Uputstva za standardizovani nediskriminativni govor i ponašanje

Na sajtu Zaštitnika građana se nalaze Uputstva za standardizovani nediskriminativni govor i ponašanje.

Zaštitnik građana ovim Upustvom preporučuje, inicira i zahteva od svih institucija i aktera u javnom prostoru da dosledno poštuju pravila nediskriminativnog ponašanja i verbalnog izražavanja smatrajući da je u izradnji institucionalnog idnetiteta potrebno preduzeti ciljane napore ka prepoznavanju i suzbijanju diskriminativnih mehanizama mizoginije, ejblbodizma i homofobije, koja su u velikoj meri prisutna u našem društvu.

Uputstva sadrže za sada tri poglavlja:

  • Nediskriminativni jezik i ponašanje u odnosu na žene
  • Nediskriminativni jezik i ponašanje u pogledu LGBT osoba
  • Nediskriminativni jezik i ponašanje u pogledu osoba sa invaliditetom

Dokument možete preuzeti OVDE.

Beograd, 11.05.2010.

Facebook

Twitter

YouTube