GSA se sastala sa predstavnicima Vlade Srbije

Beograd, 20.10.2011.

Nakon protesta protiv nasilja pod nazivom “DOSTA JE!” održanog u sredu isped zgrade Vlade Srbije u organizaciji Gej strejt alijanse (GSA), delegacija GSA je u četvrtak, 20. oktobra 2011. godine održala sastanke sa Nenadom Đurđevićem, direktorom Uprave za ljudska i manjinska prava pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i Slobodanom Homenom, državnim sekretarom Ministarstva pravde i koordinatorom Vlade Srbije za odnose sa medijima.

Nenad Đurđević je prilikom posete kancelariji GSA najavio sprovođenje nacionalne kampanje koja za cilj ima povećanje tolerancije i suzbijanje diskriminacije u našem društvu. Tom prilikom je istakao da će u kreiranju kampanje biti konlsultovane i nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Predstavnici GSA su sa Đurđevićem razgovarali i o potrebi formiranja tela koje bi se bavilo izradom nacionalnog programa za sistemsku borbu protiv nasilja i diskriminacije nad  svim manjinskim i marginalizovanim grupama.

Nakon toga, delegacija GSA je na sastanku sa Slobodanom Homenom u zgradi Ministarstva pravde ponovila isti zahtev. Homen je predložio da se u narednih nekoliko nedelja formira međuresorna komisija Vlade Srbije koju bi činili predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Republičkog tužilaštva, Gej strejt alijanse i drugih nevladinih organizacija, kao i drugi eksperti. Državni sekretar je najavio da će predlog za formiranje komisije biti dat Vladi na razmatranje.

Slobodan Homen je na sastanku najavio i izmene Krivičnog zakona (KZ) koje će do kraja godine ući u skupštinsku proceduru. U tom svetlu su predstavnici GSA obrazložili potrebu uvođenja instituta zločina iz mržnje u KZ, a pomenuta je i mogućnost poboljšanja postojećih zakonskih odredbi.

GSA želi da veruje da su ova dva sastanka najava konkretnih poteza Vlade Srbije u pravcu iznalaženja sistemskih rešenja za suzbijanje nasilja i diskriminacije u kojima pravosudni sistem i policija imaju krucijalnu ulogu. Međutim, GSA neće odustati od zahteva upućenih Vladi Srbije na protestu “DOSTA JE!” koji se pre svega odnose na ozbiljno bavljenje smanjenjem nasilja od strane države, a ukoliko za tim bude potrebe neće se libiti da nastavi sa uličnim protestima do ispunjenja svojih zahteva.

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube