Srbija korak bliže gej paradi

Beograd, 30.12.2009.

Gej strejt alijansa (GSA) pozdravlja odluku Narodne Skupštine Republike Srbije da usvoji amandman Liberalno demokratske partije na član 344a Krivičnog zakonika.

Ovim amandmanom Srbija je napravila odlučan korak ka stvaranju uslova za održavanje gej parade 2010. godine u Beogradu.

Krivični zakonik ovim amandmanom će sankcionisati višegodišnjim zatvorskim kaznama ne samo one koji prete, koriste govor mržnje, napadaju ili se fizički obračunavaju sa učesnicima sportskih manifestacija, već i svih drugih javnih skupova.

Pored toga, ovim izmenama je predviđena kazna zatvorom od tri meseca do tri godine i novčana kazna za službena ili odgovorna lica koja pri organizovanju sportske priredbe ili javnog skupa ne preduzmu mere obezbeđenja kako bi se onemogućio ili sprečio nered, pa usled toga budu ugroženi život ili telo većeg broja ljudi ili imovina veće vrednosti.

GSA smatra da se proširivanjem dometa ovog člana na sve javne skupove a ne samo sportske događaje, značajno doprinelo postavljanju adekvatnog zakonskog okvira za borbu protiv nasilja, a samim tim i za efikasniji rad policije, tužilaštva i sudstva u procesuiranju slučajeva nasilja.

Nasilje je, na žalost, još uvek u Srbiji duboko ukorenjena društvena pojava kojoj su izloženi svi građani i građanke, a pre svega pripadnici i pripadnice manjinskih grupa.

Ovogodišnji pokušaj organizovanja gej parade jasno je pokazao da su LGBT osobe najugroženija i najnezaštićenija grupa, ali i da su nasilje, pretnje nasiljem i njegova nekažnjivost prioritet sa kojim država treba da se suoči i sistemski se obračuna.

Gej strejt alijansa će podržati sve zakonske predloge i inicijative koje doprinose prevenciji i smanjenju nasilja, ali očekuje od državnih institucija i organa da hitno primene sve zakonom predviđene mere u borbi protiv nasilja i pokrenu i primene sistemska i strateška rešenja po tom pitanju.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube