U Crnoj Gori održana konferencija o LGBT pravima; organizator i domaćin konferencije – Vlada Crne Gore

Beograd, 05.09.2011.

Prva konferencija o LGBT pravima čiji je domaćin i organizator bila neka od Vlada zemalja Zapadnog Balkana održana je od 2. do 4. septembra ove godine u Danilovgradu u Crnoj Gori. Konferenciju pod nazivom „Ka Evropi – ka jednakosti“ Vlada Crne Gore organizovala je u saradnji sa međunarodnom akademskom konferencijom „Pravda na Balkanu: Jednakost za seksualne manjine“ i uz pomoć ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Na otvaranju konferencije u svom pozdravnom govoru potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Duško Marković je između ostalog rekao: “Seksualna orijentacija i rodni identitet predstavljaju sastavni deo ličnosti svakog čoveka i ne smeju biti osnov za diskriminaciju i zloupotrebu. To je osnovni postulat anti-diskriminacione politike Vlade Crne Gore i ovaj događaj predstavlja samo početak aktivnosti koje ćemo sprovoditi u promociji borbe protiv diskriminacije i zaštite ljudskih prava, uključujući i prava LGBT osoba. Naša strategija je zasnovana na znanju, strpljenju i odgovornosti, na postepenom stvaranju društvenog ambijenta jednakosti i slobode za sve različitosti. Jedinstvo u različitostima – to nije samo evropski nadnacionalni moto, to je i crnogorski nacionalni kredo”. On je istakao da je Vlada Crne Gore nedavno obrazovala Savet za zaštitu od diskriminacije sa premijerom Igorom Lukšićem na čelu. Savet će se baviti vođenjem strateške politike u ovoj oblasti koja će biti definisana programskim dokumentom u čijoj će izradi, kao član Saveta, biti uključen i predstavnik nevladinih organizacija koje se bave afirmacijom prava LGBT osoba u Crnoj Gori. Takođe, Marković je obavestio prisutne da je Crna Gora izabrana za prvog korisnika projekta “Borba protiv diskiminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta” koji sprovodi Savet Evrope (CoE).

Pored potpredsednika Markovića, na otvaranju konferencije prisutnima su se obratili i: Leopold Maurer, šef Delegacije EU u Crnoj Gori; Sju K. Braun, ambasadorka SAD u Crnoj Gori; Loren Luis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Beogradu i Kenet Suli, otpravnik poslova ambasade Kanade u Beogradu.

Konferencija je okupila vodeće svetske stručnjake za LGBT prava, zapadne diplomate, goste iz regiona, branitelje ljudskih prava, visoke državne funkcionere iz Crne Gore i službenike crnogorskih državnih institucija sa ciljem da stvori forum razumevanja značaja Parade ponosa za LGBT zajednicu uključujući i kako se taj događaj može uspešno organizovati u Crnoj Gori, kao i da obezbedi obuku u oblasti LGBT prava za sudije, tužioce, policiju i druge službenike i pokrene dijalog o LGBT pitanjima u Crnoj Gori.

U okviru panela “Povorka ponosa – crnogorska inicijativa i iskustva drugih zemalja” na konferenciji su govorili i predstavnici Gej strejt alijanse (GSA) Lazar Pavlović, predsednik GSA i Mirjana Bogdanović, izvršna direktorka. Takođe, na panelu “Strukture na nacionalnom nivou za promovisanje jednakosti i borbu protiv diskriminacije” govorila je Zorica Mršević, profesorka prava iz Instituta društvenih nauka u Beogradu i članica Savetodavnog odbora GSA.

Predstavnici GSA su, pored učešća na panelu, imali prilike da na dosta sastanaka i kroz razgovore sa prisutnim zvaničnicima Crne Gore i predstavnicima institucija istaknu važnost regionalne komponente i saradnje u poboljšanju ljudskih prava LGBT osoba, kao i potrebu za dijalogom i saradnjom sa civilnim sektorom na ovom pitanju.

Info centar GSA

U nastavku se nalazi pozdravno pismo učesnicima konferencije predsednika Vlade Crne Gore dr Igora Lukšića

Poštovani učesnici Konferencije,

S velikim zadovoljstvom vam svima želim dobrodošlicu u Crnu Goru na konferenciju ,,Ka Evropi, ka jednakosti”.

Jedan od ciljeva moje vlade je politika borbe protiv diskriminacije i promovisanje ljudskih prava. Ono što je takođe važno je da se u crnogorskom društvu vodi slobodan dijalog o pitanjima otvorenosti, jednakosti i harmonije, posebno kada su u pitanju LGBT prava i pitanja, u našem iskoraku ka evropskoj budućnosti. Inicijative kao što su obuka na temu senzitivnosti i LGBT prava za našu policiju i pravosuđe, diskusije o potrebi da se LGBT zajednica otvoreno izrazi, uključujući i Parade ponosa, i razmjena znanja do koje dolazi na konferencijama poput ove idu u prilog ostvarivanju ovih ciljeva. Suprotstavljanjem činjenica mitovima i stereotipima o LGBT zajednici možemo porušiti prepreke među nama samima i stati na put diskriminaciji. U Crnoj Gori ne bi trebalo da bilo ko živi u strahu i bude nevidljiv.

Želim da vas ohrabrim da uživate u sesijama na teme kao što su implementacija preporuka Savjeta Evrope za borbu protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta, promovisanje ravnopravnosti, evropske integracije, uloga policije u zaštiti LGBT zajednice, i lekcije koje Crnogorci treba da nauče u pripremi prve Parade ponosa. Veoma smo počastvovani što imamo tako uvažene govornike na konferenciji koji spadaju u red autoriteta svjetskog ranga u svojim oblastima.

Konačno, molim vas da se tokom boravka u Crnoj Gori osjećate dobrodošlim i baš kao kod kuće. Nadam se da ćete imati priliku da posjetite neke druge djelove naše lijepe zemlje, a ja lično želim da nam se vratite u ponovnu posjetu u budućnosti.

Najljepše želje za uspjeh Konferencije.

Dr Igor Lukšić
Predsjednik Vlade Crne Gore

Crnogorske NVO: Nevladine organizacije ne učestvuju na konferenciji “Ka Evropi – ka jednakosti”

Vlada Crne Gore (Vlada) od 2. do 5. septembra ove godine organizuje međunarodnu konferenciju i trening pod nazivom “Ka Evropi – Ka jednakosti“. Dolje potpisane organizacije neće uzeti učešća na ovoj konferenciji. Na taj način dodatno protestujemo zbog dosadašnjeg odnosa Vlade prema domaćem civilnom društvu i izostanka konkretnih rezultata u pogledu poboljšanja položaja LGBT populacije.

Proteklih godina civilni sektor i nezavisni mediji bili su izuzetno posvećeni LGBT pravima. Odluka Vlade da zanemari civilni sektor kada se kreiraju politike ili aktivnosti kojima se želi unaprijediti položaj LGBT osoba dodatno zabrinjava. Posebno imamo u vidu da Vlada još uvijek nije prihvatila inicirani Akcioni plan za borbu protiv homofobije (AP) Koalicije „Zajedno za LGBT prava“, u čijem pisanju su učestvovali i predstavnici njenih ministarstava. AP, predložen još u aprilu ove godine, u potpunosti je usaglašen sa Preporukom CM/Rec (2010)5 Komiteta Ministara Savjeta Evrope državama članicama o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Umjesto da pokrene rad na sprovođenju svih ili bar nekih od predloženih mjera, Vlada saziva trodnevnu konferenciju da bi se ponovo razmatrale teme koje bi trebalo da se uveliko sprovode.

Podsjećamo da su NVO u ovoj godini već organizovale nekoliko međunarodnih i nacionalnih skupova na kojima je pažljivo i argumentovano razmatran i ocjenjivan položaj LGBT osoba. Sa njih su upućene precizne i konstruktivne preporuke koje Vlada do sada nije ozbiljnije uzela u obzir.

Mjera otpora Vlade da pruži jednake šanse za jednu diskriminisanu manjinu u našem društvu ogleda se i u činjenici da uvažavanje mnogih od ovih preporuka nije zahtijevalo dodatne resurse već isključivo manifestovanje političke volje koja je izostala.

U ovoj godini nije moguće registrovati činjenice koje bi ukazale na vidljive rezultate države u oblasti uspostavljanja održive antidiskriminacione politike i popravljanja prakse ljudskih prava LGBT osoba. S druge strane, brojni su primjeri u kojima je Vlada propustila da podrži argumentovane potrebe i zahtjeve. Podsjećamo da do ovog momenta Vlada nije usvojila ni jednu stratešku odluku sa ciljem unaprijeđenja položaja LGBT osoba, a ponuđeno joj je više okvira. Vlada je odbila da imenuje na adekvatnom političkom nivou svog predstavnika u Organizacioni odbor Povorke ponosa koji bi uzeo učešće i obratio se, nakon šetnje, učesnicima i učesnicama Povorke. Policija nije utvrdila ko je doveo u opasnost 600 učesnika koncerta organizovanog povodom obilježavanja Dana borbe protiv homofobije. Tužilaštvo do danas nije procesuiralo brojne primjere nasilja nad LGBT osobama i aktivistima. Već godinu dana nisu pokrenuti sudski postupci zbog diskriminacije iako ih zakon tretira hitnim.

Nijedan školski udžbenik, iako su u ovoj godini rađena i nova izdanja, nije upotpunjen ni sa jednom jedinom rečenicom o LGBT pravima i postojanju LGBT osoba. Izostala je i podrška brojnim LGBT inicijativama i programima.

U radu Vlade i dalje kao ministar za ljudska i manjinska prava opstaje osoba koja je više puta izjavila da ne želi da afirmiše seksualne manjine, protivno standardima i preporukama i Savjeta Evrope i Evropske Unije.

Odluka da ne učestvujemo na ovoj konferenciji, kao i prethodno, na treninzima u organizaciji Ministarstva za ljudska prava, koji su organizovani po principu diskriminacije istaknutih stručnjaka i aktivista za LGBT prava u Crnoj Gori, nije ništa drugo do podsjećanje da Vlada treba da ispuni obaveze i obećanja prema LGBT osobama, domaćim i međunarodnim standardima i međunarodnoj zajednici i da što hitnije konkretnim činjenjem dokaže spremnost da popravi danas definitivno težak položaj LGBT osoba u Crnoj Gori.

Napominjemo da su Konferencija i trening treća faza vladine operacije za dobijanje pozitivnog mišljenja EK, nakon obrazovanja Savjeta za borbu protiv diskriminacije i imenovanja specijalnog savjetnika protiv diskriminacije. Očigledno je da se u svega mjesec dana, međunarodnoj zajednici pokušava demonstrirati postojanje političke volje, a bez stvarne brige za diskriminisane grupe i uz potpuno odsustvo komunikacije sa njima.

Naša snažna i intenzivna saradnja biće moguća pošto Vlada:

  • Smijeni ministra ljudskih i manjinskih prava Ferhata Dinošu;
  • Usvoji Akcioni plan borbe protiv homofobije na bazi nacrta koji je uradila Koalicija „Zajedno za LGBT prava“ i stvori potrebne uslove za njegovu implementaciju u saradnji sa NVO sektorom;
  • Pruži političku podršku organizaciji „Povorke ponosa“ i ispuni tražene uslove za njenu organizaciju (obezbijedi učešće u povorci i obraćanje javnosti ministra, potpredsjednika Vlade ili predsjednika Vlade);
  • Uspostavi institucionalnu saradnju sa NVO koje se bave zaštitom prava LGBT osoba u Crnoj Gori i pruži pomoć tom radu;
  • Procesuira i sankcioniše sve primjere nasilja i mržnje nad LGBT osobama i ometanja socijalnog života LGBT zajednice.

Pod ovim uslovima javno potvrđujemo naše opredjeljenje da pružimo Vladi punu podršku i partnerstvo. Dolje potpisane NVO žele principijelnu, efikasnu i strateški orjentisanu saradnju, a odbijaju da pomažu ignorisanje činjenica, odlaganje rješenja i uljepšavanje stvarnog stanja zarad dobijanja datuma pregovora.

Izjavu potpisuju:

Za „LGBT Forum Progres“ – Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor
Za „Juventas“ – Ivana Vujović, predsjednica Upravnog odbora
Za „Centar za građansko obrazovanje“ – Daliborka Uljarević, izvršna direktorka
Za „Crnogorski ženski lobi“- Aida Petrović, koordinatorka
Za SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica – Biljana Zeković, izvršna direktorka
Za „Akcija za ljudska prava“ – mr Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka
Za Centar za antidiskriminaciju “Ekvista”- Milan Šaranović, direktor
Za “Expeditio” Kotor – Biljana Gligorić, izvršna direktorka
Za „Centar za razvoj nevladinih organizacija“- Ana Novaković, izvršna direktorka
Za “Sigurnu žensku kuću” – Ljiljana Raičević, upravnica
Za „Centar za monitoring“- mr Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora
Za SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić – Nada Koprivica, koordinatorka
Za “Institut Alternativa” – Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora
Za Centar za žensko i mirovno obrazovanje “Anima” – Ljupka Kovačević, koordinatorka
Za “Evropski pokret u Crnoj Gori” – mr Momčilo Radulović, generalni sekretar
Za “Crnogorska Alternativna Kultura” – Maja Bakić, izvršna direktorka
Za “Fondacija za stipendiranje Roma” – Biljana Alković, izvršna direktorka

Facebook

Twitter

YouTube