Poziv za učešće u izradi godišnjeg izveštaja GSA za 2011. godinu

Beograd, 26.02.2012.

Gej strejt alijansa (GSA) privodi kraju izradu godišnjeg izveštaja o stanju ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba u Srbiji za 2011. godinu.*

GSA petu godinu za redom kreira jedan od ključnih dokumenata za LGBT zajednicu u Srbiji u kojem daje opis stanja ljudskih prava LGBT osoba. GSA je posebno ponosna na činjenicu da je izradi dosadašnjih godišnjih izveštaja svoj doprinos dao veliki broj članica i članova GSA, kao i naših prijateljica i prijatelja.

Gej strejt alijansa Vas poziva da date doprinos pripremi ovog izveštaja kroz dostavljanje informacija o slučajevima nasilja i/ili diskriminacije nad LGBT osobama, organizacijama, mestima okupljanja LGBT osoba itd. tokom 2011. godine.

Ovo pitanje je od suštinskog značaja – dokumentovanje slučajeva nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama omogućava mnogo efikasnije vršenje pritiska na državne organe kako bi se ovaj problem rešavao.

Pored nasilja, GSA posebnu pažnju poklanja slučajevima diskriminacije i homofobije na radnom mestu, kao i u oblastima vezanim za državnu upravu i usluge: rad sa policijom, tužilaštvima i sudovima, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, itd.

Takođe, molimo Vas da dostavite informacije i o vašim aktivnostima vezanim za LGBT pitanje ili aktivnostima organizacija, medija, kulturnih ustanova i inicijativa.

Informacije šaljite na e-mail adresu info@gsa.org.rs do 02. marta 2012. godine.

Ukoliko ga nemate, ovde možete preuzeti godišnji izveštaj GSA iz 2010. godine “Korak po korak”.

Unapred hvala,
Vaša GSA

 

* Sve relevantne domaće i međunarodne organizacije i institucije koje se u svom radu bave i LGBT pitanjem prepoznaju i koriste godišnji izveštaj GSA kao jedan od bazičnih dokumenata. Slučajeve koje dokumentuje GSA u svojim godišnjim izveštajima citiraju: ILGA Europe, Human Rights Watch, Amnesty International, Evropska komisija, Savet Evrope, State Department, itd. Godišnje izveštaje GSA su do sada, pišući predgovore, podržali, između ostalih, i Tomas Hamarberg, komesar za ljudska prava Saveta Evrope, Boris Ditrih, direktor LGBT programa Human Rights Watch, Ulrike Lunaček, poslanica Evropskog Parlamenta…

Facebook

Twitter

YouTube