GSA na Svetskom forumu demokratije

Beograd, 16.12.2013.

Od 27. do 29. novembra 2013. u Strazburu je održan drugi Svetski forum demokratije, u organizaciji Saveta Evrope i uz podršku francuske vlade, alzaške regije i grada Strazbura. Na Forumu su učestvovali i predstavnici iz Srbije, polaznici Godišnjeg seminara Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPI), a među njima i članica Gej strejt alijanse Vesna Gajišin.

svetski-forum-demokratije-2013-01

Na Forumu su postavljena mnoga pitanja o stanju demokratije u Evropi i svetu, o uticaju Interneta, društvenih mreža, blogova i drugih onlajn medija na učešće građana u demokratskom sistemu upravljanja, i o potrebi da se preispitaju i ponovo osmisle modeli i metode političkog angažovanja i političkih partija u novom, digitalnom dobu. Predstavnici civilnog društva, izabrani zvaničnici, politički lideri i predstavnici medija iz više od 100 zemalja, raspravljali su o budućnosti demokratije kako bi identifikovali nove mogućnosti koje nam nudi digitalno doba, ali i kako sprečiti negativne posledice koje ono može imati po naša fundamentalna prava i slobode.

Prilikom otvaranja Foruma Torbjorn Jagland, Generalni sekretar Saveta Evrope, ukazao je na loše trendove poslednjih godina, koji bi mogli zapretiti demokratiji, kao što su: sve veća nezainteresovanost građana za učestvovanje u političkoj sferi, sve slabija izlaznost na izbore, i sl. – simptomi otuđenja građana i institucija. Međutim, sa druge strane, primećeni su i trendovi drugačije vrste – angažovanje pojedinaca putem društvenih mreža, onlajn peticija i internet aktivizma – koji se još uvek nalaze izvan tradicionalnih, institucionalnih sistema, no koji ponekad mogu imati dalekosežne posledice, poput “arapskog proleća” i uloge digitalnih platformi u tom pokretu.

Savet Evrope je ovim Forumom dao prostor i šansu za otvoren razgovor između biranih političara, predstavnika institucija, lidera civilnog društva, blogera, budućih aktivista i političara. Razgovori su se odvijali u vidu laboratorija u kojima su i predstavljeni konkretni primeri inicijativa, na primer: change.org (najveća platforma za peticije sa više od 130 miliona korisnika iz 196 zemalja); model direktne demokratije iz Švajcarske (gde vlada i parlamenti dele političku moć sa građanima); ONLIFE Manifesto (inicijativa Evropske komisije koja je lansirala javnu debatu o promenama koje je doneo svet hiper-povezanosti i njihovim posledicama na politiku), i mnoge druge inicijative.

Neke od inicijativa veoma su praktične, dok druge pokušavaju da redefinišu demokratiju. Zaključci učesnika Foruma vrlo su izazovni za razmišljanje, jer iako učestvovanje građana u upravljanju putem Interneta i raznih digitalnih platformi ne može da zameni tradicionalne demokratske institucije, sasvim je izvesno da ih može na neki način promeniti. Institucije moraju ići u korak sa zahtevima digitalnog, hiper-povezanog, globalnog društva koje koristi smart telefone i saznaje informacije sa druge strane sveta jednim klikom miša.

Ipak, direktna demokratija, kao i Internet, nisu bez svojih mana i vrlo je bitno biti svestan tih mana već sada pre nego što one zaprete vrednostima za koje se moderna demokratija bori već više od pola veka. Internet jeste mesto slobode, ali sloboda govora nije isto što i “ja ću da kažem i napišem šta god mi padne na pamet.” Prava demokratija ne znači samo slobodu, nego i preuzimanje odgovornosti za tu slobodu. Onlajn svet nije neki drugi svet, on je stvarnost – on je deo našeg svakodnevnog života – i kao što su građani odgovorni za svoje postupke na ulici, tako moraju odgovorno postupati i na Internetu.

Na Forumu je predstavljena i kampanja koju je inicirao Savet Evrope: No Hate Speech Movement – evropski pokret mladih protiv govora mržnje na Internetu.

I u svom završnom obraćanju Svetskom forumu Torbjorn Jagland je istakao važnost očuvanja onih vrednosti na kojim demokratija počiva i sumirao je zaključke i drugih učesnika rečima: “Demokratija se ne sme pretvoriti u dominaciju većine nad manjinom; ukoliko bi se dozvolilo građanima da direktno odlučuju o pitanjima kao što su ljudska prava i slobode moglo bi se desiti da ona budu uskraćena manjinskim grupama, a to ne sme da se dogodi jer nam ona svima pripadaju samim tim što smo rođeni kao ljudska bića.”

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube