Mladi lideri u Srbiji: Katarina Trnjaković

Katarina Trnjaković je rođena 1993. godine u Beogradu ali se ubrzo preselila u Pančevo gde i danas živi i pohađa četvrtu godinu gimnazije. Članica je Omladine Lige socijaldemokrada Vojvodine, aktivistkinja je Gej strejt alijanse i radi pri Volonterima Srbije. Prošla je brojne edukacije i druge oblike neformalnog obrazovanja, kroz saradnju sa nevladinim organizacijama i fondacijama. Trenutno pohađa školu javnog nastupa u Centru modernih veština. Aktivno se služi engleskim i slovenačkim jezikom. U svoje slobodno vreme trenira tenis i vozi snowboard, te je tako uspela da obezbedi sebi sporsku stipendiju kako bi svoje obrazovanje nastavila u Sjedinjenim Državama gde će studirati međunarodne odnose i menadžment u sportu.

Koliko se u Srbiji poštuju ljudska prava?

Odgovoriti na ovo pitanje nije jednostavno. Generalno rečeno država se ne bavi sistematskim rešavanjem problema koja imaju marginalizovane zajednice u Srbiji. Pored toga, u velikoj meri se ne poštuju ni univerzalna prava kao što su pravo na obrazovanje ili pravo na rad. Trenutno u zemlji, najugroženiji su pripadnici Romske populacije, LGBT populacije, kao i osobe sa invaliditetom. Postoji izvestan napredak koji smo kao država i društvo postigli ali je izuzetno neprimetan i nedovoljan. Evo ako uzmemo da sudimo po tome kako mladi u Srbiji razmišljaju, stanje je izuzetno zabrinjavajuće. Na osnovu istraživanja koje je sproveo Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji čak 60% srednjoškolaca smatra da je nasilje prema LGBT populaciji opravdano. Jasno je da se mora početi sa edukacijom kako mladih tako i ostalog stanovništva o ljudskim pravima i marginalizovanim zajednicama u Srbiji. Da li se u Srbiji poštuju ljudska prava? Pitajte me za nekoliko godina, možda budem mogla jasnije da formulišem odgovor.

Šta sve možeš u Srbiji kad si mlad?

Omladina danas ima spektar različitih interesovanja. Na osnovu ličnog primera i primera svojih prijatelja mogu da kažem da je danas omladini data prilika da uči i da kroz neformalno obrazovanje stiče znanja i veštine koje im mogu pomoći kako u ličnom tako i profesionalnom usavršavanju. Još jedna vrlo važna stvar je da mladi danas mogu da se uključe. Postoje mehanizmi koji im omogućavaju da učestvuju u donošenju odluka. Imaju priliku da budu aktivisti, da putuju i da budu informisani zahvaljujući programima NVO i lokalne samouprave. Takođe, donešen je zakon o volontiranju koji mladima omogućava da znaju svoja prava i obaveze i da kao volonteri budu vidljivi. Iako danas postoji mnogo veći broj kako institucionalnih tako i vaninstitucionalnih mehanizama koji daju priliku mladima da se prepoznaju, na njima je važan zadatak da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama ali i da strateški planiraju sopstvenu budućnost kako bi bili prepoznati i priznati kao ravnopravni akteri društva. Na kraju, ipak sve zavisi od lične inicijative i motivacije.

Koliko je Srbija blizu EU?

Mislim da je Srbija u poslednje tri godine uradila mnogo više i bila mnogo efikasnija nego u godinama pre toga. Pre svega, ispunili smo obavezu prema Haškom tribunalu i isporučili preostale Haške optuženike. Time smo pokazali svoju jasnu volju da sarađujemo i napredujemo na putu evropskih integracija. Takođe, u ovom mandatu su već do sada donete stotine zakona, od toga neki od najvažnijih iz evropske agende. Preostaju nam donošenja još jednog broja zakona, usklađivanje domaće legislative sa međunarodnom, reforma javnog sektora, ali i proces promene ustava, jer bez toga, nema ni Evrope za nas. Ipak, mislim da je postignut konsenzus politiičkih stranaka da su evrointegracije naše zemlje prioritet svih prioriteta. Za sada, prva prekretnica koja nas očekuje je 9. decembar, kada ćemo možda moći da vidimo koliko smo realno blizu ili daleko od EU.

Reforme u Srbiji ili reformisana Srbija?

Reforme su neminovne, na svim poljima i to je ono što se od nas očekuje, ono što moramo uraditi sami. Počevši od promene Ustava, primene zakona, preuzimanja obaveza u borbi protiv korupcije i sporog administrativnog aparata. Mora se shvatiti da Srbija nije “talac” EU, već je u njenom cilju da se reformiše i kao takva uđe u Evropsku uniju. Dakle, Srbija još uvek nije reformisana.

O Vašem radu i budućim planovima?

Trenutno se još uvek pronalazim. Ali slobodno društvo, suzbijanje nasilja i svih vidova diskriminacije je nešto za šta se iskreno zalažem i nastaviću da radim dokle god budem imala prilike. Drago mi je da sam okružena izuzetno ambicioznim i vrednim ljudima od kojih ću uvek dobiti pravu pomoć i podršku u rome što budem radila. Ponosna sam što sam članica Lige Socijaldemokrata Vojvodine jer su to jedini ljudi koji me do sada nikada nisu razočarali.

Beograd, 17.11.2011.

Facebook

Twitter

YouTube