Usvojena Rezolucija protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta SE

Beograd, 02.05.2010.

Rezolucija protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta usvojena je u četvrtak nakon rasprave u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PACE).

Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara je u raspravi o Rezoluciji zastupala u funkciji potpredsednice svoju poslaničku grupu Evropske narodne partije (EPP) u Parlamentarnoj skupštini.

Kovač se u govoru zdušno založila za usvajanje teksta Rezolucije, koju je sačinio Andreas Gros, poslanik u PACE iz Švajcarske.

Uvaženi predsedavajući, drage kolege, dame i gospodo,

Nije lako govoriti o ovako osetljivom pitanju, ali bih na početku svog govora želela da čestitam g. Grosu na njegovom izvrsnom radu i naglasila da poslanička grupa EPP podržava veliki deo rezolucije. Međutim, kako je pitanje otvorilo živu raspravu u našoj grupi, naša konačna podrška će zavisiti od savesti svakog poslanika pojedinačno.

Seksualna orijentacija je duboki deo identiteta svakog od nas, i stoga niko ne bi trebalo da bude tretiran drugačije zbog toga. Međutim, živimo u društvu koje je još uvek puno predrasuda i diskriminacije prema svakoj osobi koja pripada seksualnoj manjini.

Ljudi sa seksualnom orijentacijom različitom od heteroseksualne često su žrtve različitih oblika nasilja: od govora mržnje i zločina iz mržnje, ograničavanja slobode izražavanja, slobode udruživanja, kršenja prava na obrazovanje, rad i zdravlje, do ubistva. Nasilje nad seksualnim manjinama je u porastu u obliku silovanja, seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i prinudnih venčavanja.

Naš zajednički cilj je da progovorimo protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i da obezbedimo poštovanje osnovnih ljudskih prava LGBT osoba. Stoga, neophodno je da se razviju programi za podizanje svesti u cilju prihvatanja i razumevanja LGBT osoba, posebno za medije, civilno društvo i vlasti.

Svako bez obzira na njegovu ili njenu seksualnu orijentaciju mora da ima jednak pristup radu, dobrima, uslugama, stanovanju i drugim objektima.

Moramo da osudimo sve oblike nasilja nad LGBT osobama i da omogućimo bezbednost za sve. Najčešća predrasuda je da je homoseksualnost oboljenje. Prema nekim istraživanjima, značajan procenat ljudi misli da je homoseksualnost bolest. Želela bih da vas sve podsetim da je pre 20 godina Svetska zdravstvena organizacija utvrdila da je ovakav način razmišljanja nenaučan.

Jedan od najvećih problema LGBT osoba je ograničavanje slobode okupljanja. To nije tako samo u slučaju organizovanja Parade ponosa, već i u drugim situacijama koje su prikladne i dozvoljene većini populacije. Moramo uložiti napore da rešimo druge praktične probleme istopolnih zajednica, kao što su: zdravstvena zaštita, poseta bolnicama i zatvorima (tzv. institucijama sa ograničenim kretanjem), podela imovine nakon raskida zajednice, pravo na nasleđivanje, itd.

Suštinsko je usvajanje i primena antidiskiminacionih zakona i drugih mera, posebno u polju radnih odnosa i obrazovanju.

Ukratko, čak i danas, imamo slučajeve kršenja osnovnih ljudskih prava LGBT osoba. Stoga moramo da unapredimo situaciju, kvalitet života ovih ljudi i izgradimo odgovorno društvo u kome se poštuju opšte vrednosti, ljudska prava i princip jednakih šansi. LGBT osobe moraju da se osećaju sigurno i da imaju veru u vlasti.

Ponašanje većine prema seksualnim manjinama mora da bude u skladu sa principima Saveta Evrope o solidarnosti, nediskriminaciji, humanosti i poštovanju ljudskih prava.

Usvojeni tekst Rezolucije protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta možete integralno pročitati ovde.

(GSA)

Facebook

Twitter

YouTube