Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo zdravlja podržavaju sistemsko rešavanje statusa GLBT osoba

Beograd, 05.05.2010.

Potrebno je sistemsko i dugoročno rešenje statusa gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba u Srbiji, zaključeno je na sastancima koje je Gej strejt alijansa (GSA) održala sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva zdravlja.

GSA je, nakon serije sastanaka sa parlamentarnim političkim partijama, pokrenula dijalog sa državnim institucijama imajući u vidu njihovu odgovornost za stanje ljudskih prava svih građanki i građana Srbije i suštinsku ulogu u procesu rešavanja problema sa kojima se svakodnevno suočavaju pripadnice i pripadnici GLBT populacije, kao što su homofobija, nasilje i diskriminacija.

Pomoćnica ministarke omladine i sporta Snežana Klašnja je osudila svaki vid nasilja i diskriminacije ističući kako to ministarstvo prepoznaje GLBT populaciju kao posebno ranjivu na ove pojave. Navedeno je da je Nacionalna stategija za mlade nastala na principu poštovanja ljudskih prava i da ona predstavlja dobru osnovu čija implementacija pruža priliku za saradnju na rešavanju prioritetnih problema GLBT populacije koji su upravo nasilje i diskriminacija, kao i sloboda okupljanja.

Predstavnici ministarstva su se složili sa GSA da je potrebno napraviti dugoročnu strategiju u čijoj izradi i implementaciji bi zajedno sa predstavnicima GLBT populacije učestvovale i državne institucije. Predstavnici GSA i ministarstva su se složili i u oceni da je Parada ponosa dobro sredstvo za povećanje vidljivosti GLBT populacije i problema sa kojima se ova populacija svakodnevno suočava. Kao poseban problem je navedeno to što upravo mlade osobe koje su članovi navijačkih grupa i ekstremističkih desničarskih organizacija učestvuju u nasilju i pretnjama GLBT populaciji. U Ministarstvu omladine i sporta su istakli kako su za rešenje ovog problema podjednako bitni i prevencija ovakvog ponašanja, ali i procesuiranje i kažnjavanje nasilnika.

Na sastanku sa pomoćnicom ministra zdravlja Dr Ivanom Mišić, GSA je istakla najzastupljeniju predrasudu sa kojom se GLBT osobe suočavaju o tome da je homoseksualnost bolest, iako je Svetska zdravstvena organizacija još pre 20 godina donela odluku da homoseksualnost skine sa liste bolesti, a što je potvrdilo i Srpsko lekarsko društvo pre dve godine. GSA je navela da ova predrasuda često služi kao alibi za nasilje prema GLBT populaciji i istakla potrebu da stručnjaci i predstavnici ministarstva aktivno i nedvosmisleno učestvuju u pobijanju ove predrasude, kako među samim zdravstvenim radnicima tako i u široj javnosti.

Ministarstvo zdravlja je izrazilo spremnost za poboljšanje položaja GLBT osoba u onom domenu koji odgovara nadležnostima ovog ministarstva predlažući set koraka koji bi mogli tome da doprinesu.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube