Beogradska nedelja bezbednosti 2011

Beograd, 25.10.2011.

U četvrtak, 27. oktobra 2011. godine počinje druga po redu Beogradska nedelja bezbednosti (BNB2011) koja će trajati do 2. novembra. BNB je zajednička inicijativa više od 20 organizacija civilnog društva, koja se reаlizuje u pаrtnerstvu sа studentimа i predаvаčimа sа beogrаdskog univerzitetа uz učešće gostiju iz regionа i inostrаnstvа.

Beogradska nedelja bezbednosti (BNB) sa pozitivnom prаksom približаvаnjа rаzličitih koncepаtа bezbednosti grаđаnimа (jаvnа, kolektivnа, ljudskа, finаsijskа, bezbednost nа rаdu, zаštitа životne sredine, dobrobit životinjа, itd.), i njihovim аktivnim učešćem u kreirаnju istih, nаstаvlja se i u 2011. godini. Novina u ovogodišnjem programu je da pored аkаdemskog i civilnog sektora, učešće imaju i predstаvnici lokаlnih vlаsti kroz prezentаciju аktvnosti opština koje doprinose opštoj bezbednosti grаđаnа.

Tokom trajanja BNB javnost će biti upoznata sa konceptom bezbednosti putem međunarodnih konferencija, javnih tribina, izložbi, promocija i filmskih projekcija. Manifestacija će biti održana u Kulturnom centru Grad u ulici Braće Krsmanović 4, u Beogradu, a centralne događaje predstavljaće diskusije i radionice koje će se održavati svakog dana od 16:00 do 20:00 časova, sa propratnom izlozbom i projekcijama filmova.

Više od 50 eminentnih predstavnika političkog, društvenog i kulturnog života razgovaraće o novom konceptu bezbednosti i uključivanju Srbije u savremene tokove međunarodnih odnosa. Neke od tema kojima će se baviti tribine su: socijalna bezbednost, kolektivna bezbednost, politička bezbednost, regionalna bezbednost i životna sredina, dobrobit životinja i bezbednost.

BNB predstavlja odgovor civilnog društva na izazove pred kojima se nalazi Srbija kada je u pitanju bezbednost građana, rad institucija na ovom polju i formulisanje državnih politika u oblasti promovisanja i zaštite bezbednosti. U savremenom svetu, pretnje bezbednosti građana se pojavljuju u novim oblicima i drugačijem obimu i zahtevaju odgovor u vidu izgradnje novog bezbednosnog koncepta. Taj koncept se zasniva na uključivanju građana u izradi predloga za nove bezbednosne politike u svim oblastima društvenog života. BNB je korak na tom putu.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na otvaranju Beogradske nedelje bezbednosti u četvrtak, 27. oktobra u 16:30 časova u Kulturnom centru Grad.

Više informacija o BNB možete saznati na www.bgnedeljabezbednosti.net.

Preuzmite DETALJAN PROGRAM druge Beogradske nedelje bezbednosti (pdf format)

Facebook

Twitter

YouTube