Porazna anketa o nasilju nad homoseksualcima

Beograd, 31.01.2012.

Skoro 40 odsto mladića od 14 do 19 godina u Srbiji u poslednjih godinu dana udarilo je rukom ili šutiralo drugu osobu muškog pola, a 58 odsto ispitanih “nikada ne bi imalo druga koji je homoseksualac” i za njih 38 odsto nasilje prema homoseksualcima je opravdano, rezultati su danas predstavljenog istraživanja o konceptu rodno zasnovanog nasilja.

Istraživanje, koje je sprovedeno u 16 gradova i opština i obuhvatilo 1.461 ispitanika, pokazalo je takođe da oko 42 odsto mladića smatra da treba razlikovati muške i ženske poslove u domaćinstvu, 36 procenata njih smatra da je muškarac taj koji odlučuje u svojoj kući, dok trećina ispitanika smatra da je hranjenje i kupanje dece obaveza majke.

Rezultati istraživanja Centra “E8”, koje je predstavljeno u Centru za kulturnu dekontaminaciju između ostalog pokazuju da se dve trećine ispitanika slaže sa stavom “gadi mi se kada vidim muškarca koji se ponaša kao žena” a za 38 odsto učesnika ankete nasilje prema homoseksualcima uvek je opravdano.

Da je vređanje oblik nasilja smatra 40 odsto anketiranih, a 12 odsto njih smatra i da je u redu “da te roditelj tuče”.

Da devojka zaslužuje napad ili šamar kada ne ispunjava svoje obaveze smatra osam odsto anketiranih, dva odsto kada psuje i viče, jedan odsto kada se izazovno oblači, osam odsto kada je drska, dok čak 71 odsto momaka misli da se problemi nikada ne smeju rešavati nasiljem.

Skoro 40 odsto ispitanih je u poslednjih godinu dana pretio drugom muškarcu, a 13 procenata je učestvovalo u udaranju nekoga za koga je mislio da je homoseksualac ili previše feminiziran.

U poslednja tri meseca šest odsto anketiranih momaka je udarilo ili pretilo svojoj devojci ili drugoj mladoj ženi, dok je 14 odsto njih devojku uvredilo ili ponizilo.

Istraživanje je pokazalo i da je 45 odsto ispitanih probalo cigarete, 58 odsto se nekada u životu napilo, 12 odsto je koristilo neku vrstu droga, a šest procenata ispitanika ih i danas koristi.

Da je konzumiranje alkohola zabavno, smatra četvrtina ispitanih, 23 odsto njih navelo je da pije alkolhol da bi se oslobodilo stresa, a šest odsto je u okruženju ljudi koji stalno piju.

Rezultati istraživanja Centra “E8”, koje je predstavljeno u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pokazuju i da 74 odsto momaka u kući ima nekoga s kim može da razgovara o svojim problemima, 57 procenata je zadovoljno svojim telom, dok se skoro 10 odsto oseća inferiorno kada je u grupi sa prijateljima.

Da u porodici svi treba da se dogovaraju i zajednički donose odluke mišljenje je 62 odsto ispitanih, dok jedan procenat pripadnika jačeg pola od 14 do 19 godina smatra da muškarac ima pravo da odlučuje s kim će se njegova devojka družiti i kako će se oblačiti i šminkati.

Od ispitanih 17 odsto je mišljenja “da su muškarcu potrebne druge žene, iako se dobro slaže sa svojom suprugom”.

Program za rodnu ravnopravnost je projekat koji Centar E8 realizuje u saradnji sa “Ker internešnal” uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

(Tanjug)

Facebook

Twitter

YouTube