Posts Tagged With 'evropski sud za ljudska prava'

Evropski sud za ljudska prava: Govor mržnje protiv LGBT osoba se ne može pravdati slobodom govora

Posted by GSA February 15, 2012 No Comments »
Evropski sud za ljudska prava: Govor mržnje protiv LGBT osoba se ne može pravdati slobodom govora

Beograd, 15.02.2012.

Evropski sud za ljudska prava prošle nedelje je doneo jednoglasnu odluku u slučaju Vejdeland protiv Švedske. Sud je zaključio da krivične presude protiv osoba koje su delile letke uvredljive prema osobama homoseksualne orijentacije ne predstavljaju povredu Evropske konvencije o ljudskim pravima, te da takve aktivnosti nisu zaštićene članom 10. Konvencije.

Read More

Facebook

Twitter

YouTube