Srbija: Promenio pol i pobedio na Ustavnom sudu!

Beograd, 08.03.2012.

Ustavni sud Srbije usvojio je danas žalbu osobe koja posle promene pola nije dobila pravo da u matičnoj knjizi promeni ime. Ustavni sud je utvrdio da se podnosilac žalbe, koji je u matičnoj knjizi po rođenju upisan kao žena, podvrgao operaciji prilagođavanja pola i da živi kao muškarac, ali se u pravnom smislu i dalje tretira kao žena, objavljeno je na sajtu Suda.

Sud je utvrdio da je opštinska uprava, donošenjem zaključka o stvarnoj nenadležnosti, povredila pravo podnosioca ustavne žalbe na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti.

Sud je opštinskoj upravi naložio da u roku od 30 dana odluči o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za promenu podataka o polu u matičnoj knjizi rođenih.

Saopštenje Ustavnog suda Srbije prenosimo integralno.

Усвојена уставна жалба због пропуштања државног органа да одлучи о захтеву подносиоца уставне жалбе за промену података о полу

Уставни суд је на данашњој, 6. седници Другог Великог већа, у предмету Уж-3238/2011 донео одлуку којом је усвојио уставну жалбу подносиоца X и утврдио да је Општинска управа Y, доношењем закључка о стварној ненадлежности, пропустила да одлучи о захтеву подносиоца уставне жалбе за промену података о полу и тиме повредила његово право на достојанство и слободан развој личности зајемчено чланом 23. Устава, као и право на поштовање приватног живота зајемчено чланом 8. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Суд је утврдио да су органи из члана 6. ст. 2. и  4. Закона о матичним књигама стварно надлежни да одлучују о захтеву за упис промене података о полу, па је наложио Општинској управи Y, да у року од 30 дана од дана достављања ове Одлуке, одлучи о захтеву подносиоца уставне жалбе за промену података о полу у матичној књизи рођених.

Уставни суд је у конкретном случају утврдио да се подносилац уставне жалбе, који је у матичне књиге по рођењу уписан као жена, подвргао операцији прилагођавања пола, те да данас у друштву живи као мушкарац, али се у правном смислу и даље третира као жена, те да несумњиво постојећи несклад између фактичког и правног стања ствари утиче на живот подносиоца уставне жалбе, нарочито на његово људско достојанство и слободан развој личности, али и на ситуације када је у правном смислу пол битан, односно када се у погледу остваривања неких права, прави разлика између мушкарца и жене.

Одлука Уставног суда у интегралном облику биће у најскорије време објављена на web страници Суда.

(Beta, Ustavni sud Srbije)

Facebook

Twitter

YouTube