Izveštaj sa prezentacije godišnjeg Izveštaja GSA o stanju ljudskih prava GLBT osoba u Srbiji u 2009. godini “Nema povlačenja, nema predaje” u Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu

Novi Sad, 19.03.2010.

Gej strejt alijansa (GSA) je danas i u Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu predstavila svoj godišnji Izveštaj o stanju ljudskih prava gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba u Srbiji u 2009. godini.

O Izveštaju i stanju ljudskih prava GLBT osoba u Srbiji su govorili:

  • Boris Milićević – predsednik Gej strejt alijanse (GSA)
  • Maja Sedlarević – potpredsednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine
  • Goran Miletić – advokat za ljudska prava, Civil Rights Defenders
  • Aleksandra Jerkov – zamenica predsednice poslaničke grupe „Za evropsku Srbiju“ u Narodnoj Skupštini Republike Srbije

Na prezentaciji su bili prisutni i mnogobrojni gosti iz Skupštine AP Vojvodine, Izvršnog veća Vojvodine, kancelarije Pokrajinskog Ombdusmana, Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost, Pokrajinskog sekretarijata za upravu, propise i nacionalne manjine, političkih partija, nevladinih organizacija, kao i članovi i članice GSA iz Vojvodine.

Boris Milićević je rekao da je predstavljanje izveštaja o položaju GLBT zajednice u pokrajinskom parlamentu ujedno i jasno iskazivanje političke volje da se taj problem rešava.

“Niko više ne može da kaže da lezbejke, gejevi, bisesksualne i transrodne (LGBT) osobe ne postoje i da su izmišljene, nego je potrebno tretirati ih kao ravnopravne građane i građanke.”

Maja Sedlarević je istakla da je “prošle godine napravljen pomak u vidljivosti GLBT populacije ali 2010. godina mora da bude ključna kada je reč o podršci državnih institucija ovoj populaciji i da ona ne sme biti samo deklarativna”, kao i da “država, za razliku od prošle godine, mora da se pokaže u najboljem svetlu kada se bude održavala sledeća Parada ponosa”.

Aleksandra Jerkov je ocenila da je predstavljanje Izveštaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u državnim institucijama uspeh u otvaranju pitanja koja se tiču ravnopravnosti građana.

“Svaki pojedinac ima ista prava, a različitosti nisu nikakva pretnja, nego su odlika demokratskog društva u kojem neka manjina, bez obzira na svoju brojnost, mora da ima zaštitu većine”, rekla je Jerkov.

Ona je dodala da “samo usvajanje Zakona protiv diskriminacije ne sme da bude kraj i da svako ko sebe smatra poslanikom proevropske političke partije mora stati iza svakog slova tog zakona”, kao i da “od svih nas zavisi u kakvoj ćemo zemlji živeti i ne smemo ćutati pred nepravdom koja se čini nad GLBT populacijom”.

Goran Miletić je rekao da je EU postavlja pitanje odnosa prema GLBT populaciji kao jedan od standarda poštovanja ljudskih prava, kao i da je za njega najveći uspeh koji se tiče GLBT populacije u 2009. godini usvajanje Zakona protiv diskriminacije, dok je za neuspeh naveo neodržavanje Parade ponosa. Miletić je dodao da “GLBT zajednica u Srbiji još uvek nije stigla do cilja ali se svakako ide u pravom pravcu što pokazuje i činjenica da na ovoj prezentaciji Izveštaja kao i onoj u Beogradu sede predstavnici vlasti, ali je i dalje potrebno dosta rada da bi se ciljevi dostigli”.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube