Sidikat Sloga: Protiv homofobije i diskriminacije na poslu

Beograd, 16. maj 2016.

Udruženi sindikati Srbije „Sloga” pozvali su sve poslodavce u Srbiji na veći stepen tolerancije prema LGBT osobama, a radnike na solidarnost i razumevanje njihovih problema.

sindikat-sloga-logoKako se navodi u saopštenju tog sindikata povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, LGBT osobe, pre svega ljudi, izloženi su netoleranciji i homofobiji na poslu, bez prava da se na adekvatan način zaštite kroz instituciju sindikata.

To je ocenjeno na zajedničkom sastanku koji je u petak 13. maja održan sa predstavnicima LGBT Srbija i LGBT radničkog pokreta Srbije.

Postoji veliki broj netolerantnih poslodavaca, koji se otvoreno ponašaju homofobično i podstiču mržnju bez ikakvog straha od sankcija, čime se najdirektnije ugrožava njihova ekonomska egzistencija, a te radnike u Srbiji nema ko sindikalno da štiti, ističe se u saopštenju.

“Sloga” je poručila da će pružiti svaku vrstu sindikalne podrške LGBT ljudima kako bi se zaštitila njihova radna prava.

Na sastanku je konstatovano da je u sindikatima potrebno formirati sekcije koje će štititi njihova radna prava i sindikalno ih zastupati pred poslodavcem, a LGBT zajednica je spremna da se uključi u sindikalni rad.

LGBT Srbija i LGBT radnički pokret Srbije, kako se navodi, ispoljili su spremnost da se u znak solidarnosti priključe protestima i akcijama koje “Sloga” bude pokretala, a prva saradnja je dogovorena oko zajedničke podrške radnicima južnokorejske “Jure” u Srbiji, kojima se ne dozvoljava sindikalno organizovanje.

Izvor: Tanjug; Sindikat Sloga

Facebook

Twitter

YouTube