Gej strejt alijansa i Kvirija centar pozvale GLBT organizacije u Srbiji da zajednički odluče o održavanju Parade ponosa

Beograd, 12.05.2010.

Gej strejt alijansa (GSA) i Kvirija – centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti (Kvirija) uputile su danas poziv organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom prava gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba u Srbiji da zajedno odluče o održavanju Parade ponosa.

GSA i Kvirija su GLBT organizacijama i predstavnicima/ama GLBT zajednice u Srbiji predložile održavanje zajedničkog sastanka u narednih 10 dana na kome bi se “analizirali društveno-politički kontekst i dosadašnje aktivnosti GLBT pokreta koje mogu biti značajne pri odlučivanju o organizovanju Parade ponosa, o tome razgovaralo na agumentovan i konstruktivan način i donela zajednička odluka”.

Imajući u vidu sva iskustva kroz koje je GLBT pokret u Srbiji prošao u poslednjih godinu dana, kao i izazove sa kojima se suočavao i pred kojima se i dalje nalazi, GSA i Kvirija su stava da je održavanje Parada ponosa bitno pitanje o kome zajednički treba da odluče GLBT organizacije i predstavnici/e GLBT zajednice.

Bez obzira na krajnju odluku ovog sastanka, GSA i Kvirija smatraju da je neophodno da se organizacije i grupe koje čine GLBT pokret u Srbiji sastanu i da se, uz poštovanje različitih pristupa GLBT pitanju koje organizacije zastupaju, poboljša međusobna komunikacija, prevaziđu neka dosadašnja neslaganja i zauzme zajednički stav po pitanju Parade.

S druge strane, GSA i Kvirija Paradu ponosa vide kao sredstvo a ne kao krajnji cilj svojih i aktivnosti drugih GLBT organizacija, ali takođe smatraju da je veoma važno da se ova tema upravo na ovaj način otvori od strane relevantnih predstavnika/ca GLBT pokreta s obzirom na sve češće dezinformacije o održavanju Parade koje se pojavljuju u javnosti i moguće zloupotrebe ovog događaja.

Takođe, GSA i Kvirija su mišljenja da bi ovaj sastanak bio jedan od najvažnijih koraka koje GLBT pokret u ovom trenutku može da napravi, pre svega u svetlu predstojećeg Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i jasne potrebe za jačanjem GLBT pokreta u Srbiji u celini.

Poziv je upućen organizacijama i grupama:

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd
Gayten LGBT – Centar za promociju prava seksualnih manjina, Beograd
Siguran puls mladih (SPY), Beograd
Asocijacija “Duga”, Šabac
Gej lezbejski info centar (GLIC), Beograd
Novosadska lezbejska organizacija (NLO), Novi Sad
Queer Beograd, Beograd
Taboo – grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
LGBT Vojvodina, Novi Sad
Gay podrška – grupa za podršku gej muškarcima, Novi Sad

Info centar GSA
Kvirija centar

Facebook

Twitter

YouTube