Ministarstvo pravde otvoreno za saradnju na rešavanju statusa GLBT osoba u Srbiji

Beograd, 29.05.2010.

Delegacija Gej strejt alijanse (GSA) je u petak, 28. maja 2010. godine održala sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom.

GSA je iskoristila ovu priliku da Homena upozna sa problemima sa kojima se Pravna služba GSA suočava u sudskoj praksi, ističući da ni sud ni tužilaštvo nisu preduzeli ni jednu radnju u 11 predmeta koje ova služba vodi a koji se tiču nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije.

Takođe, predstavnici GSA su sa državnim sekretarom razgovarali i o potrebi uvođenja instituta zločina iz mržnje u krivično zakonodavstvo, kao i o potrebi kontinuiranog praćenja sudskih procesa koji se tiču nasilja i diskriminacije gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba i stalnog dijaloga između Ministarstva pravde i GLBT organizacija kako bi se smanjio nivo eventualne opstrukcije ovih slučajeva.

Homen je GSA upoznao sa sistemom funkcionisanje Ministarstva pravde i mogućnostima koje su njihovoj nadležnosti, kao i sa ulogom Službe za sudski nadzor i mogućnostima direktnog nadzora Ministarstva koje se tiče rada tužilaštva.

Slobodan Homen se složio sa predstavnicima Gej strejt alijanse (GSA) u oceni da su za ostvarivanje punih prava gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba u Srbiji neophodne zakonske promene, ali pre svega kvalitetna primena i implementacija već postojećih zakona kao što je Zakon o zabrani diskriminacije.

GSA smatra da je ovaj sastanak veoma važan i zadovoljna je otvaranjem dijaloga sa Ministarstvom pravde o prioritetnim problemima GLBT populacije ali takođe napominje da bi ovaj dijalog trebao da bude samo početak sistemskog pristupa smanjenju nasilja i diskriminacije nad GLBT osobama u kome pravosudni sistem i policija imaju krucijalnu ulogu.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube