Srpski narodni pokret „Naši“ laže i obmanjuje javnost; GSA podnosi tužbu

Beograd, 21.01.2013.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) obaveštava javnost da su u okviru huškačke kampanje ultradesničarske organizacije Srpski narodni pokret “Naši” (SNP Naši) u poslednjih par meseci izrečene mnoge bezočne laži na račun GSA i njenog delovanja, čime je SNP Naši svesno i na najgrublji način pokušao da obmane domaću i međunarodnu javnost. Nakon uvida u sve ono što je SNP Naši preko brojnih saopštenja i izjava tvrdio za GSA i druge organizacije i medije koje se nalaze na tzv. crnom spisku, a što je objavljivano na njihovom sajtu i u medijima, Alijansa je uz konsultacije sa svojim advokatskim timom odlučila da podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u SNP Naši zbog lažnog prijavljivanja i drugih dela iz Krivičnog zakonika Republike Srbije (KZ) čijim je izvršenjem Alijansi naneta ogromna šteta. Takođe, u kasnijem sudskom postupku GSA će uz krivičnu prijavu podneti i tužbu za odštetni zahtev u iznosu od milion dinara zbog neistina izrečenih o radu GSA od strane SNP Naši.

SNP-Nasi-plakati-strani-agentiSNP Naši je počevši od 11. novembra 2012. godine sprovodio javnu kampanju protiv određenih organizacija, medija i pojedinaca tako što je najpre izradio i promovisao “crne spiskove” na kojima je popisan određen broj nevladinih organizacija, uglavnom onih koje se bave ljudskim pravima, među kojima je i GSA, kao i nekoliko različitih štampanih i elektronskih medija. SNP Naši je stvarajući atmosferu linča kroz svoja saopštenja i izjave konstantno optuživao sve organizacije i medije sa “crnog spiska” da deluju protiv Ustava i zakona države Srbije, da se zalažu za rasparčavanje teritorije Srbije tj. za nezavisnost Kosova, da se bave organizovanim kriminalom, da su strane agenture finansirane iz američkih fondova koje se bave špijunažom i zastupaju proameričke interese, itd. Kao “krucijalni dokaz” da su organizacije i mediji strani agenti, SNP Naši 7.12.2012. izdaje saopštenje pod nazivom “Sve organizacije i medije sa crnih spiskova finansira američka Vlada preko fondacije NED pod upravom CIA i Bele Kuće” u kome kao što i naslov saopštenja kaže – tvrdi da sve organizacije i mediji sa crnih spiskova imaju jednog zajedničkog finansijera a to je fondacija NED (National Endowment for Democracy) tj. USAID program i Vlada SAD. Kampanja je kulminirala 13. januara 2013. kada su aktivisti SNP Naši u više gradova u Srbiji na javnim mestima izlepili plakate koji sadrže imena organizacija i medija sa spomenutih “crnih spiskova” i na kojima je velikim i upadljivim crvenim slovima ispisano “strani agenti”.

Gej strejt alijansa u potpunosti odbacuje sve navedene lažne optužbe od strane SNP Naši i želi da naglasi sledeće:

  • za razliku od SNP Naši, GSA je uredno registrovana u Agenciji za privredne registre (APR) i državi redovno dostavlja sve tražene finansijske i druge izveštaje u skladu sa zakonom. Pretpostavljamo da APR i nadležne institucije ne bi dozvolile da se GSA registruje i deluje ukoliko su ciljevi njenog rada protivustavni kako tvrdi SNP Naši. Takođe, tvrdnja da delujemo protiv zakona države Srbije je potpuna besmislica jer se veći deo aktivnosti Alijanse upravo odnosi na što bolju primenu postojećih zakona. Što se tiče optužbe za organizovani kriminal koja je takođe potpuno netačna, GSA će vrlo rado sarađivati sa tužilaštvom i nadležnim organima povodom ove i drugih tužbi protiv SNP Naši i daće im na uvid sva potrebna finansijska i druga dokumenta kako bi dokazala besmislenost ovakvih optužbi;
  • GSA nikada od svog postojanja nije vodila tzv. kosovsku politiku bilo koje vrste tj. ne postoji ni jedna zvanična izjava ili stav GSA koji se odnosi na pitanje statusa Kosova ili povezane teme. U GSA su okupljeni ljudi različitih političkih opredeljenja, koji se u skladu sa Statutom i drugim organizacijskim dokumentima u okviru GSA bave isključivo promocijom i zaštitom ljudskih prava građana i građanki Srbije a posebno ljudskih prava LGBT osoba, kao i smanjenjem nasilja i diskriminacije. Tih okvira se oduvek držimo, što se lako može proveriti uvidom na naš sajt i zaista ne vidimo na koji način bi eventualno bavljenje GSA statusom Kosova i eventualno priključivanje GSA onima koji smatraju da je nezavisnost Kosova “završena stvar” iole doprinelo poboljšanju položaja LGBT osoba u Srbiji. Naravno, kao građani i građanke ove zemlje imamo lične stavove koji se tiču i Kosova i mnogih drugih društveno-političkih pitanja, ali se kao organizacija prosto ne bavimo drugim pitanjima sem onih definisanih našim Statutom. Zato nam je neverovatno da nas SNP Naši optužuju za “političku propagandnu kampanju za teritorijalno rasparčavanje Srbije, poput zahteva da Srbija prizna nezavisnost lažne države ‘Kosovo’“ kada, kao što smo već pomenuli, ne postoji nijedan stav GSA povezan sa ovom temom;
  • naravno da GSA ne smatra da finansiranje od strane NED-a ili bilo koje druge fondacije automatski znači da je neko strani agent, ali s obzirom da je to “logika” SNP Naši i njihov osnovni kriterijum za ovakve optužbe, GSA ističe da od svog postojanja nikada nije bila finansirana od strane NED-a kako to tvrdi SNP Naši, kao i da nikada od te fondacije nije tražila sredstva i nije ostvarivala kontakte i vodila razgovore sa njenim predstavnicima u vezi finansiranja i saradnje. Takođe, ni USAID nikada nije finansirao Alijansu, a nije ni Vlada SAD, tako da tvrdnje SNP Naši u potpunosti padaju u vodu. Naravno, bez obzira što je ne finansira, GSA ima dobru i korektnu saradnju sa američkom ambasadom u okviru oblasti kojom se GSA bavi, kao i sa ambasadama mnogih drugih zemalja, međunarodnim organizacijama i LGBT organizacijama širom sveta i namerava da ovu saradnju nastavi smatrajući da ona može biti korisna društvu u celini;
  • GSA se finansira iz članarine i uglavnom iz istih izvora kao i država Srbija tj. iz fondova EU, fondova država zemalja članica EU i sl. Takođe, GSA dobija finansijska sredstva i iz budžeta Republike Srbije za određene projekte. Za projekte uredno konkuriše i kao i druge organizacije, dobija projekte ili biva odbijena. Podaci o donatorima GSA su transparentni i postoje na sajtu, a GSA nikada od svog postojanja nije dobila sredstva ni od jednog donatora, domaćeg ili stranog, za bilo šta drugo sem za projekte kojim je konkurisala. Takođe, donatori, bilo domaći ili strani, nikada nisu pokušavali da utiču na politiku GSA na bilo koji način već su smatrali da je to isključivo stvar organa i tela GSA. S druge strane, svakako bi bilo zanimljivo znati koji su izvori finansiranja SNP Naši s obzirom da kao neregistrovana organizacija ne podležu nikakvoj kontroli. Važno je napomenuti i da GSA mnoge svoje aktivnosti sprovodi sa minimalnim sredstvima ili bez finansijskih sredstava, na volonterskoj bazi. Zato smatra da je neophodno da se prekine sa mitovima koji su godinama stvarani o tome kako se u nevladinim organizacijama “obrću” neverovatne količine novca jer to naprosto nije tačno a ljudi angažovani u GSA u potpunosti dele “sudbinu” koja se tiče ekonomskog stanja sa svim drugim građanima i građankama Srbije.

Za laži koje su iznosili o GSA, a verujemo i o drugim organizacijama i medijima, SNP Naši su dobili veliki medijski prostor što nije bio slučaj kada se radi o njihovim prethodnim aktivnostima. Šteta nanešena Gej strejt alijansi u pokušaju rušenja njenog ugleda je samim tim ogromna te će GSA zaštitu potražiti na sudu.

Jedna od najozbiljnijih optužbi, a koja se tako tretira u svim demokratskim zemljama, je optužba da je neko “strani agent”. Ovo olako etiketiranje i optužbu “potkrepljenu” gomilom izmišljotina i bez ikakvih argumenata od strane SNP Naši a na račun GSA, Alijansa neće i ne želi da toleriše i smatra da ovakva laž ne treba proći bez posledica. Pre svega zato što su u GSA okupljeni pošteni i nekorumpirani ljudi koji vole svoju zemlju, a celokupan rad GSA je posvećen jačanju institucija i izgradnji demokratske države sa odgovornim društvom u kome je dominantan princip jednakih šansi za sve njene građane i koja je poštovana svuda u svetu.

S obzirom da GSA nema sredstava da štampa plakate kojima bi demantovala lažne optužbe na svoj račun, a nema nameru ni da počini krivično delo spaljivanja bilo čije zastave kako bi privukla medijsku pažnju, najljubaznije moli medije da ovo saopštenje objave u potpunosti i unapred im se zahvaljuje na tome.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube