Prva pravosnažna presuda za tešku diskriminaciju na radnom mestu po osnovu seksualne orijentacije

Beograd, 09.01.2013.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) obaveštava javnost da je njenoj Pravnoj službi dostavljena pravosnažna presuda Apelacionog suda u Novom Sadu kojom je utvrđeno diskriminatorsko ponašanje i težak oblik diskriminacije protiv M.A. (25) iz Vršca od strane njegovog kolege Daria K. (26) iz Vlajkovca. Diskriminacija je vršena nekoliko meseci u kontinuitetu na radnom mestu u privatnoj firmi u Vršcu gde su obojica bili zaposleni.

sud-cekicOvo je prva pravosnažna presuda u Srbiji po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije koja se tiče diskriminacije izvršene na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije. Pravna služba GSA, koja je zastupala oštećenog M.A. je proces protiv Daria K. vodila od aprila 2011. godine. Pravosnažnom presudom Apelacionog suda je Dariu K. naloženo da oštećenom M.A. isplati 180 hiljada dinara za pretrpljene duševne bolove zbog povreda prava ličnosti, ugleda i časti, kao i da Pravnoj službi GSA nadoknadi sudske troškove u iznosu od 99 hiljada dinara.

M.A. se Alijansi obratio u martu 2011. godine i opisao slučaj u kome ga je njegov kolega Dario K. u dužem vremenskom periodu vređao i pretio, čak i fizičkim nasiljem. Ovakvo ponašanje Daria K. je počelo nakon što je on od M.A. bez njegovog znanja uzeo mobilni telefon i pročitao privatne poruke, te je tako saznao za istopolnu seksualnu orijentaciju M.A. Nakon toga osuđeni Dario K. je počeo da preti i da vređa M.A. i između ostalog mu je govorio: “Fuj, pederčino jedna, gadiš mi se”, “Odvratan si, treba te staviti na kolac” i “Sve vas treba pobiti”, a zatim mu je pretio da “će mu doći glave samo ako stigne nešto iz suda ili policije”. Dario K. je u par navrata prema tvrdnjama M.A. bio i fizički nasilan prema njemu. Zbog ovakvog ponašanja svog kolege, M.A. je u više navrata bio prinuđen da zatraži i pomoć lekara.

Apelacioni sud je u ovom slučaju presudio da je tuženi Dario K. diskriminatorski postupao prema tužiocu M.A. zbog njegove istopolne seksualne orijentacije i da je taj postupak ponavljao tokom šestomesečnog perioda čime je izvršio težak oblik diskriminacije. Ova presuda je doneta po osnovu članova 12, 13 i 21 Zakona o zabrani diskriminacije, a Apelacioni sud se u obrazloženju poziva i na kršenje članova 21, 23 i 25 Ustava Srbije koji zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu i garantuju pravo na ljudsko dostojanstvo i psihički integritet.

U obrazloženju pravosnažne presude Apelacionog suda između ostalog stoji da je „nesumnjivo da su reči ’peder’ i ’pederčina’ izrazi koji u našem jeziku imaju značenje negativnog, omalovažavajućeg, obezvređujućeg i uvredljivog označavanja muške osobe istopolne seksualne orijentacije“ kao i da njihovo upućivanje „predstavlja uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj i predstavlja povredu dostojanstva na osnovu ličnog svojstva – istopolne seksualne orijentacije“. Apelacioni sud je iz činjenice da je nakon saznanja za njegovu seksualnu orijentaciju tuženi češće vređao oštećenog M.A., u više navrata i u dužem periodu, ocenio da takvo ponašanje predstavlja ponovljenu i produženu diskriminaciju, odnosno težak oblik diskriminacije.

Na žalost, prvostepena presuda Osnovnog suda u Vršcu je bila negativna po M.A jer je njom odbijena tužba za utvrđenje diskriminatorskog postupanja Daria K. i naknadu nematerijalne štete. Međutim, Pravna služba GSA je uložila žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu nakon čega je veće sudija novosadskog Apelacionog suda utvrdilo da je ovakva odluka prvostepenog suda doneta pogrešnom primenom materijalnog prava i zatim donelo osuđujuću pravosnažnu presudu na osnovu već izvedenih dokaza.

Alijansa je veoma zadovoljna konačnom presudom Apelacionog suda u Novom Sadu i relativnom brzinom procesa, a takođe je zadovoljna i obrazloženjem ove pravosnažne presude od strane Apelacionog suda, kao i činjenicom da Apelacioni sud nije vratio predmet na ponovno suđenje što je česta praksa, već je iskoristio pravo da donese pravosnažnu presudu.

M.A. je takođe zadovoljan presudom što je potvrdio u razgovoru sa Alijansom jer je, kako kaže, dobio satisfakciju i zaštitio svoje dostojanstvo. On je između ostalog rekao:
„Trudim se da vredno radim a moja seksualna orijentacija sigurno ne utiče na moje rezultate na poslu. Kao i svima, važna mi je dobra radna atmosfera, a umesto toga sam imao maltretiranje, stalno sam bio depresivan zbog svakodnevnog ponižavanja… Bilo mi je jako teško ali shvatio sam da to ne treba da trpim jer ja nisam uradio ništa loše. Obratio sam se GSA i podneli smo tužbu. Hteo sam da me država zaštiti, da pokaže da je zainteresovana da zaštiti. Zadovoljan sam ovom presudom, jer mi je potvrdila da sam postupio ispravno, ali me je prva presuda baš razočarala. Nakon nje sam mislio da nema pravde ali nisam hteo da odustanem, nastavio sam da se borim i pravda je konačno stigla.“

Pravna služba GSA se od 2009. godine bavi obezbeđivanjem besplatne pravne pomoći i zastupanjem žrtava nasilja i diskriminacije na osnovu iskazane ili pretpostavljene seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i stvaranjem sudske prakse u ovoj oblasti i monitoringom rada policije i pravosudnog sistema. Do ovog trenutka je procesuirala više od 30 sudskih postupaka pred različitim sudovima u Srbiji i ostvarila nekoliko pravosnažnih presuda za diskriminaciju među kojima su slučajevi protiv dnevnog lista Press i Nebojše Bakareca, kao i nekoliko prvostepenih, što je značajan uspeh s obzirom da do 2009. u Srbiji skoro da nije postojala sudska praksa koja se odnosi na slučajeve po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Pravna služba GSA vodi različite postupke, krivične i parnične, među kojima su i pokušaj ubistva lezbejke A.Ž. oktobra 2011. godine zbog majice sa obeležjima Parade ponosa, prebijanje gej mladića V.M. u blizini gej kluba septembra prošle godine, vređanje i maltretiranje profesora M.D. iz Novog Sada u školi zbog njegove seksualne orijentacije, zabrana konferencije za medije Gej strejt alijanse u Sava Centru i mnogi drugi, a pruža i pravne savete LGBT osobama u slučajevima koje one samostalno procesuiraju. Slučajevi koje vodi Pravna služba se dobrim delom prezentuju i u redovnim godišnjim izveštajima GSA o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube