Boris Milićević imenovan za savetnika ministra zaduženog za evropske integracije

Beograd, 12.11.2013.

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) pozdravlja imenovanje Borisa Milićevića za savetnika ministra zaduženog za Evropske integracije. Milićević će funkciju savetnika obavljati u oblasti ljudskih prava sa posebnim osvrtom na prava LGBT populacije.

Boris MilićevićKao organizacija koja se zalaže za jačanje društvene i političke participacije građana, GSA smatra da je veoma značajno da autovane LGBT osobe budu akteri a ne samo posmatrači važnih društveno-političkih procesa, posebno onih koji se tiču poboljšanja njihovog položaja. Zato nas raduje činjenica da su osobe poput Borisa Milićevića, koji svojim znanjem i iskustvom nesumnjivo može puno da doprinese poboljšanju ljudskih prava i LGBT zajednice i svih drugih građana i građanki, prepoznate od strane nosilaca vlasti i angažovane u okviru državnih instuticija.

Takođe, odluka o definisanju savetničke pozicije koju će obavljati Milićević za oblast ljudskih prava sa posebnim osvrtom na prava LGBT populacije, govori o važnosti koju ova oblast ima u procesu evrointegracija Srbije i, nadamo se, spremnosti vlasti da se u punom kapacitetu posveti zaštiti i promociji ljudskih prava svih građana i građanki, među kojima su i LGBT osobe.

Alijansu takođe raduje i činjenica da je Boris Milićević svoj dugogodišnji aktivistički angažman za ljudska prava najvećim delom ostvarivao upravo u ovoj organizaciji čiji je osnivač i prvi predsednik.

Verujemo da će Milićević svoj budući rad na novoj funkciji obavljati odgovorno i predano u čemu će imati podršku Gej strejt alijanse, a verujemo i većine drugih organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba. Takođe, želimo da verujemo da će angažovanje i imenovanje autovanih LGBT osoba na različite pozicije u državnim institucijama i organima, a u skladu sa traženim kriterijumima, postati ubuduće mnogo češća praksa nego što je to bio slučaj do sada.

Boris Milićević je rođen 1974. godine u Čajniču, BiH. Tokom 90-ih bio je jedan od osnivača Studentske unije Ekonomskog fakulteta u Beogradu, glavni i odgovorni urednik časopisa Monopolist i član prvog Studentskog parlamenta. Bio je zamenik glavnog urednika internet magazina Free Serbia. Zaposlen je kao menadžer Bawabaty web/wap portala.
LGBT aktivizmom se bavio od 2002. gde je bio aktivan prvo u Gayrili, zatim u Belgrade Pride 2003-2004. Kao odgovor na dotadašnju praksu policije da se u Srbiji popisuju LGBT osobe 2005. je organizovao akciju u kojoj je preko 600 osoba u znak podrške LGBT populaciji poslalo svoje lične podatke ministru policije, predsedniku države, premijeru i drugim državnim organima. Nakon toga sa grupom prijatelja osnovao je Gej strejt alijansu čiji je bio prvi predsednik sve do aprila 2010. kada podnosi ostavku i izlazi iz aktivizma. U decembru 2010. je postao član Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije (SPS) i svoj angažman nastavio kao prvi autovani političar u Srbiji. Predsednik je i Saveta za ljudska prava te političke partije.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube