Izabrati kandidata za Poverenika koji uživa podršku manjinskih organizacija i ispunjava zakonske uslove

Beograd, 12.02.2010.

Koalicija protiv diskriminacije poziva političke partije da podrže kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji ispunjava sve zakonske uslove i koga podržavaju organizacije koje se bave pravima manjinskih grupa i ljudskim pravima.

Istovremeno, apelujemo na Demokratsku stranku da povuče predlog za kandidata dr Milutina Đuričića, s obzirom da on ne uživa podršku korisnika Zakona o zabrani diskriminacije, kao i s obzirom na to da se čini da ovaj kandidat ne ispunjava zakonom propisane uslove za izbor. Očekujemo od svih poslaničkih grupa koje su glasale za Zakon protiv diskriminacije da podrže Gorana Miletića, kandidata iza koga je stalo više od 160 organizacija civilnog društva i koji jedini ispunjava zakonske uslove vezane za stručnost i visoke moralne kvalitete.

Deo Zakona protiv diskriminacije koji odnosi na osnivanje institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stupio je na snagu 1. januara 2010. godine i stoga u roku od 60 dana od tog dana Skupština Srbije mora izabrati Poverenika. Kandidata utvrđuje Odbor za ustavna pitanja, a predloge mogu dostaviti samo poslaničke grupe u Skupštini. Goran Miletić, kandidat Koalicije protiv diskriminacije predložen je Odboru za ustavna pitanja u roku koji je Predsednica Skupštine dala poslaničkim grupama za dostavljanje predloga. Istovremeno, on ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uživa punu podršku 162 organizacije koje se bave manjinskim i ljudskim pravima.

Nedelju dana posle isteka roka koji je odredila Predsednica Skupštine, Demokratska stranka je predložila Milutina Đuričića za kandidata. Prema podacima kojima raspolaže Koalicija, a koji su dostupni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ovaj kandidat ne ispunjava zakonske uslove u pogledu profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, jer iz njegove biografije ne proizlazi da se bavio diskriminacijom, manjinskim ili ljudskim pravima u periodu od 10 godina. Istovremeno, ovaj kandidat nema podršku onih grupa stanovništva radi čije zaštite je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen, što ga lišava moralnog legitimiteta za izbor na ovu funkciju.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovođenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Istovremeno, ističemo da je njegov visoki moralni integritet učinjen nesumnjivim time što je predlog za njegov izbor podržalo preko 160 organizacija civilnog društva. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope. U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009. godine, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se njegov izbor izvrši do 1. marta 2010. godine, odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo Demokratsku stranku da preispita svoj predlog, kao i činjenicu da se izbor Poverenika ne može izvršiti ignorisanjem manjine i protivno izričitoj volji korisnika Zakona o zabrani diskriminacije.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Spisak organizacija koje podržavaju kandidaturu Gorana Miletića možete pogledati ovde.

Za više informacija: Mr Saša Gajin, koordinator Koalicije protiv diskriminacije, cups@cups.rs

Facebook

Twitter

YouTube