Izveštaj sa prezentacije godišnjeg Izveštaja GSA o stanju ljudskih prava GLBT osoba u Srbiji u 2009. godini “Nema povlačenja, nema predaje”

Beograd, 05.03.2010.

Gej strejt alijansa (GSA) je danas je u Palati Srbije predstavila svoj godišnji Izveštaj o stanju ljudskih prava gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba u Srbiji u 2009. godini.

O Izveštaju i stanju ljudskih prava GLBT osoba u Srbiji su govorili:

  • Boris Milićević – predsednik Gej strejt alijanse
  • Dr Svetozar Čiplić – ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije
  • Bill Longhurst – zamenik ambasadora, ambasada Velike Britanije u Beogradu
  • Eric Collings – politički savetnik za ljudska prava, ambasada SAD u Beogradu
  • Goran Miletić – human rights lawyer, Civil Rights Defenders
  • Veroljub Đukić – šef Pravne službe GSA, pravni zastupnik GSA u slučajevima nasilja i diskriminacije.

Takođe, na prezentaciji su bili prisutni i mnogobrojni gosti, predstavnici/e ambasada Holandije, Nemačke, Kanade i Švedske, Misije OEBS u Srbiji, UN-a, Saveta Evrope, kancelarije Zaštitnika građana, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Agencije za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju Grada Beograda, političkih partija, GLBT organizacija, nevladinih organizacija, kao i članovi i članice GSA.

U Srbiji je prošle godine raslo nasilje nad GLBT osobama, ali i pored velikih izazova stvorena je dobra osnova za rešavanje ključnih problema te zajednice, zajednička je ocena učesnika današnjeg skupa.

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić rekao je da je ideja Vlade Srbije da učini sve da najugroženijim grupama, medju kojima je i GLBT zajednica, pomogne, a da je cilj svih građana da žive u državi dostojnoj poštovanja. On je rekao je i da je zaštita svih ugroženih, manjinskih grupa od suštinskog značaja za slobodu u državi, i dodao da su, kada je u pitanju odnos prema GLBT populaciji “potrebne promene i u državnom sistemu i u samim pojedincima”. “Treba da radimo na tome da diskriminacija bude prošlost, a da oni koji propagiraju nasilje budu poraženi”, poručio je ministar.

Predsednik GSA Boris Milićević rekao je da proevropske stranke tokom 2009. godine nisu skupile hrabrost da iskažu političku volju za sprečavanje nasilja nad GLBT osobama.

“Zbog tog nedostatka, tokom prošle godine je nasilje nad GLBT osobama raslo i paralelno sa procesom organizovanja Povorke ponosa stigli smo do toga da je nasilje preplavilo čitavo društvo i da je postalo opšti društveni problem”.

“Iako je policija u Srbiji napravila pomak u poštovanju profesionalnih standarda u radu sa GLBT osobama, još uvek je većina policajaca nespremna da radi sa ovom populacijom”, rekao je Milićević. On je dodao da je za rešavanje problema neophodno i da tužilaštvo i sudska vlast počnu da izvršavaju svoje obaveze definisane Ustavom Srbije i medjunarodnim pravnim standardima. Milićević je ocenio da tužilaštva i sudovi pokazuju sporost i neefikasnost u radu na slučajevima nasilja i diskriminacije nad GLBT osobama.

“Bilo je mnogo govora mrtžnje i pogrešnih poruka, ali sada više niko ne može da poriče postojanje gejeva i lezbejki, kao pre 2009. i niko ne može da izbegava da se izjasni o tom pitanju”, rekao je Milićević. “Ono što preostaje”, poručio je on, “je da nateramo državu da počne da se ponaša odgovornije”.

Advokat za ljudska prava Goran Miletić naglasio je da svaka država mora da štiti nečiji identitet, bilo seksualni bilo etnički, “koliko god on bio nepopularan”, i da je njegovo nepoštovanje kršenje Evropske povelje o ljudskim pravima. On je naveo da u tom smislu državni organi Srbije, čiji se stav prema GLBT populaciji “promenio na bolje, što dokazuje i predstavljanje ovog izveštaja u vladinoj zgradi”, treba da dokažu svoj dalji napredak i kroz izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Politički savetnik za ljudska prava iz ambasade SAD u Beogradu Erik Kolings ocenio je da je u srpskom društvu i dalje prisutna ekstremno negativna društvena percepcija GLBT osoba, koje su izložene pretnjama, napadima i govoru mržnje. On je ocenio da su negativnoj slici o toj populaciji doprineli i pojedini mediji, jer su “forsirali govor mržnje” i odnosili se sa nipodaštavanjem prema problemima gej i lezbijske zajednice.

S njim se složio i zamenik britanskog ambasadora u Beogradu Bil Longharst, koji je naglasio da je državna zaštita i bezbednost svih gradjana, posebno onih koji pripadaju ugroženim manjinskim grupama, “najočigledniji izraz slobode” u jednoj zemlji i kada se radi o Srbiji “jedan od uslova integracije u evropsku porodicu”.

Šef Pravne službe GSA, advokat Veroljub Đukić, predstavio je 10 slučajeva koje je GSA tokom 2009. godine pokrenula pred sudovima, a koji se odnose na nasilje i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. „Međutim, u prošloj godini nije održano nijedno suđenje u postupcima čije su žrtve bile GLBT osobe” zaključio je Đukić.

Gej strejt alijansa (GSA) od svog nastanka priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme kao što su: slučajevi nasilja i diskriminacije nad GLBT osobama, odnos državnih institucija i političkih partija prema GLBT populaciji, medijska slika, sloboda javnog okupljanja, kao i mnoga druga pitanja vezana za prava GLBT osoba u Srbiji.

Predgovor za Izveštaj GSA za 2009. godinu napisao je Boris Ditrih, direktor za zastupanje GLBT programa Human Rights Watch, dok je uvodnu reč napisala Ulrike Lunaček, članica Evropskog Parlamenta.

Ovaj Izveštaj je u odnosu na prethodne otišao korak dalje jer sadrži presek stanja slučajeva koji su pokrenuti pred sudovima a koji se odnose na nasilje i diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije. GSA je tokom 2009. godine uspostavila Službu za pravnu podršku GLBT osobama u slučajevima nasilja i diskriminacije. Pravna služba dokumentuje slučajeve, pruža pravne savete, a ukoliko žrtve na to pristanu, pokreće i procese pred pravosudnim organima Srbije i zastupa žrtve u njima. Ovo je prvi put u Srbiji da su organizovano i sistematski pokrenuti postupci pred sudovima, tužilaštvima i organima uprave (policijom) radi zaštite GLBT osoba.

::: GODIŠNJI IZVEŠTAJ (2009) “NEMA POVLAČENJA, NEMA PREDAJE” ::: (pdf download)

::: ANNUAL REPORT (2009) “NO RETREAT, NO SURRENDER” ::: (pdf download)

::: MAPA HOMOFOBIČNIH NAPADA / GAY BASHING MAP ::: (pdf download)

Izveštaj je podržan od strane:
Fonda za otvoreno društvo i Civil Rights Defenders

Facebook

Twitter

YouTube