GSA: Dosta je bilo izgovora, država da radi svoj posao

Beograd, 04.10.2012.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) najoštrije osuđuje zabranu Parade ponosa 2012. i smatra da je ovakav ishod direktna posledica vrhunske neodgovornosti svih društveno-političkih činilaca zaduženih kako za rešavanje problema homofobije, pretnji i nasilja nad LGBT populacijom, tako i za pripreme ovogodišnje Parade.

Srbija jeste zemlja u kojoj su, na žalost, homofobija i predrasude prema LGBT osobama još uvek veoma velike i na čemu je potrebno raditi strateški od strane svih, i od strane države i od strane nevladinog sektora. Međutim u prethodnom periodu se kroz organizaciju raznih javnih i uličnih događaja od strane LGBT organizacija jasno pokazalo da, bez obzira na to što tolerancija i prihvatanje različitosti nisu na zavidnom društvenom nivou, ogromna većina građana ne reaguje nasilno. Potencijalno nasilje koje se ticalo Parade u poslednje 4 godine, kao i ono koje smo na ulicama Beograda mogli videti 2010., nije spontano već je uvek veoma dobro organizovano i evidentno je proizvod organizovanja i udruživanja desničarskih ekstremističkih i huliganskih grupa, a što se ponavlja iz godine u godinu. GSA takođe smatra da smanjenju nasilja nikako ne doprinose ni neefikasnost sudova i njihova blaga kaznena politika, koja šalje jasne signale da je praktično u redu diskriminisati i vršiti nasilje nad LGBT osobama.

Alijansa zato zahteva da država i sve njene nadležne institucije, kao nosioci najveće odgovornosti, napokon procesuiraju i sankcionišu sve nasilnike, ekstremističke grupe, organizacije i pojedince koji su u prethodnom periodu otvoreno pretili, vršili mobilizaciju i udruživali se radi vršenja krivičnih dela o čemu nadležni organi imaju saznanja na osnovu kojih je i donešena odluka o zabrani Parade. GSA očekuje i da se prestane sa lošom praksom izricanja neadekvatnih kazni i odugovlačenja sudskih procesa u kojima se sudi nasilnicima i onima koji vrše diskriminaciju i potpiruju mržnju prema LGBT osobama. GSA smatra da su nemaran odnos države i njenih institucija prema organizovanom nasilju u prethodnim godinama dovele do toga da država zaista nema više nijedan izgovor kojim bi mogla da odloži ili izbegne da postupi efikasno i adekvatno odgovori na sve bezbednosne pretnje koje su se dešavale poslednjih meseci.

Alijansa takođe smatra i da je nedopustivo što su LGBT zajednica u Srbiji i njena osnovna ljudska prava još jednom zloupotrebljeni od stane svih učesnika u procesu zarad sticanja političkih poena i ostvarivanja sitnih interesa koji sa poboljšanjem položaja LGBT populacije nisu ni u kakvoj vezi. Država je pokazala neverovatan nivo neefikasnosti u odbrani osnovnih ljudskih prava, dok su organizatori bili više fokusirani na potpuno nepotrebne prateće događaje kao što je na primer izložba “Ecce homo” nego na suštinske stvari koje se tiču organizovanja Parade.

Kako LGBT populacija u Srbiji ne bi nakon svega ostala samo kolateralna šteta spleta različitih interesa koji ponajmanje imaju veze sa LGBT pravima, GSA će pre svega prema državi, ali i prema LGBT pokretu, u narednom periodu vući konkretne poteze i učiniće sve što je u njenoj moći da se ovakva situacija sa Paradom ponosa više nikada ne ponovi.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube