213 organizacija civilnog društva podržalo predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Beograd, 05.02.2010.

Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovođenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.

U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

CV Gorana Miletića

Ukoliko Vaša organizacija želi da se pridruži podršci, molimo Vas da se javite e-mailom na potpisi@cups.rs

Do 23.2.2010. primljena je podrška sledećih organizacija:

Academica – akademska grupa
Agencija Vranje Press
Anti-trafiking centar
Aleksinački centar za ljudska prava
Asocijacija DUGA
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
Asocijacija SORS
Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca – ARSK
ASTRA antitrafficking action
Autonomni ženski centar
Balkanski fond za lokalne inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
CedeumIdea
CeGraD
Centar lokalne demokratije LDA, Niš
Centar modernih veština
Centar potrošača Srbije (CEPS)
Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam
Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo
Centar za evroatlanske studije
Centar za integraciju mladih
Centar za Jednaka Prava
Centar za prava Romkinja, Niš
Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Centar za ljudska prava, Niš
Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo
Centar za orijentaciju društva
Centar za prava manjina
Centar za razvoj civilnih resursa – Niš
Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
Centar za razvoj lokalne zajednice, Bujanovac
Centar za regionalnu politiku, Niš
Centar za samostalni život invalida, Niš
Centar za socijalnu integraciju Roma, Bujanovac
Centar za toleranciju i integraciju, Bujanovac
Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS
Centar za unapređivanje pravnih studija
CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda
Civilni resurs centar Bujanovac
DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig
Društvo dobre akcije, Niš
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran
Društvo za pomoć MNRO, Niš
Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad
Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
Edukacioni centar, Leskovac
Ekološko udruženje AVALON, Vršac
Edukativni centar Roma, Subotica
ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)
Esperanca, Novi Sad
Evropa nema alternativu
Evropski pokret u Srbiji, Niš
Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš
Fenomena, Kraljevo
Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić
Fond za humanitarno pravo
Fond za otvoreno društvo
Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine
Forum nevladinih organizacija, Kraljevo
Gay-Straight Alijansa
Gayten LGBT
GLIC – Gej lezbejski info centar
Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš
Građanske inicijative
Građanski centar Kragujevac
Građanski parlament Bujanovac
Građanski parlament Vršac
Grupa “MOST”
Hartefakt fond
Helsinški odbor za ljudska prava
HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva
Inicijativa mladih za ljudska prava
Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
Inicijativa za integraciju Vranje
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
Inkluzivni pokret
ISAC Fund
Istraživači Romi, Žabalj
IZ KRUGA
KHR 1804 Team
Klub književnih entuzijasta Srbije
Klub mladih, Bujanovac
Kokoro, NVO iz Bora
Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada
Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina
Kreativna radionica, Kraljevo
Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
Kulturni centar REX
Kulturni forum, Sremska Mitrovica
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
LINET
Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje
Medija Centar
Medija i reform centar, Niš
MillenniuM, NVO iz Kragujevca
Mladi advokati Beograda
Mladi istraživači Srbije
Mladi pravnici Srbije
Moderno društvo Bujanovac
Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21, Bor
Narodni parlament Leskovac
NEC-RP, Kragujevac
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
NVO AURORA, Bor
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Niško udruženje studenata sa hendikepom
Novosadski ekološki centar – NEC
Novosadski humanitarni centar
NVO Fraktal
NVO Reintegracije, Novi Pazar
NVO POkret ZDravo
NVO Šumska vila
Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
Omladina JAZAS-a
Omladinski forum za edukaciju Roma
Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica
Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
PAAD Centar, Novi Bečej
Partneri za demokratske promene Srbija
Pokret Balkana
Pokret potrošača, Bor
Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”
Praxis
Prijatelji dece Inđije
Prijatelji dece Zemuna
Prijatelji dece, Voždovac
Proakcija – organizacija civilnog društva
Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
Regionalni centar za manjine
Resurs centar Beograd
Resurs centar Čukarica
Resurs centar Niš
Resurs centar Stari Grad
Resurs centar, Bor
Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga
Romski centar za demokratiju
Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
Romski humanitarni centar, Bujanovac
Romski humanitarni kulturno-obrazovni centar Bujanovac
Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
Romski informativni centar, Kragujevac
Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva
Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
Savez gluvih i nagluvih Srbije
Savez Vlaha Srbije
SOS telefon, Vlasotince
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina
Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac
SPY – siguran puls mladih
Stav +, Subotica
Svetionik, Udruženje građana iz Loznice
Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
TIMOC Press
TRIBINA – Institut za normalnost i kulturu promene, Novi Sad
Udruženje “Pavlos”, Vlasotince
Udruženje građana “Bilaç”
Udruženje građana “Delfin”
Udruženje građana “Kosovo”
Udruženje građana “Perspektiva”, Bujanovac
Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica
Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek
Udruženje građana Zajedno
Udruženje distrofičara Niš
Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd
Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS
Udruženje Roma “Novi svet”
Udruženje Roma Braničevskog okruga
Udruženje Roma Zemun
Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
Udruženje studenata sa hendikepom
Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“
Udruženje za pomoć osobama sa Down sindromom, Niš
Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac
Udruženje paraplegičara Nišavskog okruga, Niš
United Balkan
Urban In, Novi Pazar
URBAN –IN, Novi Pazar
Užički centar za prava deteta
Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu
Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa
Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad
Vojvođanski građanski centar
Vojvođanski romski centar za demokratiju, Novi Sad
Youth Cultural Center REFORMARS
YUKOM
YUROM Centar, Niš
Zaječarska inicijativa, Zaječar
Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad
Žar, Kikinda
Žene u akciji, Velika Plana
Žene u crnom
Žene za mir, Leskovac
Ženski forum Negotin
ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin
ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo
ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej
Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine
Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine
Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

 

Facebook

Twitter

YouTube