Ministarstvo zdravlja: Homoseksualnost nije bolest a Miroljub Petrović nema dozvolu za rad

Beograd, 20.09.2010.

Povodom otvorenog pisma LGBT organizacija upućenih ministru zdravlja o tzv. Centru za lečenje homoseksualizma, Ministarstvo zdravlja je danas izdalo saopštenje koje prenosimo u celosti.

***********************************************

Prema Klasifikaciji bolesti Svetske zdravstvene organizacije, homoseksualnost se od 1990. ne smatra bolešću. Etički komitet Srpskog lekarskog društva se 2008. javno izjasnio da homoseksualnost nije bolest.

Ministarstvo zdravlja podseća da zdravstvenu službu Srbije čine ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (privatna praksa) koji se osnivaju radi sprovođenja i obezbeđivanja zdravstvene zaštite, kao i zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici koji obavljaju zdravstvenu delatnost. Bez obzira na oblik organizovanja i oblik svojine, zdravstvena delatnost se može obavljati po pribavljenoj saglasnosti – oceni ministarstva zdravlja da su ispunjeni propisani uslovi i nakon upisa u registar nadležnog organa.

U sprovođenju zdravstvene zaštite primenjuju se naučno dokazane, proverene i bezbedne metode i postupci, koji obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne lekove i medicinska sredstva, medicinske procedure, kao i uslove za pružanje zdravstvene zaštite.

U sprovođenju zdravstvene zaštite mogu se primenjivati i dozvoljene metode i postupci tradicionalne medicine, odnosno one proverene, stručno neosporne tradicionalne, komplementrne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, koji blagotvroeno utiču ili bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje ili zdravstveno stanje, a u skladu sa važećom medicinskom doktrinom ne predstavljaju zdravstvene usluge.

Ministarstvo zdravlja nije izdalo dozvolu za rad Centra za lečenje homoseksualizma. Pomenuti Miroljub Petrović nije u registru zdravstvenih radnika Lekarske komore Srbije što znači da nema dozvolu za obavljanje lekarske prakse na teritoriji Srbije. Adresa pomenutog centra nije poznata. Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja prosledila je sve dostupne informacije inspektoratu MUP-a sa kojim će sarađivati na ovom slučaju.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

::: Preuzmite saopštenje Ministarstva zdravlja ::: (pdf download)

Facebook

Twitter

YouTube