Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2007. godinu

Uprkos teškoćama kroz koje Srbija prolazi u turbulentnom tranzicionom periodu nakon pada Miloševićevog režima, generalna ocena Gej strejt alijanse (GSA) je da se stanje ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba, pomera sa mrtve tačke. LGBT populacija polako dobija još uvek nepouzdane političke partnere, pre svega na partijskoj i nevladinoj sceni.

GSA procenjuje da se nasilje nad LGBT osobama pojačalo tokom 2007. godine, pre svega zbog povećane vidljivosti čitave populacije, zahvaljujući jačanju medijske pažnje, LGBT organizacija, oslobađanju LGBT osoba, pojavi novih mesta okupljanja LGBT osoba, ali i zahvaljujući jačanju političke krize u Srbiji zbog rešavanja statusa Kosova i dodatnog osnaživanja ekstremističkih organizacija. Država, pre svega policija, nisu dale adekvatan odgovor kojim bi se zaštitile LGBT osobe.

PREPORUKE

Preporuka 1:
Ukoliko želi da se pozicionira kao politički predstavnik dela ili cele LGBT populacije LDP bi trebalo da jasno definiše svoja programska načela koja se tiču diskriminacije i nasilja nad LGBT populacijom, kao i zakonskog regulisanja istopolnih partnerstava. Takođe, potrebno je da se vrši obuka partijskog rukovodstva i članstva o LGBT politici.

Preporuka 2:
Zbog svog brojnog članstva, modernističke ideologije pozicionirane u centru političkog spektra, jake infrastrukture, značajne podrške u glasačkom telu Srbije, velikog učešća u vlasti, Demokratska stranka je neizbežan partner u lobiranju za poboljšanje položaja LGBT populacije. Korpus ljudskih prava, a samim tim i prava LGBT osoba, je neizbežan deo ideologije građanske levice i centra, koju DS zastupa u Srbiji. Članstvo u Socijalističkoj internacionali i njeno partnerstvo sa socijaldemokratskim partijama u Zapadnoj Evropi obavezuje DS da mnogo otvorenije politički artikuliše svoj stav o svim pitanjima bitnim za LGBT populaciju u Srbiji.
LGBT organizacije će morati da izvrše značajan javni pritisak na DS, kao i da iskoriste sve neformalne kanale komunikacije, kako bi se ova stranka ozbiljnije pozabavila rešavanjem problema LGBT osoba.

Preporuka 3:
G17 plus je izrazito pragmatičarski orijentisana stranka, ali zbog svoje relativno male snage, mnogo spremnija na prihvatanje rizika nego DS. Zbog toga i zbog svoje u suštini liberalne ideologije, javlja se mnogo širi prostor za uticaj LGBT organizacija na ovu partiju. Ukoliko G17 plus proceni da joj je politički isplativo da podržava LGBT prava i ukoliko LGBT organizacije izvrše pravovremen i pritisak koji podrazumeva jasno definisane političke ciljeve, ova stranka se može javiti kao politički partner LGBT zajednice u Srbiji.

Preporuka 4:
Najjače mainstream human rights nevladine organizacije (Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Jukom – Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Građanske inicijative) moraće da u fokus svojih aktivnosti stave i LGBT populaciju u Srbiji, ukoliko je cilj NVO sektora u Srbiji uključivanje svih građanki i građana u društvo. Ove organizacije za sada daju načelnu podršku, ali nemaju stalne programe ili povremene projekte kojima je ciljna grupa LGBT populacija. LGBT zajednica mora da iznađe način da mainstream human rights grupe u fokus svojih aktivnosti stave i ljudska prava LGBT osoba.

Preporuka 5:
Policija u Srbiji će morati da ostvari stalnu komunikaciju sa LGBT zajednicom kako bi preventivno delovala u sprečavanju nasilja nad LGBT osobama. Takođe, policija će morati da sankcioniše svoje pripadnike koji se diskriminatorno ponašaju prema LGBT osobama. Policija mora u program za obuku svojih pripadnika da uključi oblasti koje se tiču ljudskih prava LGBT osoba.

Preporuka 6:
LGBT organizacije u Srbiji će morati da povećaju svoj koalicioni potencijal i da ostvare dogovor oko bazičnih zajedničkih ciljeva, načina njihovog ostvarivanja. Takođe, LGBT organizacije moraju da nađu način da pojačaju međusobno poverenje i da poboljšaju međusobnu komunikaciju.

::: Godišnji izveštaj 2007 ::: (pdf download)
::: Annual report 2007 ::: (pdf download)

Beograd, 20.02.2008.

Facebook

Twitter

YouTube