08. Danica Grujičić

Zvanična biografija predsedničke kandidatkinje Danice Grujičić, koju je predložio Socijaldemokratski savez. Na listi kandidata za predsedničke izbore nalazi se na 8. mestu.

Danica Grujičić nije odgovorila na upitnik Gej strejt alijanse.

Danica Grujičić je potpredsednica Socijaldemokratskog saveza. Rođena je 1959. godine u Užicu. Srednju školu završila je u Moskvi gde je upisala Medicinski fakultet na Drugom moskovskom medicinskom institutu “N.I. Pirogov”. Školovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je diplomirala sa prosečnom ocenom 9,60.

Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine.

Doktorsku disertaciju odbranila je 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2007. godine načelnik je Odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Član je Udruženja neurohirurga Srbije, Srpskog lekarskog društva i Evropske asocijacije neurohirurških društava.

Govori engleski i ruski jezik.

Od 1984. godine zaposlena je na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Za asistenta na Medicinskom fakuletetu u Beogradu izabrana je 1992. godine.

Zvanje docenta stekla je 1998. godine, dok je za redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu, imenovana 2009. godine.

Od 2001. do 2009. obavljala je dužnost Šefa katedre za postdiplomsku nastavu iz neurohirurgije i Šefa nastavne baze Institut za neurohirurgiju predmeta Hirurgije.

Od 2004. godine koordinator je predmeta redovne nastave Osnovi kliničke prakse kao i zamenik šefa Katedre hirurgije za redovnu nastavu.

Od 2005. godine rukovodi kursom iz neurohirurgije na akademskim doktoriskim studijama iz Kliničke i eksperimantalne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, Zdravstvenog centra u Užicu i Opšte bolnice u Zvorniku – Republika Srpska (BiH)

Član je komisije za specijalistički ispit iz neurohirurgije od 2003. godine, urgentne medicine od 2007. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Mentor je specijalizantima neurohirurgije, kao specijalizantima neurologije, fizikalne medicine, urgentne medicine, opšte hirurgije, dečje hirurgije i otorinolaringologije.

Godine 2007. upisana je u registar sudskih veštaka. Godinama sarađuje sa kolegama u Institutu za sudsku medicinu u veštačenju različitih predmeta iz oblasti neurohirugije i sudske medicine. Njeno imenovanje za sudskog veštaka potvrđeno je 2011. godine u Službenom glasniku Republike Srbije.

Autor je i koautor više od 250 radova, poglavlja u knjigama i monografija. Glavni je istraživač u dve studije koje su odobrene od strane Etičkog komiteta Kliničkog centra Srbije, koje proučavaju dejstvo novog leka koji se koristi za maligne tumore mozga. Studija se izvodi u 140 zemalja i 500 medicinskih institucija u celom svetu.

Njen životni cilj je da organizuje neurohiruršku službu u Srbiji tako da sve neurohirurške ustanove imaju jednako dobre uslove za rad i da na svojoj klinici formira tim mladih ljudi koji će biti u stanju da reši bilo koji neurohirurški problem.

Godišnje uradi više od 300 uglavnom najkomplikovanijih neurohirurških intervencija.

Od septembra 2011. potpredsednik je Socijaldemokratskog saveza.

Facebook

Twitter

YouTube