Dostizanje evropskih standarda u poštovanju ljudskih prava važan deo procesa pridruživanja EU

Beograd, 22.05.2010.

Gej strejt alijansa (GSA) je u petak, 21. maja 2010. godine, u okviru kampanje za pokretanje dijaloga sa državnim institucijama, održala sastanak sa Milicom Delević, direktorkom Kancelarije za evropske integracije (KEI).

Sastanak je održan na inicijativu GSA sa ciljem uspostavljanja saradnje po pitanjima vezanim za poboljšanje statusa gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba u Srbiji, imajući u vidu proces evropskih integracija i dostizanja evropskih standarda u poštovanju ljudskih prava.

GSA je upoznala gospođu Delević sa naporima koje preduzima kako bi bili stvoreni uslovi za potpunu društvenu inkluziju pripadnika i pripadnica GLBT populacije. GSA je naglasila da problem predstavlja odsustvo kvalitetne strateške saradnje sa državnim institucijama s jedne strane i evidentna potreba da se problemu nasilja i diskriminacije nad GLBT osobama sistemski pristupi sa druge. GSA je takođe istakla da ne postoji sistem zaštite aktivista i drugih GLBT osoba koje su ugrožene pretnjama, kao i da za 11 slučajeva nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, za koje je GSA u 2009. godini pokrenula sudske procese, još uvek nije održano nijedno ročište.

Direktorka KEI Milica Delević iznela je stav da bi organizacija svoje aktivnosti trebalo da usmeri na monitoring pune primene relevantnih zakona u ovoj oblasti, kao što su Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o radu. Takođe, navela je da je od velike važnosti praćenje aktivnosti državnih organa koje su preduzete kako bi bile otklonjene zamerke koje Evropska komisija navodi u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije, pre svega u oblasti odnosa prema manjinskim grupama čime se vrši kontrola vladavine prava u Srbiji, odnosno rešava političko pitanje Ustavom zagarantovanog prava na poštovanje različitosti.

Na sastanku je raspravljano i o mogućim mehanizmima za dostizanje evropskih standarda u poštovanju ljudskih prava manjinskih grupa u Srbiji među kojima je i GLBT populacija i zaključeno je da bi uspostavljanje dijaloga između države i GLBT organizacija bio veoma važan korak u rešavanju ovih pitanja.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube