Koalicija protiv diskriminacije poziva političke partije da podrže Gorana Miletića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Beograd, 23.02.2010.

Koalicija protiv diskriminacije poziva političke partije koje su glasale za Zakon o zabrani diskriminacije da u ponovljenom postupku za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, podrže Gorana Miletića s obzirom na to da ispunjava sve zakonske uslove i uživa nedvosmislenu podršku manjinskih i organizacija i organizacija za ljudska prava. Istovremeno, smatramo neprihvatljivim zahteve za ispunjavanja novih uslova koji ne postoje u Zakonu o zabrani diskriminacije.

Posle neumesnog dovođenja u pitanje stručnosti Gorana Miletića, broja godina njegovog staža i njegove spremnosti da poštuje Ustav i zakone Republike Srbije, u toku ove nedelje, u javnosti su se pojavili zahtevi za ispunjavanjem uslova koji nisu zahtevani u zakonu. U emisiji „Kažiprst“, emitovanoj 22. februara na RTV B92, Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe „za evropsku Srbiju“ je kao razlog zbog čega vladajuće partije nisu podržale Gorana Miletića navela „nedostatak iskusta u zastupanju pred sudovima“. Koalicija podseća da prema zakonu nije potrebno da Poverenik ima ovakvo iskustvo niti iz zakona proizilazi da će on lično zastupati žrtve pred sudovima u Srbiji, već to mogu činiti zaposleni u stručnoj službi Poverenika.

Koalicija protiv diskriminacije i dalje očekuje da sve partije koje su glasale za Zakon o zabrani diskriminacije podrže kandidata koji ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uživa podršku 212 organizacija koje se bave manjinskim i ljudskim pravima, kao i nekoliko saveta nacionalnih manjina. Ne postoji nijedan objektivan razlog za odbijanje partija vladajuće koalicije da podrže ovog kandidata. Takođe, smatramo da izjave da se Goran Miletić „nije svideo“ članovima Odbora za ustavna pitanja i da oko njega „imaju dileme“ ne mogu biti osnov za odbijanje da se podrži ovaj kandidat.

Nakon skandaloznog povlačenja Zakona o zabrani diskriminacije iz procedure prošle godine, smatramo apsolutno nedopustivim ponovnu opstrukciju mehanizama koji bi trebalo da štite i unapređuju ljudska prava u Srbiji. Istovremeno, nedopustivo je odstustvo reakcije na tekstove u medijima koji su šrili neistine o Zakonu o zabrani diskriminacije,a sada nastoje da diskredituju Gorana Miletića (dnevni list „Kurir“ 19. I 20. februara 2010.).

S obzirom da je zakonom propisana procedura o izboru Poverenika za ravnopravnost ponovo pokrenuta, očekujemo da se na ovu značajnu funkciju izabere osoba koja ispunjava zakonske uslove i koja uživa punu podršku onih zbog kojih je Zakon o zabrani diskriminacije i donesen.
Predlog za izbor Gorana Miletića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti do sada su podržale sledeće organizacije:

1. Academica – akademska grupa
2. Agencija Vranje Press
3. Anti-trafiking centar
4. Aleksinački centar za ljudska prava
5. Asocijacija DUGA
6. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
7. Asocijacija SORS
8. Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca – ARSK
9. Autonomni ženski centar
10. Balkanski fond za lokalne inicijative
11. Beogradski centar za ljudska prava
12. CedeumIdea
13. CeGraD
14. Centar lokalne demokratije LDA, Niš
15. Centar modernih veština
16. Centar potrošača Srbije (CEPS)
17. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
18. Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam
19. Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo
20. Centar za evroatlanske studije
21. Centar za integraciju mladih
22. Centar za Jednaka Prava
23. Centar za prava Romkinja, Niš
24. Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad
25. Centar za kulturnu dekontaminaciju
26. Centar za ljudska prava, Niš
27. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo
28. Centar za orijentaciju društva
29. Centar za prava manjina
30. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš
31. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
32. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
33. Centar za razvoj lokalne zajednice, Bujanovac
34. Centar za regionalnu politiku, Niš
35. Centar za samostalni život invalida, Niš
36. Centar za socijalnu integraciju Roma, Bujanovac
37. Centar za toleranciju i integraciju, Bujanovac
38. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS
39. Centar za unapređivanje pravnih studija
40. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
41. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
42. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
43. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
44. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
45. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
46. CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda
47. Civilni resurs centar Bujanovac
48. DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig
49. Društvo dobre akcije, Niš
50. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran
51. Društvo za pomoć MNRO, Niš
52. Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad
53. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
54. Edukacioni centar, Leskovac
55. Ekološko udruženje AVALON, Vršac
56. Edukativni centar Roma, Subotica
57. ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)
58. Esperanca, Novi Sad
59. Evropa nema alternativu
60. Evropski pokret u Srbiji, Niš
61. Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš
62. Fenomena, Kraljevo
63. Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić
64. Fond za humanitarno pravo
65. Fond za otvoreno društvo
66. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine
67. Forum nevladinih organizacija, Kraljevo
68. Gayten LGBT
69. Gej Strejt Alijansa
70. GLIC – Gej lezbejski info centar
71. Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš
72. Građanske inicijative
73. Građanski centar Kragujevac
74. Građanski parlament Bujanovac
75. Građanski parlament Vršac
76. Grupa “MOST”
77. Hartefakt fond
78. Helsinški odbor za ljudska prava
79. HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva
80. Inicijativa mladih za ljudska prava
81. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
82. Inicijativa za integraciju Vranje
83. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
84. Inkluzivni pokret
85. ISAC Fund
86. Istraživači Romi, Žabalj
87. IZ KRUGA
88. KHR 1804 Team
89. Klub književnih entuzijasta Srbije
90. Klub mladih, Bujanovac
91. Kokoro, NVO iz Bora
92. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
93. Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada
94. Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina
95. Kreativna radionica, Kraljevo
96. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
97. Kulturni centar REX
98. Kulturni forum, Sremska Mitrovica
99. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
100. LINET
101. Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje
102. Medija Centar
103. Medija i reform centar, Niš
104. MillenniuM, NVO iz Kragujevca
105. Mladi advokati Beograda
106. Mladi istraživači Srbije
107. Mladi pravnici Srbije
108. Moderno društvo Bujanovac
109. Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21, Bor
110. Narodni parlament Leskovac
111. NEC-RP, Kragujevac
112. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
113. NVO AURORA, Bor
114. Nezavisno udruženje novinara Srbije
115. Niško udruženje studenata sa hendikepom
116. Novosadski ekološki centar – NEC
117. Novosadski humanitarni centar
118. NVO Fraktal
119. NVO Reintegracije, Novi Pazar
120. NVO POkret ZDravo
121. NVO Šumska vila
122. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
123. Omladina JAZAS-a
124. Omladinski forum za edukaciju Roma
125. Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica
126. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
127. PAAD Centar, Novi Bečej
128. Partneri za demokratske promene Srbija
129. Pokret Balkana
130. Pokret potrošača, Bor
131. Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”
132. Praxis
133. Prijatelji dece Inđije
134. Prijatelji dece Zemuna
135. Prijatelji dece, Voždovac
136. Proakcija – organizacija civilnog društva
137. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
138. Regionalni centar za manjine
139. Resurs centar Beograd
140. Resurs centar Čukarica
141. Resurs centar Niš
142. Resurs centar Stari Grad
143. Resurs centar, Bor
144. Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga
145. Romski centar za demokratiju
146. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
147. Romski humanitarni centar, Bujanovac
148. Romski humanitarni kulturno-obrazovni centar Bujanovac
149. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
150. Romski informativni centar, Kragujevac
151. Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva
152. Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar
153. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
154. Savez gluvih i nagluvih Srbije
155. Savez Vlaha Srbije
156. SOS telefon, Vlasotince
157. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
158. SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina
159. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac
160. SPY – siguran puls mladih
161. Stav +, Subotica
162. Svetionik, Udruženje građana iz Loznice
163. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
164. TIMOC Press
165. TRIBINA – Institut za normalnost i kulturu promene, Novi Sad
166. Udruženje “Pavlos”, Vlasotince
167. Udruženje građana “Bilaç”
168. Udruženje građana “Delfin”
169. Udruženje građana “Kosovo”
170. Udruženje građana “Perspektiva”, Bujanovac
171. Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica
172. Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek
173. Udruženje građana Zajedno
174. Udruženje distrofičara Niš
175. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
176. Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd
177. Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS
178. Udruženje Roma “Novi svet”
179. Udruženje Roma Braničevskog okruga
180. Udruženje Roma Zemun
181. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
182. Udruženje studenata sa hendikepom
183. Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“
184. Udruženje za pomoć osobama sa Down sindromom, Niš
185. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
186. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac
187. Udruženje paraplegičara Nišavskog okruga, Niš
188. United Balkan
189. Urban In, Novi Pazar
190. URBAN –IN, Novi Pazar
191. Užički centar za prava deteta
192. Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu
193. Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa
194. Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad
195. Vojvođanski građanski centar
196. Vojvođanski romski centar za demokratiju, Novi Sad
197. Youth Cultural Center REFORMARS
198. YUKOM
199. YUROM Centar, Niš
200. Zaječarska inicijativa, Zaječar
201. Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad
202. Žar, Kikinda
203. Žene u akciji, Velika Plana
204. Žene u crnom
205. Žene za mir, Leskovac
206. Ženski forum Negotin
207. ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin
208. ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo
209. ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej
210. Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine
211. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine
212. Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Za više informacija: www.stopdiskriminaciji.org

Facebook

Twitter

YouTube