Poziv za učešće u izradi godišnjeg izveštaja GSA za 2010. godinu

Beograd, 16.11.2010.

Poštovane/i,
Gej strejt alijansa je počela sa izradom godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Srbiji za 2010. godinu.

GSA već četvrtu godinu za redom radi jedan od ključnih dokumenata za LGBT zajednicu u Srbiji u kojem daje opis stanja ljudskih prava LGBT osoba.

Sve relevantne domaće i međunarodne organizacije i institucije koje se u svom radu bave i LGBT pitanjem prepoznaju godišnji izveštaj GSA kao jedan od bazičnih dokumenata.

Mnoge međunarodne organizacije i institucije citirale su slučajeve koje je dokumentovala GSA u svojim godišnjim izveštajima: ILGA Europe, Human Rights Watch, Amnesty International, Evropska komisija, Savet Evrope, State Department, itd.

Godišnje izveštaje GSA su do sada, pišući predgovore, podržali, između ostalih, i Tomas Hamarberg, komesar za ljudska prava Saveta Evrope, Boris Ditrih, direktor LGBT programa Human Rights Watch, Ulrike Lunaček, poslanica Evropskog Parlamenta…

GSA je posebno ponosna na činjenicu da je izradi dosadašnjih godišnjih izveštaja svoj doprinos dao veliki broj članica i članova GSA, kao i naših prijateljica i prijatelja.

Gej strejt alijansa Vas poziva da se uključite u pripremu ovog izveštaja, najpre kroz dostavljanje informacija o slučajevima nasilja i/ili diskriminacije nad LGBT osobama, organizacijama, mestima okupljanja LGBT osoba itd. tokom 2010. godine.

Ovo pitanje je od suštinskog značaja – dokumentovanje slučajeva nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama omogućava mnogo efikasnije vršenje pritiska na državne organe kako bi se ovaj problem rešavao.

Pored nasilja, GSA posebnu pažnju poklanja slučajevima diskriminacije i homofobije na radnom mestu, kao i u oblastima vezanim za državnu upravu i usluge: rad sa policijom, tužilaštvima i sudovima, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, itd.

Takođe, molimo vas i da dostavite informacije o vašim aktivnostima vezanim za LGBT pitanje ili aktivnostima organizacija, medija, kulturnih ustanova i inicijativa.

Informacije šaljite na e-mail adresu info@gsa.org.rs najkasnije do 31. decembra 2010. godine.

Unapred hvala,
Vaša GSA

Facebook

Twitter

YouTube