i pravo na mirno okupljanje

Za GSA i LGBT pokret u celini, kao i za mnogobrojne partnerske organizacije, uloga države i njenih institucija u rešavanju ovih i drugih prioriteta i u dostizanju evropskih standarda u svim oblastima je ključna i najodgovornija, ali je takođe značajna i uloga civilnog sektora i iskustvo koje su organizacije i udruženja stekli u okviru svojih delatnosti.

Iako država često do sada nije na adekvatan način pristupala LGBT pitanju, GSA želi da veruje da je u procesu evropskih integracija moguće izbeći još jednu politiku i scenario uslovljavanja, ali i one jednokratne državne politike i odluke koje se donose samo „na papiru“ i nemaju svoju stvarnu primenu. Ovo se može postići isključivo ako se rešavanju problema LGBT osoba u Srbiji priđe strateški, odgovorno i na vreme.

Gej strejt alijansa zato poziva državne institucije i organe Republike Srbije na saradnju sa LGBT zajednicom i LGBT organizacijama u rešavanju prioritetnih problema LGBT populacije, kreiranju strategije za poboljšanje statusa LGBT osoba u Srbiji i mehanizama za njenu implementaciju i dostizanju evropskih standarda u poštovanju prava LGBT osoba.

GSA se nada da su državne institucije već prepoznale značaj LGBT pitanja i da će se u narednom periodu ozbiljno i strateški posvetiti dostizanju evropskih standarda u poštovanju ljudskih i manjinskih prava kako bi svi građani i građanke Srbije, bez obzira na svoje različitosti i lična svojstva, što je pre moguće postali građani i građanke Evropske Unije.

S poštovanjem,
Gej strejt alijansa

U Beogradu,
23. decembra 2009. godine

Facebook

Twitter

YouTube