Godišnji izveštaji

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu

Posted by GSA March 25, 2015
Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu

::: Godišnji izveštaj 2014 ::: (pdf download)

 

  • Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) od 2007. godine priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme koje se tiču LGBT populacije kao što su odnos državnih institucija i političkih partija prema LGBT populaciji, sloboda javnog okupljanja, stepen homofobije, nasilja i diskriminacije i dr. Fokus izveštaja je na dokumentovanim slučajevima nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koji su tokom godine prijavljivani GSA, kao i na slučajevima koje je pred sudovima u Srbiji procesuirala Pravna služba GSA.
  • Na poziv GSA, uvodnu reč za Godišnji izveštaj GSA o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu (Izveštaj) napisala je Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, koja je 2014., zajedno sa članovima svog tima, bila veoma aktivna u oblastima vezanim za ljudska prava LGBT osoba, pre svega u podršci Paradi ponosa. Ona u uvodnoj reči, između ostalog, kaže: „Duboko verujem da svi ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, zaslužuju jednaka prava i to ne treba da bude dovedeno u pitanje”.
  • U izradi Izveštaja za 2014. godinu, pored GSA, učestvovale su i druge LGBT organizacije, a priloge za Izveštaj o svom radu i aktivnostima u prethodnoj godini dostavili su Alijansi i Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo odbrane, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, Pregovarački tim za pristupanje Srbije EU i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. U saradnji sa Upravom policije analiziran je i status jednog broja slučajeva nasilja i pretnji koji su prijavljeni GSA, tj. dokle se stiglo sa njihovim rešavanjem.
Read More

Godišnji Izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2012. godinu

Posted by GSA May 17, 2013
Godišnji Izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2012. godinu

::: Godišnji izveštaj 2012 ::: (pdf download)

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) od 2007. godine priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme kao što su stepen homofobije, nasilja i diskriminacije; odnos državnih institucija i političkih partija prema LGBT populaciji; sloboda javnog okupljanja, kao i druga pitanja vezana za prava LGBT osoba u Srbiji. Fokus Izveštaja je na dokumentovanim slučajevima nasilja i diskriminacije koji su tokom godine prijavljivani GSA, kao i na slučajevima koje je pred sudovima u Srbiji procesuirala Pravna služba GSA.

Read More

“Sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja” – godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2011. godinu

Posted by GSA May 18, 2012
"Sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja" – godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2011. godinu

::: Godišnji izveštaj 2011 ::: (pdf download)

Gej strejt alijansa (GSA; Alijansa) je već drugu godinu za redom organizovala prezentaciju godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Srbiji u sklopu obeležavanja 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHO – The International Day Against Homophobia and Transphobia) koji se u svetu proslavlja od 1990. godine kada je Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti.

Gej strejt alijansa od 2007. godine priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme kao što su stepen homofobije, nasilja i diskriminacije; odnos državnih institucija i političkih partija prema LGBT populaciji; sloboda javnog okupljanja, kao i druga pitanja vezana za prava LGBT osoba u Srbiji. Fokus Izveštaja je na dokumentovanim slučajevima nasilja i diskriminacije koji su tokom godine prijavljivani GSA, kao i na slučajevima koje je pred sudovima u Srbiji procesuirala Pravna služba GSA. U pripremi ovogodišnjeg Izveštaja, uz konsultacije sa kancelarijama Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, po prvi put je jednim delom učestvovala i Uprava policije MUP koja je Alijansi dostavila podatke o slučajevima prijavljenim policiji tj. pregled njihovog statusa u procesu rešavanja.

Read More

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2010. godinu – “Korak po korak”

Posted by GSA May 17, 2011

Gej strejt alijansa (GSA) od 2007. godine priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme kao što su slučajevi nasilja i diskriminacije nad lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, odnos državnih institucija i političkih partija prema LGBT populaciji, sloboda javnog okupljanja, kao i druga pitanja vezana za prava LGBT osoba u Srbiji.

Već drugu godinu za redom fokus izveštaja je na preseku stanja slučajeva koji su pokrenuti pred sudovima u Srbiji a koji se tiču nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. S obzirom na nedostatak sudske prakse i dotadašnje poslovično ignorisanje od strane pravosudnih organa, GSA je 2009. godine formirala Pravnu službu koja pruža besplatnu pravnu pomoć i savete LGBT osobama, pokreće procese pred pravosudnim organima Srbije i zastupa žrtve u tim procesima.

Read More

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2009. godinu – “Nema povlačenja, nema predaje”

Posted by GSA March 10, 2010

“Iako je 2009. godina bila godina velikih izazova za GLBT populaciju u Srbiji može se reći da je stvorena osnova za rešavanje ključnih problema sa kojima se ona suočava. Odgovornost je pre svega na državi da iskoristi ovu šansu i da u saradnji sa GLBT organizacijama i populacijom uspostavi mehanizme i sistemska rešenja, pre svega za obračun sa nasiljem, diskriminacijom i homofobijom u svakodnevnom životu i javnom prostoru.” **

GSA od svog nastanka priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme kao što su: slučajevi nasilja i diskriminacije nad GLBT osobama, odnos državnih institucija i političkih partija prema GLBT populaciji, medijska slika, sloboda javnog okupljanja, kao i mnoga druga pitanja vezana za prava GLBT osoba u Srbiji.

Read More

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2008. godinu – “Ovo je zemlja za nas”

Posted by GSA February 26, 2009

Srbija je homofobično društvo koje sistematski vrši nasilje i diskriminaciju nad LGBT osobama. Opsežno istraživanje javnog mnenja Gej strejt alijanse (GSA) i Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) “Predrasude na videlo – Homofobija u Srbiji“ jasno pokazuje duboko ukorenjenu homofobiju velike većine stanovništva. Ipak, iako je trenutna situacija daleko od podnošljive, istraživanje je pokazalo da je u mlađim slojevima stanovništva (15-29 godina) nivo homofobije značajno niži. U narednih deset godina, kada ovaj sloj stanovništva postane dominantan u društvu, doći će do značajnog sniženja nivoa homofobije u Srbiji i oslobađanja LGBT osoba.

Read More

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2007. godinu

Posted by GSA February 20, 2008

Uprkos teškoćama kroz koje Srbija prolazi u turbulentnom tranzicionom periodu nakon pada Miloševićevog režima, generalna ocena Gej strejt alijanse (GSA) je da se stanje ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba, pomera sa mrtve tačke. LGBT populacija polako dobija još uvek nepouzdane političke partnere, pre svega na partijskoj i nevladinoj sceni.

GSA procenjuje da se nasilje nad LGBT osobama pojačalo tokom 2007. godine, pre svega zbog povećane vidljivosti čitave populacije, zahvaljujući jačanju medijske pažnje, LGBT organizacija, oslobađanju LGBT osoba, pojavi novih mesta okupljanja LGBT osoba, ali i zahvaljujući jačanju političke krize u Srbiji zbog rešavanja statusa Kosova i dodatnog osnaživanja ekstremističkih organizacija. Država, pre svega policija, nisu dale adekvatan odgovor kojim bi se zaštitile LGBT osobe.

Read More

Facebook

Twitter

YouTube