Održan međunarodni trening kurs “Sing Equality – Bring Equality” od 14. do 21. marta u Novom Sadu

Novi Sad, 22.03.2011.

Novosadski ogranak Gej strejt alijanse organizovao je međunarodni trening kurs o borbi protiv diskriminacije i socijalnog izopštavanja LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih) osoba kroz muzičku i video produkciju.

Kao deo kursa, pored neformalne edukacije o borbi za ljudska LGBT prava, rađene su i radionice sa ciljem kreiranja pesme i video spota. Učesnici/e iz 10 različitih zemalja (Italija, Mađarska, Izrael, Turska, Gruzija, Albanija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) napisali su tekst pesme na svojim maternjim jezicima i snimili pesmu koja sadrži poruke o jednakosti i solidarnosti svih bez obzira na nacionalnost, veru, seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Zatim su osmislili i snimili video spot na ulicama Novog Sada.

Pesma i muzički video prezentovani su javnosti 20. marta kao završni rezultat trening kursa.

Utisci

Vesna Gajišin, menadžerka projekta: “Sing Equality – Bring Equality” je projekat u okviru programa “Mladi u akciji” (Youth in Action) Evropske Komisije, koji već godinama okuplja mlade aktiviste širom Evrope i podržava njihovo neformalno obrazovanje, povezivanje i ohrabruje ih da nastave da se zalažu za vrednosti koje Evropska Unija ceni: inkluziju svih, toleranciju, demokratiju, nenasilje, itd.

Samim tim, učesnici kursa “Sing Equality – Bring Equality”, koji se održao u Novom Sadu (od 14. do 21. marta 2011.), uglavnom su bili NVO aktivisti i volonteri koji se pevanjem ne bave profesionalno i koji većinom nisu imali nikakvog iskustva u pravljenju video spotova. Osim toga, neki od njih nikada ranije nisu upoznali neku LGBT osobu (barem ne koliko oni znaju).

Međutim, na kraju kursa, svi su poneli sa sobom neke nove veštine i nova saznanja, kako o drugima tako i o samima sebi, i mogu biti veoma ponosni na to što su postigli.

Njihove poruke ljubavi, mira, tolerancije, solidarnosti, i jednakosti svih, bez obzira na međusobne razlike, treba da se čuju što dalje i treba sve nas da nagnaju na razmišljanje da li činimo dovoljno da ovaj svet postane bolje mesto za život svih ljudi…. Ponekad je dovoljan samo osmeh u pravom trenutku, ponekad treba zastati i pružiti ruku nekome, ponekad treba reći Da…. Ponekad treba reći “svi smo u ovome zajedno”…. Kako idu reči iz pesme:

DIVERSITY BRINGS ALL COLOURS TO SING
WE ARE HERE TO UNITE EVERYONE

Bojan, učesnik iz Makedonije (na radionici o deljenju ličnih iskustava): Moram iskreno da priznam da, iako sam sebe smatrao vrlo tolerantnim (došao sam na kurs, zar ne?), nisam znao kako ću se osećati pre nego što je sve ovo počelo… Ali, sada, nakon što sam (prvi put, koliko ja znam) upoznao LGBT osobe, čuo njihove priče i saznao više o borbi za LGBT prava, mogu da kažem da mi je jako drago što sam tu – i da sam mnogo saznao i o samom sebi, kao i o sopstvenoj seksualnoj orijentaciji… Još uvek sam strejt, (smeh), no sada mnogo više razumem šta to znači seksualna orijentacija… Zapravo, počeo sam da posmatram sve ljude kao ljude, a ne više kao gejeve, lezbejke, strejt ili bilo koje druge. Takođe, otkrio sam sa kojim se problemima LGBT populacija suočava, iako su svi oni isti kao i ja.

Emil, učesnik iz Izraela (pred odlazak sa kursa): Kada smo došli, doživeli smo blagi kulturni šok, jer su stvari drugačije u Izraelu, ljudi se drugačije ponašaju, i tako dalje… Međutim, onda smo shvatili koliko su svi ovde fini i šta pokušavate da postignete, upoznali smo druge kulture, i veoma nam je drago što smo učestvovali na ovom projektu. Nadam se da se uskoro vidimo ponovo, na nekim novim projektima… Možda da u Izraelu napravimo nešto slično?

Učesnici (u pismenoj evaluaciji kursa – na pitanje šta su postigli i šta će poneti sa sobom):
– Upoznao/la divne ljude, naučio/la mnogo o LGBTTIQ osobama…
– Znanje, uzajamno poštovanje među učesnicima bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju…
– Dobio/la ideju za novi projekat u svojoj zemlji…
– Postao/la mnogo svesniji/a o LGBT temama…
– Razbio/la neke stereotipe o LGBT ljudima…
– Prijateljstva i toleranciju…
– Upoznao/la mnogo ljudi koji nisu homofobični i zbog kojih se nadam da će homofobija biti iskorenjena…
– Dao/la sam maha svojoj kreativnosti…
– Saznanje da moramo biti hrabriji i kreativniji…
– Saznanje da moramo svi biti aktivni da donesemo jednakost svim ljudima na svetu…

Ovaj projekat podržava Direktorat za edukaciju i kulturu Evropske Komisije u okviru programa Mladi u akciji (Youth in Action).

‘This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube