Republika Srbija podržala zajedničku izjavu o okončanju nasilja nad LGBT osobama u UN

Beograd, 23.03.2011.

Kako su Gej strejt alijansa (GSA) i Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava obaveštene od Odseka za ljudska prava i zaštitu životne sredine Ministarstva spoljnih poslova, Republika Srbija je podržala zajedničku Izjavu o okončanju nasilja i kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih Nacija.

GSA i Labris su 18. marta pozvale ministra spoljnih poslova Republike Srbije Vuka Jeremića, da podrži ovu Izjavu ističući da je ta podrška jedan od važnih koraka za uspostavljanje efikasnih mehanizama za prevenciju i smanjenje nasilja nad LGBT populacijom, kao i za izjednačavanje njihovih prava i poboljšanje kvaliteta njihovih života, kako u Srbiji tako i na globalnom nivou.

GSA i Labris izražavaju veliko zadovoljstvo što je Srbija prepoznala značaj usvajanja ovog dokumenta u UN i što se podrškom ovoj Izjavi našla među velikom većinom evropskih zemalja koje su je takođe podržale. Veoma nas ohrabruje i činjenica da su i sve zemlje zapadnog Balkana takođe podržale Izjavu što svakako daje nadu da će u budućnosti zemlje u regionu čvršće sarađivati na pitanju smanjenja nasilja nad LGBT populacijom.

Kako su GSA i Labris obaveštene od strane svojih međunarodnih partnera sa kojima su zajednički radile na usvajanju Izjave, među zemljama koje nisu podržale Izjavu su na primer Belorusija, Moldavija, Rusija, Turska, Azerbejdžan i Vatikan.

 

 

Gej strejt alijansa

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava


:: Zajednička izjava o okončanju nasilja i kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta :: (pdf)

 

Facebook

Twitter

YouTube