Plan DS sadrži i antidiskriminacione odredbe koje se tiču LGBT populacije

Beograd, 20.03.2013.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) pozdravlja usvajanje programskog dokumenta Demokratske stranke (DS) u koji su, između ostalog, uvrštene i antidiskriminacione odredbe i predlog mera koje se tiču poboljšanja položaja LGBT populacije.

DS je na svojoj Radnoj skupštini održanoj 17. marta 2013. usvojila programski dokument pod nazivom „Plan za izlazak Srbije iz krize“ (Plan) koji u poglavlju pod nazivom „Ljudska i manjinska prava i slobode“ sadrži predloge mera za opšte poboljšanje ljudskih prava građana, efikasniju implementaciju postojećih zakona, rad nezavisnih regulatornih tela i dr., ali i zasebne odeljke u kojima su predložene mere i antidiskriminacione politike koje se odnose na prava žena, zatim položaj izbeglica i interno raseljenih lica, položaj nacionalnih manjina, prava osoba sa invaliditetom i prava LGBT populacije.

DS kao jedna od najvećih političkih partija u Srbiji do sada u svojim programskim dokumentima, osim opštih odredbi koje se odnose na ljudska prava i smanjenje diskriminacije, nije pominjala LGBT populaciju ili seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Stoga GSA smatra da je usvajanjem Plana učinjen značajan korak napred od strane ove političke stranke u modernizaciji njenih programskih ciljeva i njihovim usklađivanjem sa međunarodnim standardima.

Takođe, GSA je iskoristila mogućnost da komentariše nacrt Plana DS koji je bio dat na uvid javnosti u periodu od nekoliko nedelja, te su ga pored članova DS mogli komentarisati i građani, organizacije, stručnjaci i dr., i uputila je Demokratskoj stranci svoje primedbe i predloge u okvirima postojećeg nacrta. Kako je GSA obaveštena, njene sugestije su u potpunosti usvojene od stane nadležnih organa DS i biće inkorporirane u Plan.

DS u svom programskom dokumentu prepoznaje problem visokog stepena homofobije i transfobije u društvu, kao i probleme koji se odnose na mnogobrojne predrasude, nasilje, govor mržnje i diskriminaciju prema LGBT populaciji u raznim oblastima i kaže da će se zalagati za poštovanje međunarodnih standarda kada su u pitanju osnovna ljudska prava LGBT osoba. Od mera koje DS predlaže tu su, između ostalog, efikasniji rad policije i sudstva na slučajevima nasilja i diskriminacije, sistemska i kontiunirana edukacija o LGBT pravima, efikasniji programi protiv vršnjačkog nasilja, mere za zaštitu LGBT osoba koje pretrpe nasilje i odbacivanje od strane njihovih porodica, javna slušanja u Parlamentu, itd.

GSA je organizacija koja se, pored drugih programskih aktivnosti, bavi i kreiranjem sektorskih politika, razvojem antidiskriminacionih politika koje se odnose na LGBT populaciju, analizom odnosa političkih činilaca prema LGBT pitanju, kao i monitoringom sadržaja i primene programskih i drugih dokumenata parlamentarnih političkih stranaka u vezi sa tim pitanjem.

Alijansa je još početkom decembra 2010. godine uputila poziv Demokratskoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije (SPS) pred njihove tadašnje stranačke skupštine, ali i svim drugim političkim partijama, da revidiraju svoja programska dokumenta i u njih uvrste antidiskriminacione odredbe i politike koje se tiču LGBT populacije i drugih manjinskih grupa. SPS je tada usvojila takav program dok je DS to učinila pre nekoliko dana na Radnoj skupštini.

Od parlamentarnih političkih stranaka u Srbiji za sada u svojim programskim dokumentima odredbe i politike koje se tiču LGBT osoba imaju DS, SPS, Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i Socijaldemokratska unija (SDU).

GSA smatra da bi korišćenje termina kao što su „seksualna orijentacija“, „LGBT populacija“, „rodni identitet“ i sl. u programskim dokumentima dosta doprinelo smanjenju homofobije i transfobije i inkluziji LGBT osoba. Takođe, GSA veruje da je moguće jasno određenje protiv nasilja i diskriminacije LGBT populacije svih političkih stranaka bez obzira na njihove ideologije i nastaviće da se zalaže da i druge političke partije uvrste ovakve ili slične antidiskriminacione politike u svoje programe, kao i da se unapređuju postojeće.

Info centar GSA

Foto: Tanjug

Facebook

Twitter

YouTube