Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, gošća GSA na sastanku “U sred srede”

Beograd, 6.12.2013.

Povodom 10. decembra – Dana ljudskih prava, na sastanku članstva Gej strejt alijanse (GSA; Alijansa) u sredu, 4. decembra 2013. godine, gošća GSA bila je prof. dr. Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. U članstvu GSA je vladalo veliko interesovanje za ovaj sastanak, a u dvočasovnom i veoma interaktivnom razgovoru pričalo se o različitim temama, nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, samim počecima rada kancelarije, dosadašnjim rezultatima kroz praktične primere, budućim aktivnostima, konkretnim problemima LGBT osoba i saradnji Poverenice i GSA.

Nevena-Petrusic-gosca-GSA-02Na početku svoje uvodne reči dr. Petrušić je, prisećajući se početka rada institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sa zadovoljstvom istakla da je ideja za prvu preporuku koju je njena kancelarija uputila nekoj državnoj instituciji nastala upravo u prostorijama Gej strejt alijanse, na sastanku koji su inicirale GSA i Gejten krajem 2010. godine. Nakon tog inicijalnog sastanka formirana je radna grupa koja je nakon obavljene analize sadržaja srednjojškolskih udžbenika uputila preporuku Ministarstvu prosvete i drugim nadležnim institucijama za izmenu diskriminišućih termina i odrednica u postojećim udženicima, a koje se odnose na različite manjinske društvene grupe. Poverenica je sa žaljenjem konstatovala da ni nakon skoro tri godine institucije nisu postupile po datim preporukama i da nije izvesno da li će se i kada to dogoditi.

Govoreći o nadležnostima kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dr. Petrušić je istakla da u njenom timu radi 18 ljudi, od čega je njih desetoro angažovano na prijemu i sprovođenju postupka nakon prijema pritužbi zbog diskriminacije koje im građani i građanke upućuju. Poverenica je napomenula da među velikim brojem pritužbi koje su do sada obrađene postoji i izvestan broj neosnovano podnetih, ali da je u najvećem broju slučajeva utvrđena diskriminacija, naglasivši da, na primer, od svih do sada primljenih pritužbi po osnovu seksualne orijentacije u samo jednoj nije bila utvrđena diskriminacija.

Dr. Nevena Petrušić je rekla da se u opisu njenih nadležnosti nalazi i davanje tzv. opštih preporuka, zatim davanje komentara na zakone i zakonske predloge, kao i podizanje tužbi i pokretanje sudskih postupaka po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenica je napomenula da pojam diskriminacije nije uvek lako objasniti, da je to kompleksno pitanje pogotovu ako se radi o tzv. posrednoj diskriminaciji. Poverenica je takođe u svom izlaganju više puta naglasila da je izuzetno važno prepoznati diskriminaciju, kao i da se pokazalo da diskriminacija nije uvek ono što mislimo da jeste, ali i da se nažalost vrlo često ispostavi da jeste diskriminacije ono što mislimo da nije.

”Ja verujem da je moguće društvo jednakih ljudi, to me motiviše da se i dalje borim za ravnopravnost i jednaka prava svih građana i građanki”, rekla je dr. Nevena Petrušić članovima i članicama GSA, ocenivši da je do sada u Srbiji učinjeno mnogo na unapređenju ljudskih prava ali da još uvek ima mesta za napredak i oblasti u kojima treba raditi, kao i da se ta borba nikada ne završava.

Odgovarajući na mnogobrojna pitanja prisutnih, dr. Petrušić je rekla da se situaciono testiranje diskriminacije, koje je predviđeno Zakonom o zabrani diskriminacije, pokazalo veoma korisnim i navela da je samo na osnovu tog metoda za utvrđivanje postojanja diskriminacije njenoj kancelariji podneto više desetina pritužbi. Ona je rekla i da se od ukupnog broja postupaka po pritužbama za diskriminaciju koje je sprovela njena kancelarija, više od trećine odnosi na javni sektor, a da je ostatak vezan za privatni sektor.

Poverenica i prisutni članovi i članice GSA nisu pričali samo o diskriminaciji LGBT osoba, već i o brojnim slučajevima diskrimnacije po osnovu nacionalne i etničke pripadnosti, invaliditeta, pola, starosti, zdravstvenog stanja… Dr. Petrušić je predstavila brojne slučajeve iz svoje prakse, kao i dosadašnje iskustvo sa sudovima i sudskim parnicama za diskriminaciju koje vodi njena kancelarija.

Posebnu pažnju prisutnih na sastanku izazvalo je pitanje jednog člana GSA povodom slučaja koji vodi Pravna služba GSA protiv Dragana Markovića Palme. Pitanje se odnosilo na deo obrazloženja te presude u kome je sudija navela da je sasvim dovoljna sankcija to što je Poverenica reagovala upozorenjem na Markovićevu izjavu da je homoseksualnost bolest, te da sud ne treba da postupa u tom slučaju. Poverenica je rekla da se radi o potpunom nerazumevanju i pogrešnom tumačenju Zakona o zabrani diskriminacije od strane postupajuće sudije u tom postupku, da sudski proces koji protiv Markovića vodi Pravna služba GSA nije u koliziji sa njenim izdatim upozorenjem i podržala je podnošenje žalbe na navedenu prvostepenu presudu.

Odgovarajući na pitanje jednog od članova GSA kako se kao osnov diskriminacije utvrđuje neko drugo lično svojstvo koje nije definisano Zakonom o zabrani diskriminacije i da li je bilo takvih slučajeva do sada, Poverenica je navela primer utvrđene diskriminacije u slučaju neisplaćivanja odštete ratnim vojnim invalidima sa samo jednog određenog područja, gde je mesto prebivališta bilo lično svojstvo građana zbog kojeg su bili diskriminisani.

Poverenica je najavila da njena kancelarija planira da podnese inicijativu za tzv. specijalizaciju sudija, kojom bi se pojedine sudije obučile da vode sudske postupke koji su vezani samo za slučajeve diskriminacije. Ona je takođe dodala da je potrebna još bolja i čvršća saradnja institucije Poverenika i nevladinog sektora i da je potrebno povećavati broj prijavljenih slučajeva i podnositi više tužbi po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije, jer je to jedan od najboljih načina za smanjenje diskriminacije i edukaciju šire javnosti.

Dr. Nevena Petrušić je, istakavši da je posebna delatnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i ”proizvodnja znanja” odnosno izdavanje stručne literature u svrhu obrazovanja sudsko-tužilačkih organa i šire zajednice o diskriminaciji i mehanizmima za zaštitu od nje, Gej strejt alijansi poklonila publikaciju ”Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije” o čijim delovima je govorila i tokom sastanka.

Kako je i pored dva sata koliko je bilo predviđeno da sastanak traje bilo očigledno da prisutni imaju još puno pitanja za Poverenicu, ona je obećala da će ovaj razgovor sigurno nastaviti i da će ponovo posetiti GSA.

Info centar GSA

GSA je organizacija kojoj je inkluzija ne samo cilj – već i način rada. Alijansa je otvorena za članstvo, okuplja i LGBT i strejt osobe, a njeni članovi i članice su osobe različitog uzrasta, raznih profesija i zanimanja, različitih političkih opredeljenja i stavova… koje se zajedno bore za smanjenje nasilja i diskriminacije. Već više od dve godine GSA svake srede u svojim prostorijama organizuje sastanke pod nazivom ”U sred srede” kojima mogu da prisustvuju svi zainteresovani članovi i članice Alijanse, a koji imaju za cilj da ojačaju unutarorganizacijsku demokratiju, dinamiku i debatu. Na tim sastancima se razgovara o tekućim aktivnostima i planovima GSA, razmatraju se i predlažu ideje, stavovi i organizacijske strategije, analizira se postignuto, a s obzirom da GSA dosta deluje u javnom i političkom prostoru, analizira se i aktuelna društveno-politička situacija i značajni događaji. Povremeno GSA sredom organizuje i sastanke svog članstva i eminentnih gostiju iz institucija, različitih političkih partija, drugih nevladinih organizacija, akademske zajednice, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, medija… koji su interaktivne forme i imaju za temu ne samo LGBT i ljudska prava, već i razne teme iz mnogo šireg društveno-političkog konteksta. Takođe, članovi i članice GSA imaju mogućnost da predlažu goste sa kojima bi voleli da razgovaraju i debatuju.

Facebook

Twitter

YouTube