Reakcija na osnivanje organizacije „Parada ponosa Beograd“

Beograd, 18.02.2011.

Gej strejt alijansa (GSA) je izuzetno iznenađena informacijom da je već osnovana i registrovana nova organizacija koja će se baviti organizovanjem beogradske Parade ponosa, pre svega imajući u vidu da o formiranju ove organizacije nije obavešten veliki broj postojećih LGBT aktivista/kinja i organizacija među kojima i GSA.

Naime, Gej strejt alijansa je odmah nakon održavanja prve Parade ponosa u oktobru 2010. godine uputila poziv svim LGBT organizacijama u Srbiji da se sastanu kako bi razgovarale o održanoj Paradi i u pozivu im predložila formiranje nove organizacije ili tela koje bi se ubuduće bavilo isključivo organizovanjem Parada ponosa kao što je to praksa svuda u svetu i koje bi bilo sastavljeno od predstavnika/ca postojećih organizacija i/ili pojedinaca/ki koji/e žele da se bave ovom aktivnošću.

GSA je ovaj predlog uputila kao organizacija koja je činila značajan deo Organizacionog odbora Parade ponosa 2010, imajući u vidu sva iskustva sa ovog i sa pređašnjih događaja, sa željom da u organizovanju budućih Parada učestvuju što više zainteresovanih organizacija i pojedinaca/ki po modelu koji bude prihvatljiv za sve i sa punom svešću o tome da se održavanje Parade tiče celog LGBT pokreta.

Kako do sastanka tada nije došlo, GSA je ovaj poziv i predlog obnovila pre tri dana, predloživši da se sastanak održi početkom marta zbog rokova za pripremu Parade i vremena koje je potrebno da organizacije usaglase model budućeg funkcionisanja u novoj organizaciji ili telu i zauzmu stav o tome na koji način žele da učestvuju u Paradi ponosa.

Zato smo veoma neprijatno iznenađeni informacijom koju smo odmah nakon toga dobili od Kvirija centra da je nova organizacija već registrovana pre dva meseca, a da GSA, kao inicijator ovog predloga, nije ni obaveštena o tome.

Uvidom u registar udruženja na sajtu Agencije za privredne registre (APR) GSA je dodatno utvrdila da je udruženje „Parada ponosa – Beograd“ registrovano ne pre dva meseca kako se tvrdi već samo nekoliko dana posle održavanja Parade ponosa 2010, tačnije 16. oktobra 2010. godine (!?)  i da je ovlašćeno lice za zastupanje upravo Slobodan Stojanović, predsednik Kvirija centra. Takođe, u jučerašnjim kontaktima sa mnogim drugim LGBT organizacijama GSA je utvrdila da ni one nisu bile obaveštene o registrovanju ove nove organizacije.

Široj javnosti je svakako poznato da je Gej strejt alijansa inicijator i nosilac organizacije Parade ponosa 10. oktobra 2010. godine i da je upravo GSA svojim aktivnostima obezbedila, kako političku, tako i logističku podršku za održavanje ovog događaja. Nesporno je i da su svojim aktivnostima ovome doprineli i Kvirija centar i Grupa za podršku gej muškarcima i druge LGBT i nevladine organizacije i pojedinci/ke, te smo zajedno, a posle nekoliko pokušaja u prethodnim godinama, uspeli da napravimo važan pomak i organizujemo prvu Paradu ponosa u Srbiji.

GSA je želela da veruje da je posle ovog pomaka moguće napraviti iskorak i u funkcionisanju samog LGBT pokreta, kao i da će se prevazići dosadašnja praksa međusobnih svađa i prepucavanja u kojima se olako zaborave krajnji ciljevi, vrednosti i ideje.

Međutim, nakon registracije nove organizacije na ovakav, izuzetno nekorektan i intrigantan način, GSA smatra da je njena prvobitna ideja o zajedničkom dogovoru potpuno obesmišljena kao i svako njeno dalje učešće u radu ove novoformirane organizacije, jer za GSA nije moguća saradnja sa onima u koje je izgubila poverenje. Na žalost, ovakvim postupkom svojih doskorašnjih partnera, nije oštećena samo Gej strejt alijansa već i druge organizacije i pojedinci/ke, LGBT populacija, ali i sama ideja borbe za ljudska prava LGBT osoba.

Iz razloga mnogo puta do sada pokazane ozbiljnosti i odgovornosti GSA i njenih članova i članica, Gej strejt alijansa ne želi da ulazi u dalju polemiku i doprinosi povećanju već nanete štete. Bez obzira što nakon gore spomenutih postupaka sebe ne vidi u takvoj organizaciji Parade ponosa, GSA je odlučna u tome da kroz svoje brojne aktivnosti nastavi rad na poboljšanju položaja LGBT populacije u Srbiji na način kao što je to i do sada činila i koji se pokazao kao vrlo uspešan.

GSA će, naravno, uvek podržavati ideju održavanja Parade ponosa i prisustvovati tom događaju bez obzira ko ga organizuje.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube