Rukovodstvo, organi i tela

LAZAR PAVLOVIĆ, v.d. predsednika GSA

Facebook, Twitter

Rođen 1980. u Zaječaru. Član je GSA od 2006. godine. Do 2010. godine je bio član Izvršnog odbora GSA, a zatim postaje predsednik organizacije.
Bio je član tima GSA za dijalog sa parlamentarnim političkim partijama i državnim institucijama. Član Organizacionog odbora Parade ponosa 2010. zadužen za odnose sa javnošću.
Bio je programski saradnik na većini projekata GSA i učestvovao je u izradi svih dosadašnjih godišnjih izveštaja. Kroz mnogobrojne kontakte sa LGBT zajednicom dosta je doprineo širenju članstva GSA. Zaslužan je za promociju GSA preko socijalnih mreža i internet kampanje koje su promovisale aktivnosti GSA i ostvarene rezultate.
Tokom 1998. godine je bio omladinski koordinator političke partije Nova demokratija za Zaječarski okrug.
Tokom 2000. godine bio je aktivan u beogradskom Otporu gde je dva puta hapšen nakon uličnih akcija protiv Miloševićevog režima.

 

MIRJANA BOGDANOVIĆ, izvršna direktorka i osnivačica GSA

Twitter

Rođena 1974. u Kruševcu. U okviru GSA bavila se strategijom razvoja organizacije i bila je članica Izvršnog odbora. Koordinatorka je većine projekata GSA koji se tiču implementacije Zakona o zabrani diskriminacije i smanjenja nasilja nad LGBT osobama. Lobistkinja i kreatorka političke strategije GSA. Članica Oganizacionog odbora Parade ponosa 2010. zadužena za pregovore sa institucijama i bezbednosnu strategiju.
Bila je regionalna direktorka razvoja u nevladinoj organizaciji Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR).
Obavljala je funkciju generalne sekretarke Građanskog saveza Srbije (GSS) i članice Predsedništva te političke stranke. Pre toga je bila sekretarka a zatim i predsednica Izvršnog odbora Beogradskog odbora GSS.
Od sredine 90-ih menadžerka je i učesnica mnogobrojnih kampanja, kako političkog tako i nevladinog sektora, za demokratizaciju društva. Šefica beogradskog Izbornog štaba GSS za lokalne izbore 2004. i članica Centralnog izbornog štaba koalicije GSS-LDP-LSV za parlamentarne izbore 2007.

 

BORIS MILIĆEVIĆ, prvi predsednik i osnivač GSA

Rođen 1974. godine u Čajniču, BiH. Tokom 90-ih bio je jedan od osnivača Studentske unije Ekonomskog fakulteta, glavni i odgovorni urednik časopisa Monopolist i član prvog Studentskog parlamenta. Bio je zamenik glavnog urednika internet magazina Free Serbia. Zaposlen je kao web urednik na Mondo web portalu.
LGBT aktivizmom se bavio od 2002. gde je aktivan prvo u Gayrili, zatim u Belgrade Pride 2003-2004. Kao odgovor na dotadašnju praksu policije da se u Srbiji popisuju LGBT osobe 2005. je organizovao akciju u kojoj je preko 600 osoba u znak podrške LGBT populaciji poslalo svoje lične podatke ministru policije, predsedniku države, premijeru i drugim državnim organima. Nakon toga sa grupom prijatelja osnovao je Gej strejt alijansu čiji je bio prvi predsednik sve do aprila 2010. kada podnosi ostavku i izlazi iz aktivizma. U decembru 2010. postaje član Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije (SPS) i svoj angažman nastavlja kao prvi autovani političar u Srbiji.
Mnogima je poznat i po brendu Loud and Queer, tj. žurkama za LGBT populaciju i njihove prijateljice i prijatelje.

 

Upravni odbor GSA

Jelena Đorđević, članica Upravnog odbora i osnivačica GSA

Rođena 1981. u Beogradu. Angažovana je u oblastima prevencije nasilja nad ženama, trgovine ljudima na Balkanu i zaštite branitelja i braniteljki ljudskih prava.
Članica je odbora direktorki američkog Fonda za hitne akcije za ženska ljudska prava i članica Međunarodnog savetodavnog odbora Astraea fondacije za pravdu sa sedištem u Americi. Ko-autorka je knjige iz oblasti ženskog aktivizma “What’s the point of revolution if we can’t dance?” u izdanju Fonda za hitne akcije za ženska ljudska prava i ko-autorka i trenerica edukativnog programa iz oblasti integrisane sigurnosti za branitelje i braniteljke ljudskih prava koji se već nekoliko godina sprovodi širom sveta.

Monika Lajhner, članica Upravnog odbora GSA

Rođena 1973. u Beogradu. Radila je u dva saziva kabineta Zorana Đinđića, prvo u njegovom kabinetu kao gradonačelnika Beograda a zatim u kabinetu kao predsednika Demokratske stranke. Bila je menadžerka kampanje za lokalne izbore 2000. godine u Građanskom savezu Srbije.
Ima bogato iskustvo u radu sa medijima i u medijima. Radila je u Newsweek-u i Rojtersu. Bila je zaposlena u Savetu Evrope, kancelariji u Beogradu kao saradnica za medije i odnose sa javnošću.
Trenutno radi za USAID Program podele vlasti kao predstavnica za medije i odnose sa javnošću.

Miroslav Janković, član Upravnog odbora GSA

Rođen 1975. u Beogradu. Radio je u Inicijativi mladih za ljudska prava, najpre kao istraživač, a kasnije i kao koordinator programa zaštite ljudskih prava. Krajem 2007. godine zapošljava se u Misiji OEBS u Srbiji kao pravni savetnik za slobodu medija, gde i danas radi.
Do sada je objavio šest publikacija na različite teme, od primene tranzicionih zakona do političkog nasilja u Srbiji i stanja medijskih prava i sloboda. U martu 2007. godine postao je laureat nagrade „10 najboljih mladih pravnika Srbije“. Profesionalno orijentisan na oblast ljudskih prava u teorijskom i praktičnom kontekstu, a nekoliko poslednjih godina bavi se intenzivno medijskim pravom.

 

GSA na lokalu

Vesna Gajišin, koordintorka ogranka GSA u Novom Sadu

Rođena 1984. u Senti. Aktivna je u GSA od 2009. godine. Članica je Nadzornog odbora GSA od 2010. godine, od kada je i na poziciji koordinatorke novosadskog ogranka GSA. Bila je menadžerka međunarodnog projekta GSA „Sing Equality, Bring Equality“ realizovanog u Novom Sadu marta 2011. godine, u okviru programa Mladi u akciji Evropske Komisije.

 

Pravna služba GSA

Veroljub Đukić, advokat

Rođen 1972. u Beogradu. Član je GSA i predsednik je Nadzornog odbora GSA. Od 2009. godine je angažovan u Pravnoj službi GSA.
Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Do 2000. godine radio je kao sudski pripravnik u Trećem opštinskom sudu u Beogradu, a od 2001. radi kao advokat. Bio je zaposlen u beogradskom Fondu za humanitarno pravo, gde se pretežno bavio slučajevima diskriminacije i policijske torture.

Aleksandar Olenik, advokat

Rođen 1973. u Kikindi. Od 2011. godine angažovan je u Pravnoj službi GSA,

Radio je kao advokat u više domaćih i međunarodnih organizacija, poput Norveškog saveta za izbeglice, Danskog saveta za izbeglice, Mercy Corps i Fonda za humanitarno pravo, gde je pred domaćim i međunarodnim sudovima zastupao nacionalne i verske manjine, interno raseljena lica, izbeglice i žrtve ratnih zločina.Trenutno na sličnim slučajevima radi u beogradskom Centru za prava manjina i Evropskom centru za prava Roma u Budimpešti. Tokom 2010. je u UNDP u Beogradu radio na poziciji nacionalnog konsultanta zaduženog za analizu primene Krivičnog zakona u delu koji tretira diskriminaciju.

 

Tim za socijalnu inkluziju

Igor Vojvodić

Rođen 1972. u Beogradu. Član je GSA. Diplomirao je ekonomiju na američkom univerzitetu “John Cabot” u Rimu. Nakon završenih studija proveo je 6 meseci radeći u redakciji vesti The Associated Press. Radio je u “Relocation Enterprises” u Rimu na korporativnim relokacijama a zatim kao menadžer za edukaciju i obuku u Delta Generali Osiguranju u Beogradu. U Beogradu je takođe radio za trening centar “FORMEZ” iz Rima na projektu decentralizacije i razvoja ruralne sredine u Srbiji, kao i za nevladinu organizaciju “GVC” iz Bolonje na projektu otvaranja “Male kućne zajednice” namenjene deci bez roditeljskog staranja.

Iva Branković

Rođena 1982. u Leskovcu. Završila je Fakultet političkih nauka, smer socijalna politika i socijalni rad u Beogradu. Članica je GSA. Radila je kao stručna saradnica u Savetu za prava deteta na projektima zaštite prava dece. Od 2008. godine je zaposlena u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu kao savetnica za profesionalnu obuku. Radi na poslovima stručnog usavršavanja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, izrade i realizacije obuka i seminara i pružanja stručne podrške pružaocima usluga.

Bavi se porodičnim i partnerskim savetovanjem, a od januara 2011. godine i online savetovanjem preko web-portala Psihološki Kutak, čija je ko-autorka.

 

Kreativni tim

Dragan Lončar

Rođen 1973. u Vršcu. Član je GSA od 2009. godine. Dizajner, dobitnik nekoliko međunarodnih i lokalnih nagrada za dizajn i član ULUPUDS-a. Kreator je vizuelnog identiteta Parade ponosa 2010. Takođe je kreator i najvećeg dela promotivnog i edukativnog materijala GSA. Aktivizmom se bavi od 1997. kada je bio aktivan u prvom srpskom LGBT udruženju – Arkadija. LGBT aktivizmom se bavio i u Londonu gde je živeo i radio nekoliko godina, pre svega kroz angažman u organizacijama Outrage, Pink Singers i Absolute Freedom.

 

Članice i članovi Savetodavnog odbora (Saveta) GSA

Sandra Čaušević, portparolka Okružnog odbora za Šumadiju, Srpski pokret obnove (SPO), Kragujevac
Boris Dittrich, direktor LGBT programa Human Rights Watch (HRW), bivši lider holandske partije D66 i poslanik holandskog parlamenta, Njujork
Miloš Đajić, predsednik Upravnog odbora Centra modernih veština (CMV), Beograd
Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja Republike Srbije, bivša predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije, potpredsednica Socijalističke partije Srbije (SPS), Beograd
Linda Freimane, kopredsedavajuća Izvršnog odbora ILGA Europe, Brisel/Riga
Željko Ivanji, savetnik potpredsednice Vlade Republike Srbije za evropske integracije, bivši narodni poslanik, G17+, Beograd
Aleksandra Jerkov, narodna poslanica, zamenica šefa poslaničke grupe „Za evropsku Srbiju“, Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV), Novi Sad
Sanja Juras, koordinatorka lezbejske grupe Kontra, Zagreb
Elvira Kovač, narodna poslanica, Savez vojvođanskih Mađara (SVM), Subotica
Miloš Kovačević, član Opštinskog veća Opštine Savski venac, Beograd
Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), Beograd
Dušan Maljković, predsednik Centra za kvir studije, Beograd
Zorica Mršević, naučna savetnica u Centru za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd
Dragana Nikolić Solomon, predsedavajuća Saveta GSA, šefica odeljenja za medije Misije OEBS u Srbiji, Beograd
Meho Omerović, narodni poslanik, Socijaldemokratska partija Srbije (SDP), Beograd
Filip Pavlović, direktor NVO Fraktal, Beograd
Vesna Petrović, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Beograd
Dejan Ranđić, predsednik Radne grupe za poboljšanje bezbednosti Grada Beograda, šef odborničke grupe Liberalno demokratske partije (LDP), Beograd
Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Podgorica
Nataša Vučković, narodna poslanica, Demokratska stranka (DS), Beograd
Đorđe Vuković, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Beograd

Facebook

Twitter

YouTube