U Narodnoj skupštini predstavljen Izveštaj GSA za 2014. godinu

Beograd, 26. mart 2015. godine

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) je u Narodnoj skupštini Republike Srbije (NSRS) juče predstavila svoj Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu (Izveštaj).

godisnji-izvestaj-za-2014

GSA od 2007. godine priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme koje se tiču LGBT populacije a fokus izveštaja je na dokumentovanim slučajevima nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koji su tokom godine prijavljivani GSA, kao i na slučajevima koje je pred sudovima u Srbiji procesuirala Pravna služba GSA.

Uvodnu reč za Izveštaj GSA napisala je Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, koja je 2014., zajedno sa članovima svog tima, bila veoma aktivna u oblastima vezanim za ljudska prava LGBT osoba, pre svega u podršci Paradi ponosa. Ona je u uvodnoj reči za Izveštaj, između ostalog, rekla: „Duboko verujem da svi ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, zaslužuju jednaka prava i to ne treba da bude dovedeno u pitanje”.

Pred mnogobrojnim gostima na prezentaciji, narodnim poslanicima, predstavnicima različitih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, eminentnim stručnjacima i predstavnicima političkih partija, Izveštaj je po prvi put predstavljen u zgradi Parlamenta Srbije uz obraćanja visokih zvaničnika iz izvršne i zakоnodavne vlasti, predstavnika međunarodne zajednice prisutne u Srbiji i nevladinog sektora.

godisnji-izvestaj-za-2014-04

U uvodnom delu događaja prisutnima su se obratili potpredsednik Narodne skupštine Igor Bečić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović, ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif i šef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni.
Pored predsednika GSA Lazara Pavlovića, izvršne direktorke GSA Mirjane Bogdanović i advokata GSA Aleksandra Olenika koji su predstavili najvažnije segmente i zaključke Izveštaja, u drugom delu događaja o Izveštaju i pojedinim njegovim delovima govorili su i direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević, predsednik Asocijacije Duga Aleksandar Prica i koordinatorka Labrisa Jovanka Todorović.

godisnji-izvestaj-za-2014-12

godisnji-izvestaj-za-2014-Mirjana-BogdanovicNajavljujući predstavljanje detaljnijih podatka iz Izveštaja u drugom delu prezentacije, izvršna direktorka GSA Mirjana Bogdanović je u uvodnom delu događaja rekla da je 2014. godina u Srbiji bila dinamična i značajna za položaj LGBT osoba i status njihovih ljudskih prava i da su u njoj zabeleženi određeni pomaci u ovoj oblasti. „Tu pre svega treba izdvojiti uspešno održavanje Parade ponosa, ali i pomake u odnosu političkih faktora i državnih institucija prema LGBT pitanju“. Takođe, GSA u 2014. nije zabeležila porast slučajeva nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koji su joj prijavljivani, već njihov neznatni pad, ali struktura prijavljenih slučajeva pokazuje drugačiji trend u odnosu na prethodne godine jer je došlo do opadanja broja slučajeva fizičkih napada, pokušaja napada i pretnji nasiljem, dok je broj slučajeva porodičnog nasilja (počinjenog od strane roditelja i bliskih rođaka prema LGBT osobama) i partnerskog nasilja u istopolnim vezama u porastu.

godisnji-izvestaj-za-2014-Igor-BecicPotpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Igor Bečić pozvao je sve državne organe, institucije, medije, građane, da svako sa svoje strane preduzme mere u cilju uključivanja u društvo svih manjina i grupa. On je pozdravio uspešno organizovanje prošlogodišnje Parade ponosa i ocenio da taj događaj treba da bude početak ozbiljnijeg pristupa u ostvarivanju potreba LGBT osoba. Igor Bečić je rekao da je Narodna skupština postavila zakonodavni okvir i osnovala nezavisna tela čime je zagarantovana zaštita ljudskih prava i prava najugroženijih kategorija stanovništva. Bečić se osvrnuo na usvojeni Akcioni plan za sprovođenje nacionalne Strategije za sprečavanje diskriminacije i rekao “To je dobar osnov za rad na unapređenju položaja LGBT osoba. Na tome treba raditi uz pomoć nevladinih organizacija, jer su brojni problemi ostali”. On je dodao da će skupština Srbije snažno podržati sve napore u poboljšanju položaja LGBT populacije.

godisnji-izvestaj-za-2014-Jadranka-JoksimovicMinistarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović je istakla da je integracija LGBT osoba veoma bitna, kao i da je cilj Srbije puna integracija svih manjinskih grupa u društvo. „Potpuno je u redu da postoje tradicionalisti koji doživljavaju drugačiji koncept društva i društvenih prava i sloboda. Ali sve do one mere do koje ne ugrožavaju pravo i slobodu onih drugih koji se po nečemu razlikuju“, rekla je Joksimović i dodala da LGBT osobe i ostali građani dele zajedničke probleme. Ona je ocenila da je održavanje Parade ponosa prošle godine manifestna demonstracija želje Srbije da stvarno napreduje. “Odgovorne vlade, a mi svoju ocenjujemo takvom, ne žele da se do ravnopravnosti dolazi kroz dugotrajne procese, već da se što pre stvore uslovi za primenu zakonskog okvira u ostvarivanju prava LGBT osoba. Ne samo zbog toga što je reč o vrednostima koje vode ka evropskom putu, nego i zbog toga što ćemo tako doći do civilizovanijeg društva”, naglasila je ministarka Joksimović i dodala da Srbiji predstoji rad na promeni društvene klime i aktivna borba protiv predrasuda prema LGBT osobama u čemu bi civilno društvo, kroz podršku institucija, trebalo da ima ima ključnu ulogu.

godisnji-izvestaj-za-2014-Nebojsa-StefanovicMinistar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je poručio da Srbija ne sme biti plodno tle za širenje mržnje prema bilo kome ko je drugačije seksualne orjentacije. “Niko ne sme da se oseća nebezbedno. Brinemo i o LGBT populaciji i nećemo dozvoliti da budu bezbednosno ugroženi. Srbija ne sme biti plodno tle za širenje mržnje prema bilo kome ko je drugačije seksualne orjentacije, vere ili nacije“, naglasio je ministar Stefanović i rekao da je prema podacima MUP u Srbiji tokom 2014. godine prijavljeno 7 fizičkih i 12 verbalnih napada na pripadnike LGBT populacije, a policija je intervenisala i prosledila deset izveštaja nadležnom tužilaštvu, dok je 11 osoba procesuirano, Prema njegovim rečima, u istom periodu bilo je 66 pretnji LGBT populaciji putem društvenih mreža. “Policija je intervenisala prema 25 osoba, preduzeli smo mere iz naše nadležnosti i podneli smo 45 krivičnih prijava”, rekao je Stefanović i dodao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom februara prošle godine donelo Akcioni plan za unapređenje rada i saradnje policije sa LGBT populacijom koji predviđa borbu protiv huliganizma i ekstremizma, opredeljivanje oficira za vezu i realizaciju projekata sa ciljem poštovanja različitosti.

godisnji-izvestaj-za-2014-Denis-KifAmbasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif pohvalio je Srbiju jer je napravila veliki iskorak time što što je omogućila da se održi Parada ponosa 2014. što je bio važan politički signal da država poštuje zakone i međunarodne konvencije o ljudskim pravima, ujedno izrazivši nadu da će reformski napori Vlade Srbije doprineti unapređenju slobode i prava svih građana i građanki Srbije. On je ocenio da godišnji izveštaj opominje da se problemom LGBT osoba treba baviti i sistemski, a ne samo politički, te da civilni sektor mora aktivno da se bori protiv predrasuda. „Slučajevi nasilja su vrlo zabrinjavajući, čak i kada su u blagom padu. Nasilje se ne može tolerisati ni po koju cenu. Ključna je pravovremena reakcija policije i sudstva. Svaki vid nasilja prema LGBT osobama mora se oštro osuditi i efikasno sankcionisati a slučajeve zločina iz mržnje treba preduprediti u ranoj fazi, za šta je potrebna dodatna obuka profesora, lekara, socijalnih radnika “, zaključio je ambasador Kif i dodao da je i u Velikoj Britaniji nekada bilo puno problema u pogledu položaja LGBT osoba.

godisnji-izvestaj-za-2014-Meho-OmerovicPredsednik parlamentarnog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović rekao je da se LGBT osobe i dalje nalaze u veoma teškom položaju i istakao da je gej populacija, pored problema sa kojima se suočavaju i drugi građani, suočena i sa povredama prava na bezbednost. „Zbog toga je veoma važno da se o njihovom položaju što je moguće više govori na različitim nivoima. Uključujući i onaj koji je najviši i u kom se danas nalazimo, a to je Narodna skupština“. Omerović je naglasio da posebnu pažnju treba obratiti na procesuiranje predmeta diskriminacije i govora mržnje koji je izvršen prema LGBT osobama “Na taj način ohrabrili bismo žrtve dikriminacije da se bez straha i nepoverenja obrate nadležnim insititucijama ako trpe diskriminaciju”. On je takođe rekao da se priprema predlog skupštinske Deklaracije protiv nasilja, govora mržnje i zločina iz mržnje.

godisnji-izvestaj-za-2014-Luka-BjankoniŠef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni je naveo da su rodni identitet i seksualna orijentacija širom sveta izgovori za ugrožavanja prava i sloboda LGBT osoba i naglasio da LGBT osobe treba da budu poštovane a ne tolerisane. On je rekao da izveštaj pokazuje da LGBT osobe i dalje spadaju u grupu najranjivijih. „Vidljiva politička podrška LGBT osobama je od velike važnosti. Izveštaji navode da je najveća diskriminacija u oblasti zapošljavanja. Trans osobe su najugroženije i u najtežem položaju”. Bjankoni je pomenuo i udžbenike koji se koriste u školama a u kojima se i dalje nalaze tekstovi koji doprinose širenju diskriminacije i homofobije i izrazio nadu da će Ministarstvo prosvete promeniti sporne sadržaje u skladu sa preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Kao jedan od dobrih primera on je naveo organizaciju muzičkog festivala “Zona tolerancije” i saradnju grada Zaječara i GSA na tome. Takođe, Bjankoni je dodao i da diskriminacije LGBT osoba ima i u nekim državama članicama Unije, posebno kada je reč o školstvu, zdravstvu i zapošljavanju.

godisnji-izvestaj-za-2014-Lazar-PavlovicU obraćanju medijima nakon održane prezentacije Izveštaja predsednik GSA Lazar Pavlović je ponovio da tokom 2014. godine nije zabeležan rast slučajeva nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama u odnosu na prethodnu 2013. godinu, kao i da je broj slučajeva prijavljenih policiji povećan što je dobar signal, ali i da GSA radi na tome da se taj broj još poveća kako bi što manje tih slučajeva ostalo nerešeno. “Državne institucije su uradile veliki posao, ali nam svima i dalje predstoji rad sa građanima, rušenje predrasuda, stereotipa, mnogo direktne komunikacije. Beležimo i napredak u odnosu medija, ali i sporadično senzacionalističko izveštavanje. LGBT osobe u pogledu uslova života dele sudbinu svih ostalih kategorija stanovništva, međutim specifičnosti su vezane za nasilje koje LGBT osobe trpe zbog svog identiteta”, kazao je Pavlović.

***

U izradi Izveštaja za 2014. godinu, pored GSA, učestvovale su i druge LGBT organizacije, a priloge za Izveštaj o svom radu i aktivnostima u prethodnoj godini dostavili su Alijansi i Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo odbrane, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, Pregovarački tim za pristupanje Srbije EU i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. U saradnji sa Upravom policije analiziran je i status jednog broja slučajeva nasilja i pretnji koji su prijavljeni GSA, tj. dokle se stiglo sa njihovim rešavanjem.

Gej strejt Alijansa se najsrdačnije zahvaljuje Narodnoj skupštini Republike Srbije, njenoj presednici i potpredsednicima što su omogućili da se predstavljanje Izveštaja održi u zgradi parlamenta. Takođe GSA se zahvaljuje i svim govornicima na prezentaciji Izveštaja, gostima i učesnicima, kao i medijima koji su pratili i izveštavali sa ovog događaja.

Info centar GSA

Izvori: GSA, Agencije, Danas, E-novine, Blic, Alo, Slobodna Evropa, N1

Ceo Godišnji izveštaj GSA o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu možete pogledati OVDE.

Brifing iz Izveštaja GSA za 2014. godinu možete pogledati OVDE.

Snimak prezentacije Izveštaja u celosti možete pogledati na Jutjub kanalu Gej strejt alijanse.

Facebook

Twitter

YouTube