Prva presuda zbog govora mržnje protiv LGBT populacije – Presuda dnevnim novinama Press po tužbi Gej strejt alijanse

Beograd, 07.06.2011.

Gej strejt alijansa (GSA) želi da obavesti javnost da je njenoj Pravnoj službi dostavljena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu kojom se usvaja tužba GSA protiv dnevnih novina „Press“ d.o.o. i kojom se utvrđuje da tekstovi – komentari čitalaca objavljeni 2. jula 2009. godine na Internet sajtu Press online predstavljaju govor mržnje prema LGBT populaciji, kao i da je Press dopuštanjem i omogućavanjem da se navedeni komentari postave na sajt diskriminatorski postupao prema ovoj populaciji.

Pored toga što je ovo prva presuda u istoriji sudstva u Srbiji za govor mržnje protiv LGBT populacije, ona je od izuzetnog značaja i zbog toga što je ona i jedna od prvih presuda izrečenih po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije.

Gej strejt alijansa je 14. jula 2009. godine na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o javnom informisanju podnela tužbu protiv dnevnih novina „Press“ zbog toga što je ova medijska kuća na svom internet izdanju Press online dozvolila objavljivanje komentara čitalaca na tekst-članak „Biću gej ikona“ koji sadrže govor mržnje prema LGBT populaciji. Na navedeni tekst svako zainteresovano lice je moglo da ostavi komentar, što je učinilo oko 85 osoba. Ogromna većina komentara je sadržala najprizemnija vređanja, pozive na ubistva, klanje, pretnje da će napadati na život i imovinu LGBT osoba među kojima su na primer: „…i nikada baš nikada neću razumeti ove izopačene ljude“; „Moramo im stati na put, to je bolest i to treba lečiti…, ovakvi treba da se zatvore u geto..“; „Druže Tito vrati se da postreljaš svu ovu gamad!!! Druže Tito postreljaj sav ovaj nemoral!!!“; “nego brate da mi to koljemo. i onako ce pričati da smo ih klali“; “jadničak ,bolestan je skroz…., ali treba ga odmah staviti u izolaciju!!!!!“; „mislim da ljudi poput ovog gej subjekta ne bi trebalo da dobijaju toliku minutažu na televiziji, ma ne bi trebalo da žive“; „Čekamo vas, biće svega…, znači, biće batina…“, itd.

Kako stoji u obrazloženju presude koju je nakon sudskog postupka i uvida u dokaze doneo Viši sud u Beogradu (Sud) na čelu sa sudijom Predragom Vasićem „Komentari sadrže vređanje upućeno LGBT osobama, te sadrže da iste treba ’zatvoriti u geto’…’streljati ih’… nazivaju se ’bolesnima, koji treba da se leče’… ’izopačenima’, upućuju im se pretnje… Takvi komentari i mišljenja podstiču mržnju i nasilje prema pripadnicima LGBT populacije i njihovu diskriminaciju, te ujedno predstavljaju govor mržnje. Tuženi (Press) je objavljivanjem ovakvih komentara prekršio zabranu izražavanja ideja, informacija i mišljenja koja predstavljaju govor mržnje, u konkretnom slučaju prema LGBT osobama, u javnim glasilima, a u skladu sa članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije i članom 38. Zakona o javnom informisanju. Takođe, na sajtu tuženog stoji upozorenje da je na njihovom portalu zabranjen govor mržnje, kao i da takvi komentari neće biti objavljivani. I pored takve zabrane, komentari koji u sebi sadrže govor mržnje prema LGBT osobama, objavljeni su od strane tuženog“.

Sud je izrekao i privremenu meru u skladu sa članom 44. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je zabranio objavljivanje navedenih komentara na sajtu Press-a. Takođe, Press će po presudi Suda biti u obavezi „da o svom trošku objavi ovu presudu u celosti, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom broju dnevne štampe od dana pravosnažnosti presude“.

Sud je takođe odbacio prigovor tuženog (Press) o nedostatku aktivne legitimacije tužioca (GSA) i utvrdio da „tužbu protiv autora i odgovornog urednika zbog povrede zabrane govora mržnje može podneti i svako pravno lice čiji je cilj zaštita slobode i prava građanina i da je GSA udruženje građana čija je misija zaštita ljudskih prava LGBT osoba. Kako je objavljivanjem komentara na sajtu tuženog izvršena povreda zabrane govora mržnje i postupano diskriminatorski, u konkretnom slučaju prema LGBT osobama, a Gej strejt alijansa je organizacija koja se bavi zaštitom prava istih, ona je i aktivno legitimisana u ovom postupku“. Sud je naložio Press-u da Gej strejt alijansi isplati sudske troškove ali je odbacio zahtev za isplatu odštete.

Međutim, iako svesna njenog značaja Gej strejt alijansa ne može u potpunosti da bude zadovoljna ovom presudom. Ovo se pre svega odnosi na dužinu sudskog postupka u kome je, iako je vođen po hitnom postupku i iako Zakon o zabrani diskriminacije propisuje kratke rokove, bilo potrebno skoro dve godine da bi se donela presuda. GSA je u međuvremenu podigla još jednu tužbu protiv dnevnih novina Press zbog objavljivanja članka u kome Saša Ćurčić, učesnik reality show-a „Parovi“, vređa LGBT populaciju, kao i protiv Happy TV zbog toga što je dozvolila emitovanje ovih uvreda.

Takođe, ostaje bojazan da li će Apelacioni sud potvrditi pravosnažnost ove presude ili će, što je česta praksa u mnogim sudovima kada su u pitanju sudski sporovi po osnovu drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, istu preinačiti ili ublažiti.

Podsećamo da pored ovog slučaja, Pravna služba GSA pred sudovima u Srbiji vodi još 16 postupaka među kojima su i tužba protiv Sava Centra zbog zabrane konferencije GSA, slučajevi nasilja nad LGBT osobama, diskriminacija LGBT osoba na radnom mestu i drugi.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube