GSA u studijskoj poseti Švedskoj

Beograd, 27.11.2013.

Tokom prethodne nedelje predstavnici Gej strejt alijanse (GSA; Alijansa) su bili deo grupe iz regiona Zapadnog Balkana koja je boravila u petodnevnoj studijskoj poseti Stokholmu, glavnom gradu Švedske, a na poziv i u organizaciji Švedskog instituta.Swedish-Institute-logo Švedski institut je državna agencija koja sprovodi programe posvećene sticanju znanja i razumevanja drugih kultura, kao i globalnoj promociji Švedske i njene kulture.

Učesnici/ce studijske posete su bili predstavnici institucija, nezavisnih regulatornih tela i nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova*, a tema posete je bila značaj ljudskih prava LGBT populacije. Delegaciju iz Srbije činili su kordinatorka programastudijska-poseta-Svedskoj_delegacija-Srbije Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) Jasmina Lazović, izvršna direktorka GSA Mirjana Bogdanović, kao i član Saveta za rodnu ravnopravnost i aktivista GSA Milan Pantelić.

Učesnici su o temi posete imali prilike da razgovaraju sa predstavnicima mnogobrojnih švedskih vladinih agencija i institucija, kao i sa švedskim nevladinim organizacijama koje se bave LGBT pravima. Između ostalih, učesnici studijske posete su se sastali sa predstavnicima kancelarije švedskog Ombudsmana, predstavnicima Saveta za omladinu pri Ministarstvu obrazovanja, Udruženja gej policajaca Švedske, Udruženja LGBT osoba u švedskoj Vojsci, Švedske internacionalne agencije za razvoj i saradnju (Sida) i dr. sa kojima su razgovarali o postojećim zakonima i mehanizmima zaštite i promocije LGBT ljudskih prava, kao i o velikom i vidljivom napretku koji je Švedska ostvarila po ovom pitanju i pitanju ljudskih prava generalno. U okviru posete najvećoj švedskoj nevladinoj organizaciji koja se bavi LGBT pravima – Švedskoj federaciji za LGBT prava (RFSL) učesnici su imali prilike da se sretnu i sa LGBT aktivistima koji rade na zajedničkom projektu sa RFSL iz Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Moldavije, Jermenije i Azerbejdžana i da saznaju više o situaciji po pitanju položaja LGBT populacije u tim zemljama.

studijska-poseta-Svedskoj_GSA-i-ministarka-OlsonNa kraju studijske posete učesnici su se sreli i sa švedskom ministarkom za evropske poslove Birgit Olson na sastanku koji je upriličen u zgradi švedskog premijera. Na kraju sastanka na kome se razgovaralo o problemima sa kojima se suočavaju LGBT osobe, ali i o pomacima koji su ostvareni u regionu Zapadnog Balkana po pitanju poboljšanja njihovog položaja, ministarka Olson je poručila učesnicima da nastave dosadašnji dobar rad na unapređenju osnovnih ljudskih prava i da je istorija na njihovoj strani.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube