Reakcija povodom teksta “Strejt ljudima biće zabranjen ulaz u prvi srpski LGBT kutak”

Beograd, 09.05.2013.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) smatra da su stavovi i poruke predstavnika “NVO Egal” iznete u tekstu „Strejt ljudima biće zabranjen ulaz u prvi srpski LGBT kutak“ koji je juče objavio beogradski dnevni list „24 sata“, a koji su preneli i drugi mediji, veoma neprimerene i mogu da nanesu veliku štetu LGBT zajednici u Srbiji.

rainbow-flagNakon objavljivanja ovaj članak je izazvao brojne negativne reakcije građana i građanki među kojima je i veliki broj LGBT osoba, kako u komentarima na ovu vest tako i na društvenim mrežama, a takođe su se mnogi od njih tokom dana obratili i Alijansi.

Naime, u tekstu se navodi da će se u junu u Beogradu otvoriti LGBT centar, kao i naziv ulice u kojoj se nalazi. Iznosi se procena da u Beogradu živi oko 100 hiljada LGBT osoba i kako će svi oni, ali i homoseksualci koji dolaze iz unutrašnjosti i iz inostranstva moći na tom mestu da pronađu prenoćište, bar, moći da se druže i da dobiju informacije gde mogu slobodno da se kreću u Beogradu, itd. U taj prostor, prema navodima iz članka, neće moći da uđu strejt (heteroseksualne) osobe, već će ulaz biti omogućen samo LGBT osobama koje se sve, kako se tvrdi, međusobno poznaju. Ove tvrdnje se u pomenutom tekstu iznose kroz izjavu predstavnika organizacije koja otvara ovaj LGBT centar (NVO Egal), kao i kroz novinarski deo teksta.

GSA je podržavala i podržavaće i nove organizacije i nove inicijative koje doprinose smanjenju nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama ali smatra da je ova, možda u osnovi i dobra namera potpuno pogrešno promovisana u javnosti. Pored nekih nelogičnosti kao što su tvrdnje da se sve LGBT osobe međusobno poznaju, što naprosto nije tačno, ali i nejasnoće zašto se klub tj. centar zatvorenog tipa promoviše na ovaj način tj. putem mejnstrim medija koji se obraćaju najširoj javnosti, GSA smatra da se kroz ovaj članak šalje nekoliko poruka koje su vrlo problematične.

Te loše i štetne političke poruke poslate su i LGBT populaciji i čitavom društvu i odnose se na to da LGBT populacija koja se bori da ne bude diskriminisana od strane heteroseksualne većine ima nameru da u tom prostoru diskriminiše sve one koji nisu istopolno seksualno orijentisani ne dozvoljavajući im mogućnost pristupa u isti, kao i da LGBT populacija treba i može da funkcioniše isključivo u izolaciji i getu.

GSA izražava svoje najdublje neslaganje sa stavovima i porukama iznesenim u članku jer smatra da su u 21. veku ključni ciljevi borbe za ljudska prava LGBT osoba jednakost i inkluzija a da ovakve poruke jedino mogu biti odlika vraćanja u prošlost i sredstvo za unazađivanje postojećeg stanja. Time se urušava i veliki deo dosadašnjeg rada i rezultata više nevladinih organizacija, institucija, pojedinaca i pojedinki na unapređivanju položaja i jednakosti LGBT populacije. Takođe, cilj Alijanse i drugih LGBT organizacija nikada nije bio getoizacija u bilo kom smislu, te na primer smatra i da LGBT populacija treba da bude sigurna i bezbedna svuda, a ne samo u pojedinim za to određenim mestima ili delovima grada, za šta se kroz svoje aktivnosti i bori.

GSA ostavlja mogućnost da je tekst, a posebno deo koji se odnosi na izjavu predstavnika NVO Egal, pogrešno prenesen ili interpretiran od strane novinara lista „24 sata“, te ukoliko je to u pitanju a s obzirom na štetu koja je nastala smatra da je razumno da NVO Egal bez odlaganja demantuje ove navode.

Info centar GSA

Saopštenju se pridružuju:
Gej lezbejski info centar (GLIC)
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
Novosadska lezbejska organizacija (NLO)
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Facebook

Twitter

YouTube